Skip to main content

​​​Amnesty anser att mäns rätt att köpa kvinnor är en mänsklig rättighet

Pressmeddelande   •   Aug 12, 2015 16:35 CEST

På stämman i Dublin den 11 augusti röstade Amnesty International ja till avkriminalisering av prostitutionsverksamhet. I och med det öppnar organisationen en gräddfil för sexköpare, hallickar, bordeller och i slutändan trafficking. Amnestys kamp för mänskliga rättigheter tycks uppenbarligen inte längre gälla dem som utnyttjas, misshandlas och även dödas i prostitutionen. Istället är det mäns rätt att avhumanisera och fritt exploatera kvinnor som Amnesty främjar. Vi anser därför att Amnesty Internationals tidigare välförtjänta förtroendekapital nu är förbrukat.

– Ända sen starten har prostitution varit en av Roks huvudfrågor, säger ordförande Zozan Inci. Tillsammans med andra kvinnorättsorganisationer, politiker, sakkunniga och även kvinnor med egna erfarenheter som prostituerade har vi kunnat kartlägga de villkor som prostituerade kvinnor och barn lever under och vilka skadliga konsekvenser detta medför.

– De prostituerade som hävdar att de själva valt att sälja sina kroppar och att de borde betraktas som vilken yrkesgrupp som helst utgör en minoritet, fortsätter Zozan Inci, men det övervägande flertalet i prostitution har inte haft ett fritt val. Att prostitutionen slår hårdast mot redan utsatta grupper är ett vedertaget faktum.

Amnesty International har genom sitt förslag inte bara valt att svika dessa grupper när de nu ger fri lejd åt pojkar och män att köpa deras kroppar, organisationen sviker dessutom en världsomspännande rörelse av anti-trafficking- och kvinnorättsorganisationer, liksom de sviker Kvinnokonventionen och FN:s särskilda resolution mot prostitution och människohandel. Utöver det sviker Amnesty de jämställdhetssträvanden som syftar till att ge kvinnor och tjejer från missgynnade, otrygga och fattiga miljöer möjligheter att utbilda sig, få jobb och bli ekonomiskt oberoende istället för att tvingas in i prostitution.

Framförallt sviker Amnesty sitt eget uppdrag.

Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, är den enda riksorganisationen i Sverige som jobbar bara för och med kvinno- och tjejjourer. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden med omkring 100 medlemsjourer som ger stöd och skydd åt kvinnor, tjejer och barn som utsatts för mäns våld, samt åt kvinnor i lesbiska relationer.  Roks uppgift är att tillvarata jourernas gemensamma intressen och stötta dem i deras viktiga arbete. Roks har även ett opinionsbildande syfte och arbetar utåtriktat med att synliggöra den verklighet som våra jourer möter.

För mer information om Roks, följ oss på:
Newsroom
Facebook
Twitter
Youtube