Skip to main content

Roks fokusår om våld i hederns namn är nu lanserat: ”100 000 ungdomar i Sverige växer upp med hot i hederns namn!”

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2016 16:34 CET

Onsdagen 10 februari lanserade Roks sitt fokusår ”Våld i hederns namn” genom att arrangera en paneldebatt med Roks ordförande Zozan Inci, jämställdhetsminister Åsa Regnér (S), riksdagsledamot Birgitta Ohlsson (L), statlig utredare Juno Blom, forskare Jenny Westerstrand och Luleå Tjejjours Anna Forssberg. Samtidigt premiärvisades Roks nya film, ”Jag har förlorat dom alla”, om våld i hederns namn, tänkt att användas i undervisningssammanhang i kvinno- och tjejjourer, myndigheter och organisationer.


Bakgrund:

Det är 14 år sedan Fadime Sahindal mördades av sin pappa och våld i heders namn blev en angelägen och prioriterad fråga bland politiker, myndigheter och organisationer. Trots alla insatser i form av kompetensutveckling och andra åtgärder, vet vi att ca 100 000 unga idag i Sverige växer upp med begränsningar, kontroll och hot i hederns namn. År 2009 låg siffran på 70 000. Denna utveckling måste vi sätta stopp för en gång för alla.

Alldeles nyligen genomförde organisationen ”Varken hora eller kuvad” en enkätundersökning i segregerade områden i Stockholm. 1100 ungdomar fick svara på frågor om sin egen frihet. 83 procent av tjejerna får inte ha killkompisar. 73 procent av tjejerna får inte inleda en kärleksrelation innan de gifter sig. 28 procent av tjejerna upplever att de kontrolleras ”mycket hårt” av sina manliga släktningar och föräldrar. 56 procent av tjejerna får inte delta i fritidsaktiviteter där pojkar är med.


För att vända trenden kräver Roks:

* Nationella riktlinjer för att hantera sk oskuldskontroller. Vården, ungdomsmottagningar, skolor och föräldrar behöver få kunskap om vilka lagar som gäller och man måste se över hur och om Hälso- och sjukvårdslagen har implementerats.

* Inför dels en nationell, strategisk handlingsplan och dels lokala handlingsplaner för alla skolor, socialtjänsten, Migrationsverket, SFI etc för hur vi får ett stopp på våld i hederns namn.

* Satsa resurser på utbildning om hederskontexten samt de olika normer som inkluderas i kontexten såsom oskuldsnormen.

* Myndigheter, organisationer och andra aktörer som kommer i kontakt med unga och vuxna som lever i en hederskontext, måste kvalitetssäkras så att de behärskar problematiken och vet hur den ska hanteras på ett professionellt sätt. 

Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, är den enda riksorganisationen i Sverige som jobbar bara för och med kvinno- och tjejjourer. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden med omkring 100 medlemsjourer som ger stöd och skydd åt kvinnor, tjejer och barn som utsatts för mäns våld, samt åt kvinnor i lesbiska relationer.  Roks uppgift är att tillvarata jourernas gemensamma intressen och stötta dem i deras viktiga arbete. Roks har även ett opinionsbildande syfte och arbetar utåtriktat med att synliggöra den verklighet som våra jourer möter.

För mer information om Roks, följ oss på:
Newsroom
Facebook
Twitter
Youtube