Skip to main content

Unni Drougge ny redaktör på Roks tidning Kvinnotryck

Pressmeddelande   •   Jan 17, 2014 08:04 CET

Idag börjar Unni Drougge sitt nya arbete som redaktör för Roks tidning Kvinnotryck.
– Jag är glad att Roks kunnat knyta till sig en av landets mest namnkunniga feminister som redaktör. I år kommer Kvinnotryck att granska partierna ur ett kvinnopolitiskt perspektiv och jag ser fram emot att Unni Drougge tillsammans med vårt redaktionskollektiv lyfter våra frågor, säger Angela Beausang, Roks ordförande.

– Jag vill känna att det jag gör är meningsfullt, och Kvinnotryck är en tidskrift som driver en av samtidens mest angelägna frågor. Jag har länge intresserat mig för denna problematik och även så att säga studerat fenomenet från ”insidan”. Det känns som ett hedersuppdrag, och det är jag väldigt stolt över, säger Unni Drougge. 

Vad kan Kvinnotrycksläsarna se fram emot?

– Kvinnotryck har redan en väl utarbetad linje, och den har jag inga planer på att bryta. Men förutom att informera om vad som händer inom Roks och sprida ny kunskap om det fält som organisationen bevakar vill jag givetvis även försöka peka på de glapp som finns mellan den offentliga hållningen och den verkliga praktiken när det gäller mäns våld mot kvinnor. Här finns mycket dubbelmoral att ta itu med. Nu när vi går in i valåret tycker jag att det är lämpligt att klämma politikerna på pulsen och ta reda på vilka konkreta planer de har för att öka kvinnors trygghet, säger Unni Drougge.


Unni Drouggefakta

Bor: Södermalm, Stockholm

Journalistisk bakgrund: Kulturtidskriften Magazin April, Slitz (medan tidningen ännu var en musik- och modejournal), Strix television, frilansmedarbetare och krönikör i diverse tidningar, bland annat Aftonbladet samt radiomedarbetare.

Född: 1956.

Familj: Fem barn, ett barnbarn, två katter samt en livskamrat.

Yrke: Författare, journalist.

Författarskap: Tretton romaner och lite annat smått och gott inom skriftställargebitet.


Kvinnotryckfakta

Kvinnotryck är Roks medlemstidning och kommer ut med fyra nummer per år. Den startades 1982 under titeln ”Internbladet” och sammanställdes årsvis av olika kvinnojourer. 1986 döptes den om till ”Kvinnojouren” och fick fasta redaktörer. 1991 fick den namnet ”Kvinnotryck”. Syftet med ”Kvinnotryck” är att sprida kunskap om jourernas verksamhet och förmedla nyheter inom området mäns våld mot kvinnor.

Läs Kvinnotrycks senaste temanummer här


Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks, är den största medlemsorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i vårt land. Omkring 100 jourer ger stöd och skydd åt våldsutsatta kvinnor, tjejer och barn. Roks uppgift är att tillvarata jourernas gemensamma intressen och stötta dem i deras viktiga arbete. Roks har även ett opinionsbildande syfte, och arbetar utåtriktat med att synliggöra den verklighet som våra jourer möter.

För mer information om Roks, följ oss på:
Newsroom
Facebook
Twitter
Youtube