Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 78 träffar

Gömda kvinnor i nytt upprop

Gömda kvinnor i nytt upprop

Pressmeddelanden   •   Jan 19, 2018 10:54 CET

Roks har blivit ombedda att sprida uppropet #gömdakvinnor. "Vi uppmanar alla er som lever gömda runt om i landet eller utomlands att skriva ner era berättelser och skicka in dem anonymt. Vi hoppas att vi genom att göra våra röster hörda för en gångs skull kan belysa problemet och få myndigheter, politiker och andra att se vår situation och hjälpa oss att skapa skydd och stöd! "

”Sluta dalta med våldsamma pappor – barnens bästa måste stå i fokus vid vårdnadstvister!”

”Sluta dalta med våldsamma pappor – barnens bästa måste stå i fokus vid vårdnadstvister!”

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2017 09:00 CET

Vid vårdnadsprocesser där våld varit inblandat, körs mammor och barn ofta över. Domstolarna saknar kunskap om mäns våld mot kvinnor vilket gör att man många gånger bortser från det våld som utövats av papporna och menar att vårdnadsfrågorna kan lösas i samförstånd. Opponerar sig mamman mot det, ses hon ofta som umgängessabotör. Detta bekräftas i Roks nya rapport Våld & Vårdnad.

Roks inleder det nya året med ny webb!

Roks inleder det nya året med ny webb!

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2017 12:00 CET

Den är snyggare, fräschare och bättre än någonsin. Roks nya webb sjösätts idag, måndag 9 januari. Nu blir det enklare att hitta information om oss och få både hjälp och inhämta kunskap.

Kvinnotryck - om den syndfulla maten

Kvinnotryck - om den syndfulla maten

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2016 10:35 CET

Förr var det manlig onani som skulle bekämpas, nu är det kvinnlig matglädje. Syna dina synder och låt dem aldrig synas. Fina flickor frossar inte. Fina flickor finns inte. Nya numret tar upp kvinnors skamfyllda förhållande till mat.

Nyheter Visa alla 29 träffar

Roks jourer: vanligt att män spionerar i mobilen

Roks jourer: vanligt att män spionerar i mobilen

Nyheter   •   Jan 23, 2018 09:57 CET

I en enkät till Roks jourer svarar 84 procent att de någon gång hjälpt en kvinna vars före detta partner skaffat sig tillgång till hennes mobil. 85 procent av Roks jourer ser en ökning här, att allt fler män använder sig av spionprogram eller på annat sätt skaffar sig tillgång till kvinnans mobil för att på så sätt kunna spionera på henne.

Roks på Aftonbladet Debatt: Låt kvinnorna få veta när förövarna släpps fria

Roks på Aftonbladet Debatt: Låt kvinnorna få veta när förövarna släpps fria

Nyheter   •   Apr 24, 2015 10:58 CEST

Kvinnor som utsätts för mäns våld informeras ofta inte när deras förövare går fria. Detta orsakar mycket onödigt lidande. Idag är det ett halvår sedan Susanne Ahl mördades av sin ex-partner när han hade permission. -Brottsofferperspektivet måste stärkas så att kvinnor som utsätts för mäns våld får rätt till information om var förövaren befinner sig, skriver Karin Svensson idag på AB Debatt.

Roks på ETC Debatt: Finansiera hela vår verksamhet

Roks på ETC Debatt: Finansiera hela vår verksamhet

Nyheter   •   Nov 03, 2014 12:01 CET

Kvinno- och tjejjoursarbete bygger på 4 grundstenar – kvinnoseparatism, kunskap om och förståelse för mäns våld mot kvinnor som ett samhällsproblem, självständighet, och att utgå från de utsattas perspektiv. Det är utifrån dessa fyra grundstenar som vi söker finansiering för hela vår verksamhet, skriver Roks ordförande Karin Svensson på ETC Debatt.

Roks på Aftonbladet debatt: Politiker, samla er!

Roks på Aftonbladet debatt: Politiker, samla er!

Nyheter   •   Sep 24, 2014 09:21 CEST

Roks uppmanar riksdagspartierna till samarbete över blockgränserna, mot mäns våld mot kvinnor. "Låt den här mandatperioden gå till historien som den då de politiska partier som står för allas lika värde tillsammans tog tag i vårt största samhällsproblem för kvinnor, tjejer och barn: mäns våld", skriver ordförande Karin Svensson på Aftonbladet Debatt.

Dokument Visa alla 5 träffar

Det sista de berättar - om incest och andra sexuella övergrepp

Roks rapport 1/2013. Rapporten innehåller tjej- och kvinnojourernas erfarenheter av att möta stödsökande som utsatts och utsätts för incest och andra sexuella övergrepp, samt reflektioner.

Våld mot äldre kvinnor

Våld mot äldre kvinnor

Dokument   •   2013-01-22 14:48 CET

År 2012 satte Roks extra fokus på våld mot äldre kvinnor. Rapporten innehåller en kunskapsöversikt om våld mot äldre kvinnor, kvinnojourernas erfarenheter, och Roks åtgärdsförslag.

Fruimporten fortsätter. Om kvinnor som utsätts för våld i anknytningsrelationer.

Roks andra rapport om fruimport, med en mer ingående beskrivning av problematiken: Vilka är de importerande männen? Varifrån kommer kvinnorna? Fallbeskrivningar visar de katastrofala konsekvenser nuvarande regelverk och praxis får för enskilda kvinnor. Rapporten visar även hur förutsättningarna för att hjälpa de utsatta kvinnorna har försämrats under senare år och avslutas med fyra åtgärdsförslag.

Grov kvinnofridskränkning - vad vet vi efter 10 år?

Roks rapport från 2010. Brottet grov kvinnofridskränkning skulle belysa den psykiska terror som våldsutsatta kvinnor upplever, att understryka att de straffbara gärningarna inte nödvändigtvis skulle behöva preciseras till tid och rum, och att synliggöra att gärningarna ingår i ett led i en våldsprocess. Roks rapport visar att detta mål inte har förverkligats.