Skip to main content

Bättre kvalitet i äldreomsorgen tack vare mindre arbetsgrupper

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2017 08:30 CET

Rebecca Welander och Helen Ahlberg är verksamhetschefer på äldreförvaltningen i Ronneby kommun med ansvar för rekryteringen av de nya enhetscheferna

2017-01-18. Som en del i den pågående omorganisationen inom äldreomsorgen i Ronneby kommun ska nu flera nya chefstjänster tillsättas. Detta för att ytterligare förbättra arbetssituationen för enhetscheferna. Personalen får en chef närmare verksamheten och vårdtagarna bättre kvalitet i omsorgen.

Just nu annonserar Ronneby kommun fem tjänster som enhetschefer inom äldreomsorgen. Fyra av dessa tjänster är nya, bara en är en kommande pensionering. När tjänsterna är tillsatta kommer merparten av cheferna ha ansvar för mellan 25-35 medarbetare.

– Vi har under en längre tid fört en dialog kring enhetscheferna arbetssituation som nu har resulterat i en extra satsning för äldreomsorgen i Ronneby. Därför annonserar vi nu fyra nya chefstjänster som tillsammans med de befintliga enhetscheferna kommer att ansvara för äldreomsorgen i Ronneby. Mindre arbetsgrupper innebär bland annat bättre möjligheter att driva fram utvecklingen i den egna enheten, säger verksamhetschefen Rebecca Welander.

Tre av de utannonserade tjänsterna får ett tydligt fokus på utvecklingsfrågor. De nya enhetscheferna får bygga upp en ny verksamhet med spetskompetens. Så samlas till exempel flera av kommunens specialistteam under en chef, som därigenom får större möjligheter att föra vidare spetskompetens, erfarenheter och goda exempel till andra områden inom organisationen.

– För våra vårdtagare kommer omorganisationen betyda en bättre kvalitet på arbetet som till exempel undersköterskorna utför i hemmet eller på kommunens vård- och omsorgsboenden. När cheferna har ett rimligt ansvarsområde finns det utrymme att arbeta med centrala frågor som systematiskt arbetsmiljöarbete och kvalitetsarbete. Det gynnar alla, förklarar verksamhetschef Helen Ahlberg som kommer att vara ansvarig för rekryteringen av två av de nya cheferna.

Omorganisationen berör hemtjänsten och kommunens olika vård- och omsorgsboenden. Även verksamhetschefernas ansvarsområden har förtydligats – Helen Ahlberg är verksamhetschef med ansvar för beställning och service medans Rebecca Welander arbetar som verksamhetschef med ansvar för den så kallade verkställigheten.

Men vem kan söka de nya tjänsterna?

– Vår drömkandidat är en erfaren chef som kan och förstår äldreomsorg, men som är sugen på att ta sig an ett konkret utvecklingsområde. Chefstjänsterna har olika fokus. Så söker vi till exempel en enhetschef till korttidsverksamheten som även får ansvar för att bygga upp ett palliativt omvårdnadsteam. Där tror jag på en strukturerad person som kan se helheten, är en fena på samverkan och kan arbeta med logistik, berättar Rebecca Welander.

Tjänsterna finns på www.ronneby.se/jobb. Sista ansökningsdagen är den 5 februari 2017.

Kontakt
Rebecca Welander 
Verksamhetschef Äldreförvaltning

Tel. 0457-61 83 03
E-post: rebecca.welander@ronneby.se

Helen Ahlberg 
Verksamhetschef Äldreförvaltning

Tel. 0457-61 76 96
E-post: helen.ahlberg@ronneby.se

Ronneby kommun har cirka 29 000 invånare och ligger attraktivt mellan hav och skog. Vi har bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy