Skip to main content

Rototest beviljas amerikanskt patent

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2015 09:00 CET

Det svenska tillväxtbolaget Rototest meddelar att de beviljats patentstatus på en väsentlig funktion i deras fordonstestsystem. Det nya patentet kan nu sällas till bolagets befintliga patentportfölj inom fordonstestområdet.

Sverige har historiskt sett legat bra till i global jämförelse vad gäller antalet patentansökningar per capita och visar på stor innovationsförmåga. På senare år har dock takten mattats av något och vi har tappat positioner i innovationsligan. Patentansökningar är emellertid inte något som nödvändigtvis innebär att patent slutligen beviljas. I Europa och USA är denna process ofta förknippad med långa ledtider, dvs flera år och resultatet är inte givet.

Svenska Rototest har varit mycket lyckosamma gällande att få sina patentansökningar beviljade och har hittills en hundraprocentig konvertering för Europa och USA.

- Vi har fördelen att ha lång erfarenhet samtidigt som vi jobbar i teknikens framkant. Det ger oss större möjligheter när vi definierar våra patentansökningar, säger Christian Engström, VD för bolaget.

Det nu beviljade amerikanska patentet ger företaget möjligheter att kommersiellt skydda funktioner i fordonstestsystemen vilket ytterligare stärker bolagets konkurrenskraft. Patentet adderas till bolagets redan ansenliga patentportfölj som beräknas fortsätta växa i och med att bolaget har flertalet ansökningar under behandling och planerar för nya.

För ytterligare information:

Christian Engström, VD, Rototest International AB, tfn 08 – 532 55 890

Rototest (www.rototest.com) tillverkar och säljer fordonstestsystem sedan 1988 på en internationell marknad med tyngdpunkt på navkopplade fordonsdynamometrar. Tillämpningar återfinns främst inom området forskning och utveckling i bilindustrin och hos universitet och högskolor, men även inom kvalitetskontroll, racing och eftermarknad.