Skip to main content

Rototest medverkar i Hollywoodproduktion

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2012 08:20 CEST

Att få sina produkter exponerade i stora Hollywoodproduktioner är få förunnat, en dröm för många och något som teknikföretaget Rototest nu verkar ha lyckats med.

 Det finns många sätt att sprida budskap kring en produkt. Användandet av internet som informationskanal är idag en självklarhet vilket ofta kompletteras med mer traditionell marknadsföring såsom annonsering i tidningar och TV. Att produkten visas i en stor filmproduktion är en ouppnåelig dröm för de flesta. Den drömmen ser nu ut att bli verklighet för det svenska teknikföretaget Rototest.

 Företaget kontaktades i början av sommaren av en av Hollywoods största filmbolag angående ett aktuellt filmprojekt. Filmbolaget önskade använda Rototests unika fordonstestsystem i ett par av filmens bilrelaterade scener för att ge scenerna avsedd hi-tech-karaktär.

 – Det är självklart mycket smickrande att få ett sånt här erbjudande, säger Nils G Engström, Rototests VD. Vi ser fram emot att få se resultatet både av filmen och vad det har för effekter i form av marknadsföring.

 Inspelningarna som pågick under ett par månader under sommaren gick bra och filmbolaget säger sig vara mycket nöjt med insatsen. Bortsett från att företaget informerat om att filmens rollista innehåller idel kända Hollywoodnamn så är de mycket förtegna om detaljer. Eftersom filmprojektet planeras ha världspremiär först under nästa vår omgärdas projektet fortfarande av sekretess. Mer detaljerad information väntas dyka upp närmare premiärdatum.

 För ytterligare information, bilder, mm kontakta:
Christian Engström, tfn 08 - 534 40 595, press@rototest-news.com

Om Rototest
Rototest (www.rototest.com) tillverkar och säljer fordonstestsystem sedan 1988 på en internationell marknad med tyngdpunkt på navkopplade fordonsdynamometrar. Tillämpningar återfinns främst inom området forskning och utveckling i bilindustrin och hos universitet och högskolor, men även inom kvalitetskontroll, racing och eftermarknad. Bolaget har sin tekniska och kommersiella verksamhet i Rönninge söder om Stockholm. Produktionen är koncentrerad till Sverige och sker med underleverantörer på lego. Rototest är ett svenskt, innovativt, onoterat, privat aktiebolag med stabil aktieägarstruktur.