Skip to main content

Indexator förändrar ägarstrukturen

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2014 10:40 CEST

En förändrad ägarstruktur för de framgångsrika företagen Indexator Rototilt Systems samt Indexator Rotator Systems är nu klar. Med den nya strukturen vill ägarna skapa en stabil grund för fortsatt affärsutveckling samtidigt som det lokala ägandet och engagemanget stärks.

Fram tills nu har det familjeägda moderbolaget Indexator Group varit ägare till de två dotterbolagen. Den nya ägarstrukturen innebär att Hans och Pia Jonsson träder in som huvudägare i Indexator Rotator Systems medan Anders Jonsson blir huvudägare i Indexator Rototilt Systems. Därmed lämnar de tidigare delägarna Lise-Lottie Östlund och Åke Karlsson verksamheterna. 

Det nya upplägget med en huvudägare i varje bolag ersätter den nuvarande koncernstrukturen och träder i kraft den 1 oktober. 

Företagen kommer även fortsättningsvis att samarbeta inom kompetensområden som tribologi och materialutveckling.

-  Vi har varit fyra delägare som har byggt och ägt Indexator-gruppen tillsammans och vi har haft en fantastisk resa sedan 1983 då vi tog över familjeföretaget som då hade en omsättning på 14 MSEK och idag 550 MSEK. Vi tror på det lokala ägandet och engagemanget och har ett starkt och gemensamt intresse för att båda företagen ska kunna drivas vidare och fortsätta växa på egna ben. Vi tror att det här är det naturliga och rätta sättet att göra det på, säger Anders Jonsson och Hans Jonsson som nu blir huvudägare i varsitt bolag.


Vid frågor kontakta: 

Anders Jonsson: 070-590 09 49

Hans Jonsson: 070-630 84 56 

Indexator Rototilt Systems är världsledande inom produktsegmentet tiltrotatorer med tillbehör och styrsystem för grävmaskiner. Indexator Rotator Systems är världens ledande tillverkare av hydrauliska rotatorer och tillhörande utrustning inom skogsbruk, styckegods- och materialhantering. Under 2013 hade koncernen ca 250 medarbetare, omsatte ca 550 MSEK och exporterade till ett 40-tal marknader över världen. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera