Skip to main content

Ett byggprojekt som ger hopp!

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2017 09:15 CET

Skiss över "Kaldeiskt kulturcentrum Jungfru Maria kyrka"

Förföljelsen av kristna kaldéer i Syrien och Irak har tvingat dem att fly sina hem. Många har till slut hittat en fristad i Södertälje. Nu hjälper Rotpartner Stockholms katolska stift att bygga Jungfru Maria kyrka kaldéiskt kulturcentrum.

- Det här är inte bara en kyrka, utan även en mötesplats som bidrar till trygghet och gemenskap. Där ungdomar kan ha sina aktiviteter och där barn kan undervisas. Men också där nyanlända flyktingar blir omhändertagna och får hjälp att integreras av de som varit här längre. Så det är så mycket mer än en kyrka, säger Kristina Hellner, kommunikationsansvarig i Stockholms katolska stift.

Kaldéer hör till den orientaliska delen av den katolska kyrkan. Påven är överhuvud men det finns också stora skillnader från den romersk-katolska kyrkan. Man firar t ex mässan på ett annat sätt. I Sverige är man integrerad under biskopen i Stockholms katolska stift.

I Södertälje finns det många kaldéiska familjer och både barn och ungdomar är väldigt aktiva men de har inte haft någon plats att vara på. Den katolska biskopen Anders Arborelius ville därför hjälpa dem att bygga en kyrka. Projektet finansieras helt via insamlingar.

- Vi bidrar med fundraising, all projektledning, kontakter med myndigheter och givetvis med Rotpartner, fortsätter Kristina Hellner.

Sommaren 2014 anlitades vi på Rotpartner för att börja projektleda bygget. Vi hjälpte bl a till att få ett tydligt gemensamt mål och skapa förståelse för projektets komplexitet. Ett stort fokus under projekteringen har varit att utnyttja samtliga utrymmen i byggnaden, samt placeringen på tomten för att minska markarbetena så att den avsatta budgeten verkligen används till rätt saker, d v s användbar yta.

Kyrkan kommer rymma 300 personer samt salar för undervisning. I augusti 2016 togs första spadtaget och den beräknas stå klar i slutet av 2017.

- Under åren har vi hjälpt katolska kyrkan med olika renoverings- och ombyggnadsprojekt runt om i Sverige. Att vi nu även får förtroendet att hjälpa dem med en sådan hoppfull nybyggnation känns väldigt speciellt och hedrande, säger Lena Törnvall, projektledare på Rotpartner.

Rotpartner är ett konsultföretag som levererar kvalificerade konsulttjänster, både projektledning, projektering och byggteknisk konsultation, för ombyggnad och utveckling av fastigheter. Verksamheten driver ombyggnadsprojekt med fokus på två parallella processer, en byggprocess och en process med fokus på kundens kund kallad Hyresgästdialogen™. Rotpartner har kontor i Göteborg, Stockholm och Malmö och är i dagsläget ca 50 st anställda.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera