Skip to main content

Rotpartner tar steget in i Nationellt renoveringscentrum

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2014 08:45 CEST

Rotpartner har tecknat avtal om att medverka i och samfinansiera forskningsprojektet Sustainable Integrated Renovation på Nationellt Renoveringscentrum på Lunds Tekniska Högskola för att bidra med erfarenheter och vara med och utveckla nya syn- och arbetssätt för renovering och utveckling av det svenska fastighetsbeståndet.

Sverige liksom Europa står inför ett stort behov att renovera befintliga byggnader. Kunskapen om renovering är enligt många fragmenterad i byggsektorn och risk finns att behovet och tidsbristen att hinna renovera bestånden gör att man glömmer att göra det ur ett helhetsperspektiv. Forskningsprojektet Sustainable Integrated Renovation, eller Nationell stark transdisciplinär forskningsmiljö för helhetssyn på hållbar renovering, är tvärdisciplinärt och berör fem forskningsområden där forskare tillsammans med representanter från näringslivet och offentlig sektor skall bidra med sina kompetenser.

Intresseområdena är många i projektet, som t.ex. att för att nå energimålet 2050 måste renoveringstakten fördubblas jämfört med idag. På kort sikt prioriteras ofta kostnad och effektivitet, miljömässiga och sociala aspekter tenderar att glömmas bort vilket ur ett samhällsperspektiv skulle kunna bli förödande. Forskningsprojektet har skapats utifrån att vi i Sverige gemensamt behöver ta ett helhetsgrepp utifrån ekonomisk, ekologiskt, socialt och kulturellt perspektiv.

Forskningsområdena är Förvaltningsperspektiv i beslutsprocessen, Integrerad design och effektiv renoveringsprocess, Ekonomiska utmaningar och möjligheter vid renovering, Medborgardelaktighet och demokratiska beslutsprocesser samt Innovation och lärande.

- Vi har sedan många år haft en syn att det krävs ett helhetsperspektiv på sitt fastighetsbestånd vilket man enligt vår erfarenhet inte alla gånger, rent resursmässigt och ekonomiskt, orkar ta tag i tillräckligt tidigt. Därför känns det spännande att få vara med och bidra med våra erfarenheter från kanske tvåhundra olika stambytes- och ombyggnadsprojekt i olika delar av Sverige där vi arbetat både med byggprocessen och hyresgästerna genom Hyresgästdialogen™. Vi ser också fram emot att ta del av den kompetens som alla andra i projektet besitter, säger Fredrik Olsson, koncernchef på Rotpartner.

Projektet drivs med utgångspunkt från Lunds Tekniska Högskola men deltagare i projektet finns även på bl.a. Chalmers i Göteborg. Läs mer om projektet på http://www.renoveringscentrum.lth.se/fou-projekt/siren

Rotpartner är ett konsultföretag som levererar kvalificerade konsulttjänster, både projektledning, projektering och byggteknisk konsultation, för ombyggnad och utveckling av fastigheter. Verksamheten driver ombyggnadsprojekt med fokus på två parallella processer, en byggprocess och en process med fokus på kundens kund kallad Hyresgästdialogen™. Rotpartner har kontor i Göteborg, Stockholm och Malmö och är i dagsläget ca 30 st anställda.


Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera