Ruukki och CapMan bildar Fortaco, som blir Europas ledande tillverkare inom verkstadsindustrin – Ruukki fokuserar på byggverksamhet och specialstål

Pressmeddelande  •  2012-10-17 10:48 CEST

Rautaruukki Oyj Börsmeddelande 17.10.2012

Rautaruukki Oyj (Ruukki) och de fonder som förvaltas av CapMan (CapMan) har avtalat om sammanslagning av ett antal enheter i Komas och Ruukki Engineering till ett nytt bolag. Bolaget ska heta Fortaco och blir den största branschaktören i Europa.

Vid bolagsbildningen får Ruukki 19,0 procent av aktierna, ca 25 miljoner euro i kontanter samt till bolagets kapital bundna värdepapper till ett värde av ca 81 miljoner euro – sammanlagt ca 114 miljoner euro, vilket motsvarar värdet på den affärsrörelse som Ruukki överlåter till bolaget. Avtalet förutsätter konkurrensmyndigheternas godkännande och beräknas kunna verkställas senast i början av december 2012. Avtalet har ingen effekt på Ruukkis ekonomiska rapportering förrän omstruktureringen är klar.

"Av underleverantörerna i verkstadsindustrin förväntas starkare kostnadskonkurrenskraft i komponentleveranser liksom specialiserad know-how. Efter sammanslagningen har vi effektivare enheter för komponenttillverkning nära kundmarknaderna. Att det nya bolaget når framgång är mycket viktigt för Ruukki, både med hänsyn till utvecklingen av stålvolymerna och till förväntningarna på avkastningen på sysselsatt kapital", säger Rautaruukki Oyj:s verkställande direktör Sakari Tamminen.

Fortacos pro forma-omsättning beräknas uppgå till ca 270 miljoner euro år 2012 och bolaget sysselsätter ca 2 600 personer. Bolaget bildas av enheter i Ruukki och Komas som är kompatibla och kompletterar varandra. Ruukki Engineerings enheter Jászberény (Ungern), Wroclaw (Polen) och Holíc (Slovakien) samt Kurikka, Smedsby och Kalajoki (Finland) överförs till det nya bolaget. År 2011 omsatte nämnda enheter 158 miljoner euro. Omsättningen i de affärsverksamheter som blir utanför affären uppgick till ca 100 miljoner euro år 2011. Arbetstagarna i de enheter som blir en del av nya Fortaco övergår som gamla arbetstagare. Från Komas överförs enheterna Janów Lubelski (Polen), Narva (Estland) samt Sastamala, Kurikka, Parkano och Härmä (Finland).

"I fortsättningen fokuserar Ruukki på att utveckla byggverksamheten och affärsverksamheten med specialstål. Byggnadsmarknaden har tillväxtmöjligheter särskilt i Ryssland och övriga Östeuropa. Vi ser också goda affärsmöjligheter i bostadsbyggande och energieffektivt byggande, framför allt i Nordeuropa. När det gäller specialstål fortsätter vi att expandera vårt internationella distributions- och servicenät", avslutar Tamminen.

Ytterligare information:
Sakari Tamminen, Rautaruukki Oyj:s verkställande direktör, tfn 020 592 9075
Marko Somerma, chef för Ruukki Engineering och strategisk chef för Rautaruukki Oyj, tfn 020 592 9137

 

Ruukkis kunder väljer energieffektiva stållösningar för bättre boende, arbete och mobilitet. Ruukki är verksamt i ett trettiotal länder och har ca 11 800 anställda. 2011 var nettoomsättningen 2,8 miljarder euro. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors (Rautaruukki Abp: RTRKS).Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera


You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.