Ruukki smart roof - nu på marknaden

Pressmeddelande  •  2012-05-02 11:23 CEST

Ruukki smart roof är en redan omtalad innovation framtagen för att förbättra byggnadernas säkerhet, speciellt på nordliga breddgrader, där påverkan av snöbelastning på tak snabbt kan förändras. Med hjälp av trådlös teknik indikerar Ruukki smart roof förändringar i snöbelastningen och rapporterar dem. Ruukki smart roof kan monteras på både nya och gamla tak där man har använt Ruukkis bärande högprofilerad takplåt.

“Förutom att öka byggnadernas säkerhet ger Ruukkis smart roof också besparingar i fastighetsservicen, och onödigt snöskottande på taken hör  till historien. Det gör att underhållsföretag kan prioritera arbetsuppdrag efter dess angelägenhet ", förklarar Jouni Metsämäki, högst ansvarig för sensorn på Ruukki.

Ruukki smart roof lämpar sig för industri-, affärs- och logistikfastigheter samt offentliga byggnader som flygplatsterminaler och sporthallar.

"Ruukkis innovation med övervakning av snöbelastningen på tak är ett utmärkt exempel på en tillämpning där våra tekniska kunskaper kommer till god användning. Vi har höga förväntningar på Ruukki smart roof eftersom produkten är till nytta både för fastighetsägaren, de boende och fastighetsskötselföretaget. Vi har också idéer om hur vi ska vidareutveckla produkten", säger försäljningschef Mika Nurminen på MeshWork Wireless.

Ruukki smart roof använder programvaran SeeMoto, med vars hjälp man kan skicka information till mer än en dator och till och med till mobil utrustning. Programvaran används till exempel i tillämpningar där det krävs kontroll av temperatur och omgivningsförhållanden, till exempel kylförvaring i butiker och transport av livsmedel och läkemedel.


Hur ändringar i snöbelastningen upptäcks och hur larmet skickas

En sändare på undersidan av de bärande högprofilerade takplåtarna upptäcker förändringar i snöbelastningen. Sändaren skickar data om de ändrade förhållandena per radio till en anslutningspunkt.

Anslutningspunkten sänder data trådlöst till tjänsteleverantörens server. Byggnadsspecifika gränsvärden för tillåten takbelastning har specificerats för programvaran på servern, som automatiskt skickar ett larm när gränsvärdet har överskridits.  Larmen kan skickas till en e-postadress eller en mobiltelefon.

Gränsvärden för belastning fastställs separat för varje byggnad och beräknas med hjälp av dimensioneringsprogrammet Poimu för Ruukkis bärande högprofilerad takplåt. Vid beräkningen tar man hänsyn till typ och materialtjocklek på den högprofilerande bärande plåten, takstolarna och var sensorn är placerad.

Genom att logga in sig på tjänsteleverantörens webbplats kan man med hjälp av Ruukkis smarta taklösning undersöka både temperatur och luftfuktighet utöver snölasten.


Service säkerställer prestanda

Smart roof-leveransen omfattar bärande högprofilerad takplåt, belastningsmätare, förstärkare, radiosändare och routrar. Dessutom ger Ruukki teknisk support för utformningen av de bärande högprofilerade takplåtarna och placering av sensorerna samt leveransen och installationen av smart tak-hårdvaran. Ruukki svarar också för test av utrustningen, dataöverföring till tjänsteleverantörens server och för att göra informationen tillgänglig för kunden.

Systemet sparar alla mätdata. Snöbelastning på taket kan undersökas för en viss period och man kan få information om förändringar. Systemet kan också länkas till ett GPS-system, och huvudanvändaren kan också ge tredje part, till exempel ett fastighetsskötselföretag, rättigheter till systemet.
 
Ruukki smart roof fungerar tillsammans med Ruukkis bärande högprofilerade takplåt och har konstruerats för att fungera i varma inomhuslokaler i korrosionsklass C1 och C2. Det säljs för närvarande i Finland, Norge och Sverige.

Under de två senaste vintrarna i Norden har snöbelastningen på många tak överskridit den tillåtna gränsen. Smarta tak innebär också besparingar i fastighetsunderhåll. Det räcker med att man slipper onödigt snöskottande två gånger för att investeringen i Ruukki smart roof ska betala sig.


För mer information:
Martin Flodihn, affärsområdeschef, Ruukki Sverige,
tel. +4610-78 78 451
martin.flodihn@ruukki.com

Mika Nurminen, Sales Manager, MeshWorks Wireless,
tel. +358 40 779 9990
mika.nurminen@mww.fi

Besök www.mww.fi och www.seemoto.com


 

Ruukki förser sina kunder med energieffektiva stållösningar för bättre byggande, arbete och mobilitet. Ruukki bedriver verksamhet i runt 30 länder och sysselsätter omkring 11 800 personer. Nettoomsättningen under 2011 uppgick till 2,8 miljarder euro. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors (Rautaruukki Oyj: RTRKS).Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera


You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.