Ruukkis RD-pålvägg fått en viktig utmärkelse inom geoteknologi

Pressmeddelande  •  2012-10-18 14:27 CEST

Finlands geotekniska förening (SGY) har valt Ruukkis RD-pålvägg som detta års enastående geotekniska prestation. Väggsystemet ger styva stödväggskonstruktioner för krävande jordförhållanden.

RD-pålväggen utvecklades i nära samarbete med olika intressenter i byggbranschen och är en helt ny och unik innovation inom grundkonstruktion. RD-pålväggen baseras på Ruukkis borrade stålrörspålar och består av enskilda pålar som sammanfogas med hjälp av en innovativ RM/RF-låsning. Den nya låstypen säkerställer vattentäthet i väggkonstruktioner.

RD-pålväggskonstruktionen ersätter mer traditionella strukturer för stödvägg och fundament, vilket minimerar byggtider och ger besparingar i projektkostnader totalt. RD-pålväggskonstruktionen är lätt att driva helt ner till berggrunden, vilket eliminerar många av de tekniska risker som förknippas med traditionella stödväggar, såsom vattenläckor och otillräckligt horisontellt stöd. Den eliminerar också oväntade förseningar och bidrar till att hålla tidsplanen.

RD-pålväggen har använts i ett antal krävande projekt i Finland, Sverige och Norge. I E6-projektet i den norska staden Trondheim användes RD-pålväggen under förhållanden som bedömdes alltför extrema och riskabla för alla andra alternativ. I Finland har RD-pålväggen med framgång använts i de vattentäta utgrävningarna för Helsingfors stadscentrumutbyggnad i Fiskehamnen, liksom i utgrävningarna av tunnelbanetunneln i Helsingfors Metros utbyggnadsprojekt.

SGY:s GeoTeko-pris delas ut till en innovation, ett projekt, en person eller annan part inom geoteknik som bäst representerar den höga graden av finländsk geoteknisk expertis. Årets urvalskriterier fokuserade på nytänkande, samt tekniska och ekonomiska aspekter. För Ruukki är detta tredje gången som man får en geoteknisk utmärkelse från SGY.

Mer information: Petri Nieminen, SVP, Infrastructure Construction, tel. +358 20 593 8568

Ruukkis kunder väljer energieffektiva stållösningar för bättre boende, arbete och mobilitet. Ruukki är verksamt i ett trettiotal länder och har ca 11 800 anställda. 2011 var nettoomsättningen 2,8 miljarder euro. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors (Rautaruukki Abp: RTRKS).Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera


You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.