Skip to main content

Taggar

Socialdemokraterna vill förbättra vården för sällsynta diagnoser

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2019 14:27 CEST

Sjukvården behöver få möjlighet att erbjuda bättre vård och behandling för personer som har Ehlers-Danlos syndrom (EDS), familjär hyperkolesterolemi (FH) och kroniskt trötthetssyndrom/myalgisk encefalopati (CFS/ME).

Inga ursäkter kvar för att undanhålla pengar från cancervården

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2019 13:24 CEST

Regeringen och SKL har nu förhandlat färdigt om hur den statliga satsningen för att utveckla cancervården ska fördelas. Det är en fortsättning på en satsning som påbörjades 2015. Pengarna kommer nu att betalas ut till regionerna, men det innebär inte att de automatiskt kommer att nå den skånska cancervården.

993 miljoner till mer tillgänglig vård och kortare köer i Skåne

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2019 14:45 CEST

Sverige har världens bästa sjukvårdspersonal – men många får vänta för länge för att nå dem. Därför bedriver Socialdemokraterna en kamp mot att korta köer och utveckla sjukvården. Regeringen satsar nu totalt 9,4 miljarder för att stärka välfärden.

Nya insatser för en trygg resa för alla – oavsett plats eller tid på dygnet

Pressmeddelanden   •   Jun 10, 2019 13:41 CEST

​Kollektivtrafiknämnden beslutade idag, efter socialdemokraternas initiativ om insatser för att öka resenärernas trygghet. Ungefär 300 000 resenärer väljer att resa med Skånetrafiken varje dag. Många upplever det som otryggt att vänta vid stationer och hållplatser ensamma efter mörkrets inbrott.

Alliansen räknar inte med att samhället utvecklas

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2019 14:06 CEST

Skånes växande och åldrande befolkning kommer inte behöva mer vård. Det är förutsättningen för att Alliansenstyrets budget för Region Skåne ska fungera. Med en hårt ansträngd ekonomi och stora underskott framför sig är det faktiska utrymmet för nya satsningar vid oförändrad skatt bara 170 miljoner. Inte 1,2 miljarder kronor som Alliansen ger sken av. Det räcker inte för att betala för behoven.

Pressinbjudan: Socialdemokraterna i Region Skåne presenterar budget för 2020

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2019 14:28 CEST

Välkommen till pressträff med anledning av att Socialdemokraterna i Region Skåne presenterar sitt budgetalternativ för 2020. Tisdagen den 4 juni klockan 12.00, Regionhuset Malmö, Dockplatsen 26. Lokal: Vildanden

Sjukhusen tillhör oss alla

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2019 14:49 CEST

​Alliansen i Region Skåne har i flera år drivit att privatisera eller låta personalen styra två av de skånska sjukhusen. Nu har alliansstyret presenterat sitt första förslag, att utreda införandet av vad de benämner ”personaldrivet sjukhus”. Socialdemokraterna säger nej.

Bra att alliansstyret svängt om Hässleholm

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2019 12:26 CEST

På fredagen presenterade alliansstyret ett förslag om investeringar i ortopedin i Hässleholm. Totalt omfattar investeringen 1,2 miljarder kronor. Ingrid Lennerwald, som är andre vice ordförande i Beredning för strategiska sjukvårdsinvesteringar, menar att det är bra att styret äntligen föreslår en satsning på Hässleholms sjukhus.

Återupprätta kulturpolitiken och stöd filmproduktion i Skåne

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2019 11:36 CEST

Med en stor kultursatsning vill Socialdemokraterna återställa de nedskärningar Alliansstyret gjort i Region Skånes budget. Totalt omfattar satsningen 32 miljoner och innefattar även fem miljoner kronor i ett nytt stöd till film som produceras i Skåne.

​Välkommet besked om rekvisition hörapparat

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2019 09:01 CEST

Socialdemokraterna har länge velat avskaffa rekvisitionssystemet för hörapparater och framförde denna kritik vid nämndens senaste sammanträde den 27 mars. Det borgerliga styret har nu tagit till sig av kritiken och därmed finns nu en majoritet i nämnden för beslutet.

Vård efter behov kräver kontroll över kostnadsutvecklingen

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2019 17:02 CEST

Hälso- och sjukvårdsnämnden har inte klarat att hålla sin budget under årets första kvartal. Det framgår av den månadsuppföljning för januari-mars som presenterades under nämndens sammanträde den 9 maj. Den främsta anledningen är en oroande tendens till ökade kostnader inom specialistvårdvalen, men även utgifterna för EU-vård och vård i andra landsting ökar mer än det finns budgeterat för.

Socialdemokraterna säger nej till att privatisera den palliativa vården i Malmö

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2019 08:32 CEST

På torsdag den 9 maj tar hälso- och sjukvårdsnämnden ställning till alliansstyrets förslag om att utreda en privatisering av den specialiserade palliativa vården i Malmö.

Pressinbjudan: Pressträff i samband med regionstyrelsens sammanträde 25/4

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2019 11:22 CEST

Välkommen till pressträff i samband med regionstyrelsens sammanträde 25/4. Henrik Fritzon (S) deltar. Tid: Torsdagen den 25 april klockan 13:00. Plats: Rådhus Skåne, Kristianstad, rum 106. Ingång från Stora torg.

Gör Hässleholm till ett nationellt utbildningscenter inom tågteknik

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2019 08:27 CEST

Socialdemokraterna vill att Region Skåne stödjer arbetet med att skapa ett nationellt utbildningscenter för tågtrafik i Hässleholm.

Säkra vården i Simrishamn – köp sjukhuset!

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2019 08:50 CEST

Socialdemokraterna föreslår att Region Skåne köper de lokaler som vi idag bedriver vård i. Detta istället för att hyra – något som både är en kostsam affär och som skapar osäkerhet i Simrishamn kring Region Skånes långsiktiga engagemang.

Vi vill fortsätta utveckla cancervården.

Pressmeddelanden   •   Apr 04, 2019 09:41 CEST

På hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 4 april ska de omdiskuterade pengarna för att utveckla cancervården fördelas mellan sjukhusförvaltningarna. Socialdemokraterna är kritiska mot att det borgerliga styret skurit ner satsningen från 55 till 20 miljoner, trots att statsbidraget om 55 miljoner som Region Skåne mottagit sedan 2015 finns kvar också 2019.

​S stoppade taxehöjningarna i kollektivtrafiken

Pressmeddelanden   •   Mar 29, 2019 12:49 CET

Under dagens möte med kollektivtrafiknämnden stoppade Socialdemokraterna taxehöjningen om drygt 20 procent för periodkort I de mindre städerna. Men försämringarna i utbudet i busstrafiken kvarstår och fler nedskärningar i trafiken aviseras för nästa år.

Pressinbjudan: Pressträff i samband med regionstyrelsens sammanträde 21/3.

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2019 13:44 CET

Välkommen till pressträff i samband med regionstyrelsens sammanträde 21/3. Henrik Fritzon (S) deltar. Tid: Torsdagen den 21 mars klockan 13:00. Plats: Rådhus Skåne, Kristianstad, rum 105. Ingång från Stora torg.

Låt drabbade bet- och potatisbönder ta del av krisstödet efter torkan

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2019 12:31 CET

När nu krisstödet efter den rekordtorra sommaren 2018 tas fram bör även bet- och potatisbönder inkluderas. Även de drabbades hårt av torkan och bör kompenseras.

Trots kommunernas protester - i princip oförändrade nedskärningar i busstrafiken

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2019 13:23 CET

Trots omfattande protester från de skånska kommunerna lägger Alliansen nu fram ett i stort sett oförändrat förslag till neddragningar i busstrafiken. Eslöv, Hässleholm, Kristianstad, Landskrona, Trelleborg, Ystad och Ängelholm påverkas dubbelt när priset på ett månadskort höjs med 100 kronor.