Skip to main content

Utan specialistsjuksköterskor stannar sjukvården

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2019 08:22 CET

Utbygganden av utbildningarna för att ge fler sjuksköterskor specialistkompetens måste fortsätta. Annars riskeras försämrad tillgänglighet och längre vårdköer. När personalnämnden under fredagen beslutar om internbudget fattas viktiga satsningar på Region Skånes personal. 

Socialdemokraterna satsade i sin budget 52,8 miljoner mer på personalnämnden än Alliansen. Det hade gett 55 fler sjuksköterskor möjlighet att vidareutbilda sig med bibehållen lön. Istället för att höja ambitionerna och satsa på att motverka bristen av bland annat operationssjuksköterskor ligger Alliansen kvar på 245 utbildningsplatser, samma antal som 2018.

– Det är i de flesta fall inte operationssalar, kirurger eller vårdplatser som gör att de skånska patienterna får vänta på vård och operation utan bristen på specialistutbildade sjuksköterskor. Utan dem stannar sjukvården. Därför är vår satsning så viktig, säger David Westlund (S) gruppledare personalnämnden.

– Att alliansstyret inte tar behovet av specialistsjuksköterskor på allvar och skjuter till mer resurser är oroande. Region Skåne hade behövt en högre ambitionsnivå, säger David Westlund (S).

Alliansen gör också stora nedskärningar i utbildnings- och arbetsmarknadsinsatserna med nästan 18 miljoner kronor. Det drabbar bland annat satsningarna på studentmedarbetare, där de som studerar på högskolenivå får möjlighet att få arbetslivserfarenhet genom en anställning hos regionen. Satsningen tekniksprånget som erbjuder unga en fyra månaders praktik för att få prova på ingenjörsyrket, skärs också ner kraftigt. Vidare genomförs en stor besparing på Region Skånes jämställdhets- och jämlikhetsinsatser.

Nedskärningarna innebär att:

  • Antalet studentmedarbetare minskas från 50 till 5 platser.
  • Satsningen Tekniksprånget minskas från 16 till 2 platser.
  • Nedskärningar på jämställdhets- och jämlikhetsinsatser med 1,7 miljoner kronor.

– För att attrahera den högkvalificerade personal som den moderna sjukvården kräver måste man satsa i tid. Alliansens personalpolitik är kortsiktig. Det kommer straffa sig i längden, säger David Westlund (S).

Socialdemokraterna är det största partiet i Region Skåne, med 41 av 149 mandat i regionfullmäktige. Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik men arbetar även med regional utveckling, kultur och Öresundsintegration.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.