Skip to main content

​Välkommet besked om rekvisition hörapparat

Pressmeddelande   •   Maj 10, 2019 09:01 CEST

Socialdemokraterna har länge velat avskaffa rekvisitionssystemet för hörapparater och framförde denna kritik vid nämndens senaste sammanträde den 27 mars. Det borgerliga styret har nu tagit till sig av kritiken och därmed finns nu en majoritet i nämnden för beslutet. Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden kommer därför under fredagens möte att fatta beslut om att utreda ett avskaffande av rekvisition hörapparat.

–Jag är glad att vi har fått gehör för våra synpunkter. Här har styret agerat både lyhört och klokt. Det ska de ha beröm för. Jag hoppas att vi kan fortsätta arbeta på det här sättet i nämnden, lyssna på varandra och sätta patienterna före prestigen, säger Maria Nyman-Stjärnskog (S), andre vice ordförande i psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden.

Bakgrunden till kritiken mot rekvisition hörapparat är att patienterna inte ges förutsättningar att göra ett fritt och medvetet val av hörapparat, utan snarare riskerar att få betala extra för hörapparater som har samma, eller till och med lägre, teknisk prestanda som Region Skånes upphandlade produkter.

Enligt det nationella kvalitetsregistret känner sig patienter som valt rekvisition hörapparat mindre nöjda både med hörapparaternas funktion och med information och delaktighet under förskrivningsprocessen. Systemet har dessutom visat sig försämra Region Skånes möjligheter att upphandla ett bra eget sortiment av hörapparater.

Fakta: Rekvisition hörapparat

Friare val av hörapparat med stöd av rekvisition infördes 2011 i syfte att göra det möjligt för patienterna att välja hörapparater som inte fanns i Region Skånes upphandlade sortiment. Patienter som köper en sådan hörapparat från en ackrediterad privat audionommottagning får kostnaden subventionerad med ett rekvisitionsbelopp som motsvarar ett genomsnittspris för hörapparaterna inom upphandlat sortiment.

Systemet är därmed kostnadsneutralt för Region Skåne, men patienterna måste själva stå för mellanskillnaden om de väljer en hörapparat som kostar mer än rekvisitionsbeloppet. Patienter som väljer hörapparat med stöd av rekvisition är också själva skyldiga ta reda på vad som gäller kring köp och efterföljande garanti. För patienter som väljer en upphandlad hörapparat ingår det i avtalet till exempel vilken garanti som gäller.

Socialdemokraterna är det största partiet i Region Skåne, med 41 av 149 mandat i regionfullmäktige. Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik men arbetar även med regional utveckling, kultur och Öresundsintegration.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.