Media-no-image

Nya Sparbanksgruppen går med stark kapitalbasen och framgångsrik in i år 2015

Pressmeddelanden   •   2015-02-27 08:00 CET

För Sparbanksgruppen var 2014 ett mycket resultatrikt år. Sparbanksgruppens resultat före skatter var 63,1 miljoner euro och räkenskapsperiodens resultat var 46,6 miljoner euro. Sparbanksgruppens balansräkning ökade 8,9 % och var i slutet av året 8,4 miljarder euro (7,7 miljarder euro). Sparbankernas sammanslutning och den nya Sparbanksgruppen inledde sin verksamhet den 31 december 2014.*

Sparbanksgruppens bankverksamhetssegment visade ett resultat på 73,2 miljoner euro före skatt och kapitalförvaltnings- och livförsäkringssegmentets resultat före skatt var 1,8 miljoner euro.

Sparbanksgruppens affärsverksamhet hade en god tillväxt i såväl tjänsterna för kreditgivning som för sparande. Utlåningen till kunder ökade 6,6 % och uppgick till 5,6 miljarder i slutet av året (5,3 miljarder euro). Sparbanksgruppens inlåning från kunder uppgick till 5,8 miljarder euro (5,6 miljarder euro), en ökning på 3,5 %. De fondkapital som Sparbanksgruppen förvaltar ökade under året med 26,2 % och uppgick i slutet av året till 1,2 miljarder euro (0,9 miljarder euro). Livförsäkringsverksamhetens försäkringsbesparingar var 404,4 miljoner euro (314,8 miljoner euro), en ökning på 28,5 %.

Sparbankernas sammaslutning har en stark kapitalstruktur. Den totala kapitalbasen var 814,3 miljoner euro, av vilken kärnprimärkapitalets andel var 737,6 miljoner euro. Sparbankernas sammanslutning hade en kapitaltäckningsgrad på 18,64 % (19,63 %) och kärnkapitaltäckningsgraden var 16,88 % (15,75 %).

Talen framgår av Sparbanksgruppens bokslutskommuniké som publicerades i dag och som finns på Sparbankens webbplats på adressen www.sparbanken.fi/sijoittajasuhteet.

Sparbanksgruppen har bevisligen Finlands bästa kundupplevelse och mycket nöjda kunder. När man till det lägger god resultatform, stark kapitaltäckning och måttliga risker kan Sparbanksgruppen gå in i år 2015 med tillförsikt. Trots de ekonomiska utmaningarna i Europa och Finland tror vi att Sparbanksgruppens resultat 2015 kommer att vara minst på samma nivå som 2014. Bedömningen baserar sig på den nuvarande synen på hur ekonomin kommer att utvecklas, säger Sparbanksförbundets verkställande direktör Pasi Kämäri.


*Utöver den officiella bokslutsinformationen erbjuder vi ekonomisk tilläggsinformation om Sparbanksgruppen för tiden innan sammanslutningen inledde sin verksamhet. Den ekonomiska tilläggsinformationen omfattar Sparbanksgruppens konsoliderade bokslut för hela räkenskapsperioden 1.1–31.12.2014 samt hela jämförelseperioden 1.1–31.12.2013. Den ekonomiska tilläggsinformationen har uppgjorts som en sammanställning av de till Sparbanksgruppen hörande bolagens och sammanslutningarnas godkända och reviderade bokslut och den har uppgjorts enligt samma redovisningsprinciper som det officiella konsoliderade IFRS-bokslutet. 

Ytterligare information lämnas av:

Verkställande direktör Pasi Kämäri, pasi.kamari@saastopankki.fi, +358 500 688222

www.sparbanken.fi/saastopankkiryhma

Sparbanksgruppen består av 25 Sparbanker som bildar sammanslutningen, Sparbanksförbundet som är centralinstitut samt de dotter- och intressebolag som sparbankerna äger, sådana är bl.a. Sparbankernas Centralbank Finland, Sb-Livförsäkring, Sp-Fondbolag och fastighetsförmedlingskedjan Sb-Hem.

Vi erbjuder finländarna tjänster för betalning, finansiering, sparande och placering, bostadsbyte och försäkring. Sparbanksgruppen har 476 000 kunder och ca 1 200 anställda på olika håll i landet.

Sparbanksgruppen, Befästningsvägen 9,  PB 68 02601 Esbo

fornamn.tillnamn@saastopankki.fi    www.sparbanken.fi

​För Sparbanksgruppen var 2014 ett mycket resultatrikt år. Sparbanksgruppens resultat före skatter var 63,1 miljoner euro och räkenskapsperiodens resultat var 46,6 miljoner euro. Sparbanksgruppens balansräkning ökade 8,9 % och var i slutet av året 8,4 miljarder euro (7,7 miljarder euro). Sparbankernas sammanslutning och den nya Sparbanksgruppen inledde sin verksamhet den 31 december 2014.*

Läs vidare »
Media-no-image

Viktigt information för vara kunden: Förseningarna i betalningarna är över

Nyheter   •   2014-12-15 15:01 CET

Förseningarna i betalningarna är över.

De förseningar som förekommit i alla betalningar i dag är nu åtgärdade och betalningarna finns på kundernas konton. Förseningarna berodde på en störning i det europeiska betalningssystemet som uppstod i natt och som åtgärdades under morgonen.

Förseningarna i betalningarna är över. De förseningar som förekommit i alla betalningar i dag är nu åtgärdade och betalningarna finns på kundernas konton. Förseningarna berodde på en störning i det europeiska betalningssystemet som uppstod i natt och som åtgärdades under morgonen.

Läs vidare »
Media-no-image

Viktig information för vara kunden

Nyheter   •   2014-12-15 07:27 CET

Alla bankers betalningar är försenade idag. De betalningar som bankerna förmedlar finns på kontona senare än normalt. 

Förseningen beror på en störning i det gemensamma europeiska betalningssystemet i natt. Betalningarna har inte gått vidare normalt och hinner därför inte till kundernas konton på morgonen. Vi informerar mera om saken på vår webbplats. Mera information om när betalningarna finns på kontot får du av din egen bank. 

Alla bankers betalningar är försenade idag. De betalningar som bankerna förmedlar finns på kontona senare än normalt. Förseningen beror på en störning i det gemensamma europeiska betalningssystemet i natt. Betalningarna har inte gått vidare normalt och hinner därför inte till kundernas konton på morgonen. Vi informerar mera om saken på vår webbplats.

Läs vidare »
Media-no-image

Sb-Hem: När färre köper sin första bostad bromsar hela bostadshandeln upp

Pressmeddelanden   •   2014-12-09 07:00 CET

De som köper sin första bostad har sedan 2006 minskat i antal med nästan 40 %. Konsekvenserna av detta syns i hela bostadshandeln och särskilt i slutet av kedjan. Statistikcentralens färska statistik bekräftar att priset på gamla egnahemshus fortsätter att sjunka.

- Antalet förstabostadsköpare måste fås att öka, eftersom konsekvenserna av att bostadshandeln inte fungerar är stora för hela vår samhällsekonomi. Här måste vi få en ändring till stånd, konstaterar Sb-Hems verkställande direktör Antti Toivanen.

De som köper sin första bostad har en nyckelroll i hela bostadshandeln. Tvärtemot vad man ofta tror är det inte ensamboende unga som med sina besparingar och lånepengar skaffar sig en liten etta. Enligt den undersökning som Statistikcentralen publicerade 16.10.2014 är 8 200 av 13 400 förstabostadsköpare två personers hushåll som köper en två eller trea som sin första gemensamma bostad. Säljarna åter vill ofta ha mera utrymme och förverkliga sina drömmar om ett egnahemshus.

Idag finns det ändå många hinder på vägen för den som vill förverkliga sina drömmar. Att allt färre köper sin första bostad syns i att handeln med gamla egnahemshus blivit långsammare och att priserna hela tiden sjunkit.

– Det är klart att de strängare kreditgivningsvillkoren på grund av den ökade bankregleringen har gjort sitt till för att minska antalet förstabostadsköpare. I dag får man inte lån lika enkelt och med lika goda villkor som för några år sedan. På viljan att köpa bostad inverkar också det allmänna ekonomiska läget och sysselsättningsläget samt konsumenternas syn på den egna ekonomin och hur den kommer att utvecklas i framtiden, konstaterar Toivanen.

– För att bostadshandeln ska fås att fungera bättre från början av kedjan till slutet ska de som köper sin första bostad stödas bättre än nu. Fastän antalet förstabostadsköpare har rasat drömmer ändå största delen av finländarna om ett eget hem. Enligt undersökningen Asuminen 2014 som Taloustutkimus utförde anser nio av tio 15–79-åringar att den idealiska boendeformen är en ägarbostad, betonar Toivanen.

En lägre BSP-åldersgräns skulle pigga upp hela bostadshandeln

– Senast nu måste vi våga starta en öppen och orädd diskussion om en förnyelse av BSP-systemet och möjligheten att börja bostadsspara redan som 16-åring. Jag är av samma åsikt som Sb-Hems Antti Toivanen att en sänkning av BSP-åldersgränsen skulle ha en positiv effekt på hela bostadshandelskedjan och den vägen på bostadsmarknaden, säger Sparbanksförbundets verkställande direktör Pasi Kämäri.

- Att bostadshandeln inte fungerar påverkar också vår samhällsekonomi och vår sysselsättning direkt. Eftersom ett bostadsköp i allmänhet också medför köp av andra tjänster och produkter är det hundratals miljoner euro som också i denna stund ligger orörliga på marknaden. När bostadshandeln inte går bygger och renoverar folk inte, och de köper inte nya bilar, möbler eller hemteknik. Nu behöver vi konkreta åtgärder och nya lösningar för att stöda dem som köper sin första bostad och för att få hela kedjan i bostadshandeln att fungera effektivt. Vi är redo att öppna diskussionen om till exempel en reform av BSP-systemet, kontstaterar Toivanen.

Ytterligare information:

Verkställande direktör Antti Toivanen, Sb-Hem Ab,

GSM 050 3175 777 eller e-post antti.toivanen@spkoti.fi

Sparbanken är Finlands äldsta bankgrupp och har 470 000 finländska hushåll, små och medelstora företag eller lantbruk som kunder. För sina kunder tillhandahåller Sparbanksgruppen utöver heltäckande retail bankingtjänster även tjänster för bostadsbyte och försäkring. Till Sparbanksgruppen hör utöver 25 Sparbanker dessutom Sparbanksförbundet anl, Sb-Livförsäkrings, Sp-Fondbolag, Sparbankernas Centralbank och fastighetsförmedlingskedjan Sb-Hem. Sparbanksgruppen har ca 1155 anställda på olika håll i Finland. www.sparbanken.fi

De som köper sin första bostad har sedan 2006 minskat i antal med nästan 40 %. Konsekvenserna av detta syns i hela bostadshandeln och särskilt i slutet av kedjan. Statistikcentralens färska statistik bekräftar att priset på gamla egnahemshus fortsätter att sjunka.

Läs vidare »
Media-no-image

Sparbankernas sammanslutning startar 31.12.2014

Pressmeddelanden   •   2014-11-26 10:48 CET

Sparbankernas sammanslutning inleder officiellt sin verksamhet den 31 december 2014. Beslutet fattades i slutet av november av Sparbanksförbundet anl:s styrelse och gäller alla Sparbanker och bolag som verkar under varumärkesnamnet Sparbanken.

Sparbankernas resa från separata banker som verkar under samma namn och profil till en sammanslutning av Sparbanker som följer sammanslutningslagen, till Sparbanksgruppen, har nu nått så långt att verksamheten kan sättas i gång.

- Det historiska beslutet om sammanslutningen fattades av Sparbankerna i januari 2014. Som en följd av beslutet ansökte Sparbanksförbundet om koncession för att verka som centralinstitut för sammanslutningen av Finansinspektionen i maj 2014. Koncession beviljades den 16 oktober 2014 och nu på årets sista dag startar sammanslutningen på allvar, berättar Sparbanksförbundet anl:s verkställande direktör Pasi Kämäri.

I och med sammanslutningen är Sparbanksgruppen en starkare och betydelsefullare aktör än tidigare och kan söka finansiering på den finländska och internationella penningmarknaden med bättre förutsättningar. Detta ska kunderna i framtiden märka bl.a. som konkurrenskraftiga låne- och betalningsvillkor samt ännu bättre tjänster för sparande och placerande.

Sammanslutningen medför att Sparbankernas ekonomiska ansvar blir ett solidariskt ansvar. Kundernas och placerarnas ställning förbättras betydligt när det är sammanslutningens alla Sparbanker och centraliserade tjänstebolag som via Sparbanksförbundet anl. vid behov ansvarar för fullgörandet av en enskild Sparbanks åtaganden. I enlighet med sammanslutningslagen ansvarar alltså i sista hand hela Sparbanksgruppen för fullgörandet av en Sparbanks åtaganden. Sammanslutningens verksamhet övervakas av Finansinspektionen.

- Förberedelserna för sammanslutningen har krävt mycket arbete av oss. Arbetet är ännu inte över, men det har lönat sig. I Sparbanksgruppen har vi stora framtidsplaner och sammanslutningen är bara en etapp på vägen att realisera dem. Jag är övertygad om att allt flera finländare under de kommande åren som sin primära bank kommer att välja en Sparbank som hör till Sparbanksgruppen. Förutom att vi bevisligen har Finlands bästa kundupplevelse har varje Sparbank tack vare sammanslutningen nu också ännu bättre förutsättningar att hjälpa sina kunder, berättar Sparbanksförbundet anl:s verkställande direktör Pasi Kämäri

Sparbanken är Finlands äldsta bankgrupp och har 470 000 finländska hushåll, små och medelstora företag eller lantbruk som kunder. För sina kunder tillhandahåller Sparbanksgruppen utöver heltäckande retail bankingtjänster även tjänster för bostadsbyte och försäkring. Till Sparbanksgruppen hör utöver 25 Sparbanker dessutom Sparbanksförbundet anl, Sb-Livförsäkrings, Sp-Fondbolag, Sparbankernas Centralbank och fastighetsförmedlingskedjan Sb-Hem. Sparbanksgruppen har ca 1155 anställda på olika håll i Finland. www.sparbanken.fi

​Sparbankernas sammanslutning inleder officiellt sin verksamhet den 31 december 2014. Beslutet fattades i slutet av november av Sparbanksförbundet anl:s styrelse och gäller alla Sparbanker och bolag som verkar under varumärkesnamnet Sparbanken.

Läs vidare »
Media-no-image

Barometern Så sparar Finland 2014 berättar: Unga tror att de ska få det bättre ställt och äldre sparar för sämre tider

Pressmeddelanden   •   2014-10-31 09:00 CET

Enligt Sparbankens färska barometer Så sparar Finland är kvinnor och män i olika ålder olika också som sparare och placerare. Barometern besvarades av ca 1 500 finländare över 15 år.

Finländarnas tro på att deras egen ekonomi ska förbättras inom ett år har avtagit en aning sedan 2010. Mest optimistiska när det gäller den egna ekonomin är kvinnor under 25 år och män i åldern 25–35 år, av vilka nästan hälften (44 %/48 %) tror att deras ekonomi ska förbättras. Mest pessimistiska är de som fyllt 60 år, av dem tror bara var tionde att deras ekonomi ska bli bättre i framtiden.

Ju äldre en person är dess längre fram verkade han eller hon planera sin ekonomi. Dessutom planerar männen sin ekonomi längre framåt än kvinnorna i alla åldersgrupper. Längst såg män över 60 år, av dem planerar 42 % sin ekonomi åtminstone ett år framåt. Av de kvinnor i samma ålder som svarade planerar 36 % sin ekonomi lika långt.

De som planerar sin ekonomi på kortast sikt var unga kvinnor, men inte heller de lever ändå en dag i sänder. Nästan hälften (47 %) av kvinnorna under 35 år och en tredjedel (34 %) av männen planerar sin ekonomi högst tre månader framåt. Över ett år framåt planerar bara 9 % av kvinnorna under 35 år och 26 % av männen.

Enligt undersökningen är kvinnor inte lika intresserade av ekonomiska frågor som män i samma åldersklass. Ett undantag är kvinnor över 50 år som överaskande kilade förbi männen i samma ålder när det gällde kunskapen om och intresset för ekonomi.

Två tredjedelar av dem som svarade sparar varje månad.

Bäst på att vända på slantarna var de som fyllt 60 år: av kvinnorna över 60 år meddelade 67 % och av männen 62 % att de också sparar en slant. Mest ur hand till mun lever 25–35-åriga kvinnor av vilka över hälften (53 %) berättade att de använder nästan alla pengar som kommer in.

Kvinnorna sparar mindre engångssummor per månad är männen.

När den vanligaste sparsumman hos kvinnor är högst 50 euro/månad är den 100–200 euro/månad hos männen. Också åldern påverkar hur mycket man sparar per månad. Medan 16 % av männen över 60 meddelar att de sparar över 400 euro per månad, är det ingen av männen under 25 som sparar så mycket.

Som största hinder för att börja spara eller spara mera anges små inkomster och stora utgifter, egen arbetslöshet samt det osäkra ekonomiska läget.

– Skillnaderna i hur de olika åldersgrupperna och könen använder pengar och sparar beror antagligen också på livssituationen. Medelåldern för dem som föder sitt första barn är 28,6 år, för alla föderskor är den 30,4 år. Studierna är i genomsnitt avklarade när man är 25. Således lever många av kvinnorna under 35 i en barnfamiljsvardag och försöker klara sig på moderskapspenningen och har kanske inte hunnit tjäna så mycket, resonerar marknadsförings- och kommunikationsdirektör Katja Änkilä i Sparbanksgruppen.

Männen sparar i aktier och fonder, kvinnorna placerar i en egen bostad.

Männen har oftare än kvinnorna både aktier (24 % vs 11 %) och fondplaceringar (34 % vs 25 %). Kvinnorna åter verkar placera i en egen bostad i yngre ålder än männen. En knapp tredjedel (27 %) av alla som svarade sparade endast genom att ha pengar på ett vanligt brukskonto.

De viktigaste kriterierna i valen av spar- och placeringsobjekt var att de ska vara trygga, ge avkastning, vara riskfria och lätta att realisera samt att det ska vara enkelt att spara. Medan en god avkastning var viktigt för såväl män som kvinnor hade kvinnorna också flera andra viktiga kriterier.

Kvinnorna önskade mer än männen att deras spar- och placeringsobjekt är trygga (88 % vs78 %), riskfria (81 % vs 63 %), enkla (79 % vs 68 %), ansvarsfulla (58 % vs 35 %) och ekologiska (49 % vs 31 %). Ju äldre kvinnorna var desto viktigare blev de här sakerna.

Över en tredjedel (35 %) av dem som är under 35 tänker öka sitt sparande och placerande under de följande 12 månaderna. Primus i gruppen är 25–35-åriga män, av dem tänkte 41 % spara och placera mera än nu.

– De unga männens placeringsiver kan också påverkas av att placerande av naturen är som att spela och tack vara de avancerade elektroniska tjänsterna är det lätt och roligt att spela och följa spelet. Jag hoppas att också vi kvinnor ska ta bättre kontroll över vår ekonomi och den vägen även förverkliga våra drömmar, säger Katja Änkilä.

Sparbanken är Finlands äldsta bankgrupp och har 470 000 finländska hushåll, små och medelstora företag eller lantbruk som kunder. För sina kunder tillhandahåller Sparbanksgruppen utöver heltäckande retail bankingtjänster även tjänster för bostadsbyte och försäkring. Till Sparbanksgruppen hör utöver 25 Sparbanker dessutom Sparbanksförbundet anl, Sb-Livförsäkrings, Sp-Fondbolag, Sparbankernas Centralbank och fastighetsförmedlingskedjan Sb-Hem. Sparbanksgruppen har ca 1155 anställda på olika håll i Finland. www.sparbanken.fi

Enligt Sparbankens färska barometer Så sparar Finland är kvinnor och män i olika ålder olika också som sparare och placerare. Barometern besvarades av ca 1 500 finländare över 15 år.

Läs vidare »
Media-no-image

Serviceavbrott i Sparbankernas, Aktias, POP Bankens och Oma Säästöpankkis tjänster 1.11.2014

Nyheter   •   2014-10-27 16:46 CET

Lördagen den 1 november 2014 är det ett serviceavbrott i Sparbankernas, Aktias, POP Bankens och Oma Säästöpankkis kort- och nättjänster. 

Avbrottet börjar på morgonen kl. 5 och väntas pågå till kl. 12. Under avbrottet kan man inte betala med bankernas Debit- och Electron-kort och inte ta ut pengar i otto.automaterna. Credit-korten fungerar normalt under avbrottet både för betalning och i otto.-automaterna. Bankernas nätbanker, identifierings- och nätbetalningsfunktioner är ur bruk under avbrottet så nätbanken kan inte användas under avbrottet. 

Det går heller inte att köpa på nätet eller att logga in på sådana tjänster där man identifierar sig med sina nätbankskoder. Vi uppmanar våra kunder att vid behov reservera kontanter för tiden för serviceavbrottet samt att sköta nödvändiga ärenden på nätet innan avbrottet börjar. Vi beklagar det besvär som orsakas kunderna. 

Läs vidare »
Zqcwmf5md7tfnokvibqu

Sparbankernas sammanslutning fick koncession av Finansinspektionen

Pressmeddelanden   •   2014-10-16 15:35 CEST

Finansinspektionen beviljade den 16 oktober 2014 Sparbanksförbundet anl koncession, vilket gör att förbundet kan verka som centralinstitut för den sammanslutning av Sparbanker som bildas. Sammanslutningen inleder sin verksamhet senast i slutet av året.

Media-no-image

Nytt namn åt Livförsäkringsaktiebolaget Duo

Nyheter   •   2014-08-18 07:00 CEST

Livförsäkringsaktiebolaget Duos nya namn blir Sb-Livförsäkring Ab från den 18.8.2014.

Namnändringen är en del av en större process att förenhetliga, som startade i början av år 2013, när Livförsäkringsaktiebolaget Duo övergick i sin helhet i Sparbankernas ägo. Tidigare ägde Lokalförsäkring hälften av bolaget.

– Med det nya namnet vill vi uttrycka det, att vi är ett bolag som renodlat ägs av Sparbankerna. Det nya namnet klargör och förstärker vår samhörighet med Sparbanksgruppen, berättar bolagets verkställande direktör Timo Hiltunen.

I samband med namnändringen förnyades också bolagets visuella layout att motsvara Sparbankernas layout. Sb-Livförsäkring producerar också i fortsättningen liv,- spar- och pensionsförsäkringstjänster åt Sparbankernas person- och företagskunder. Nätsidor i enlighet med den nya layouten hittar du på adressen www.sbliv.fi

Livförsäkringsaktiebolaget Duos nya namn blir Sb-Livförsäkring Ab från den 18.8.2014.

Läs vidare »
L4d6iojn989wyjpltmesg

Sparbankerna hade ett gott första halvår

Pressmeddelanden   •   2014-08-12 08:00 CEST

Sparbankernas resultat för det första halvåret var som väntat mycket gott. Sparbanksgruppen har förberett sig för regleringsändringarna i god tid och konkurrenskraften förstärks ytterligare av den modell som sammanslutningslagstiftningen erbjuder. Utvecklingen av gruppstrukturen fortsätter hela året.

Om Sparbanksgruppen i Finland

Sparbanken – alltid vid Din sida

Till Sparbanksgruppen hör 25 Sparbanker och centralorganisationen Sparbanksförbundet. Kunderna har tillgång till över 150 kontor, alla moderna elektroniska tjänster och alla kontantautomater i Finland.

Sparbankernas syfte är att främja kundernas sparande och ekonomiska välstånd. Grundprinciperna för vår service är att vi är nära kunden och lokala. Målet är en kontinuerlig, lönsam tillväxt och att kapitaltäckningen hålls på en säker nivå.

www.sparbanken.fi och http://sparbanksgruppen.mynewsdesk.com/

Löftet Sparbanken – alltid vid Din sida sammanfattar grunden för hela vår verksamhet.