Media-no-image

Barometern Så sparar Finland 2014 berättar: Unga tror att de ska få det bättre ställt och äldre sparar för sämre tider

Pressmeddelanden   •   2014-10-31 09:00 CET

Enligt Sparbankens färska barometer Så sparar Finland är kvinnor och män i olika ålder olika också som sparare och placerare. Barometern besvarades av ca 1 500 finländare över 15 år.

Finländarnas tro på att deras egen ekonomi ska förbättras inom ett år har avtagit en aning sedan 2010. Mest optimistiska när det gäller den egna ekonomin är kvinnor under 25 år och män i åldern 25–35 år, av vilka nästan hälften (44 %/48 %) tror att deras ekonomi ska förbättras. Mest pessimistiska är de som fyllt 60 år, av dem tror bara var tionde att deras ekonomi ska bli bättre i framtiden.

Ju äldre en person är dess längre fram verkade han eller hon planera sin ekonomi. Dessutom planerar männen sin ekonomi längre framåt än kvinnorna i alla åldersgrupper. Längst såg män över 60 år, av dem planerar 42 % sin ekonomi åtminstone ett år framåt. Av de kvinnor i samma ålder som svarade planerar 36 % sin ekonomi lika långt.

De som planerar sin ekonomi på kortast sikt var unga kvinnor, men inte heller de lever ändå en dag i sänder. Nästan hälften (47 %) av kvinnorna under 35 år och en tredjedel (34 %) av männen planerar sin ekonomi högst tre månader framåt. Över ett år framåt planerar bara 9 % av kvinnorna under 35 år och 26 % av männen.

Enligt undersökningen är kvinnor inte lika intresserade av ekonomiska frågor som män i samma åldersklass. Ett undantag är kvinnor över 50 år som överaskande kilade förbi männen i samma ålder när det gällde kunskapen om och intresset för ekonomi.

Två tredjedelar av dem som svarade sparar varje månad.

Bäst på att vända på slantarna var de som fyllt 60 år: av kvinnorna över 60 år meddelade 67 % och av männen 62 % att de också sparar en slant. Mest ur hand till mun lever 25–35-åriga kvinnor av vilka över hälften (53 %) berättade att de använder nästan alla pengar som kommer in.

Kvinnorna sparar mindre engångssummor per månad är männen.

När den vanligaste sparsumman hos kvinnor är högst 50 euro/månad är den 100–200 euro/månad hos männen. Också åldern påverkar hur mycket man sparar per månad. Medan 16 % av männen över 60 meddelar att de sparar över 400 euro per månad, är det ingen av männen under 25 som sparar så mycket.

Som största hinder för att börja spara eller spara mera anges små inkomster och stora utgifter, egen arbetslöshet samt det osäkra ekonomiska läget.

– Skillnaderna i hur de olika åldersgrupperna och könen använder pengar och sparar beror antagligen också på livssituationen. Medelåldern för dem som föder sitt första barn är 28,6 år, för alla föderskor är den 30,4 år. Studierna är i genomsnitt avklarade när man är 25. Således lever många av kvinnorna under 35 i en barnfamiljsvardag och försöker klara sig på moderskapspenningen och har kanske inte hunnit tjäna så mycket, resonerar marknadsförings- och kommunikationsdirektör Katja Änkilä i Sparbanksgruppen.

Männen sparar i aktier och fonder, kvinnorna placerar i en egen bostad.

Männen har oftare än kvinnorna både aktier (24 % vs 11 %) och fondplaceringar (34 % vs 25 %). Kvinnorna åter verkar placera i en egen bostad i yngre ålder än männen. En knapp tredjedel (27 %) av alla som svarade sparade endast genom att ha pengar på ett vanligt brukskonto.

De viktigaste kriterierna i valen av spar- och placeringsobjekt var att de ska vara trygga, ge avkastning, vara riskfria och lätta att realisera samt att det ska vara enkelt att spara. Medan en god avkastning var viktigt för såväl män som kvinnor hade kvinnorna också flera andra viktiga kriterier.

Kvinnorna önskade mer än männen att deras spar- och placeringsobjekt är trygga (88 % vs78 %), riskfria (81 % vs 63 %), enkla (79 % vs 68 %), ansvarsfulla (58 % vs 35 %) och ekologiska (49 % vs 31 %). Ju äldre kvinnorna var desto viktigare blev de här sakerna.

Över en tredjedel (35 %) av dem som är under 35 tänker öka sitt sparande och placerande under de följande 12 månaderna. Primus i gruppen är 25–35-åriga män, av dem tänkte 41 % spara och placera mera än nu.

– De unga männens placeringsiver kan också påverkas av att placerande av naturen är som att spela och tack vara de avancerade elektroniska tjänsterna är det lätt och roligt att spela och följa spelet. Jag hoppas att också vi kvinnor ska ta bättre kontroll över vår ekonomi och den vägen även förverkliga våra drömmar, säger Katja Änkilä.

Sparbanken är Finlands äldsta bankgrupp och har 470 000 finländska hushåll, små och medelstora företag eller lantbruk som kunder. För sina kunder tillhandahåller Sparbanksgruppen utöver heltäckande retail bankingtjänster även tjänster för bostadsbyte och försäkring. Till Sparbanksgruppen hör utöver 25 Sparbanker dessutom Sparbanksförbundet anl, Sb-Livförsäkrings, Sp-Fondbolag, Sparbankernas Centralbank och fastighetsförmedlingskedjan Sb-Hem. Sparbanksgruppen har ca 1155 anställda på olika håll i Finland. www.sparbanken.fi

Enligt Sparbankens färska barometer Så sparar Finland är kvinnor och män i olika ålder olika också som sparare och placerare. Barometern besvarades av ca 1 500 finländare över 15 år.

Läs vidare »
Media-no-image

Serviceavbrott i Sparbankernas, Aktias, POP Bankens och Oma Säästöpankkis tjänster 1.11.2014

Nyheter   •   2014-10-27 16:46 CET

Lördagen den 1 november 2014 är det ett serviceavbrott i Sparbankernas, Aktias, POP Bankens och Oma Säästöpankkis kort- och nättjänster. 

Avbrottet börjar på morgonen kl. 5 och väntas pågå till kl. 12. Under avbrottet kan man inte betala med bankernas Debit- och Electron-kort och inte ta ut pengar i otto.automaterna. Credit-korten fungerar normalt under avbrottet både för betalning och i otto.-automaterna. Bankernas nätbanker, identifierings- och nätbetalningsfunktioner är ur bruk under avbrottet så nätbanken kan inte användas under avbrottet. 

Det går heller inte att köpa på nätet eller att logga in på sådana tjänster där man identifierar sig med sina nätbankskoder. Vi uppmanar våra kunder att vid behov reservera kontanter för tiden för serviceavbrottet samt att sköta nödvändiga ärenden på nätet innan avbrottet börjar. Vi beklagar det besvär som orsakas kunderna. 

Läs vidare »
Zqcwmf5md7tfnokvibqu

Sparbankernas sammanslutning fick koncession av Finansinspektionen

Pressmeddelanden   •   2014-10-16 15:35 CEST

Finansinspektionen beviljade den 16 oktober 2014 Sparbanksförbundet anl koncession, vilket gör att förbundet kan verka som centralinstitut för den sammanslutning av Sparbanker som bildas. Sammanslutningen inleder sin verksamhet senast i slutet av året.

Media-no-image

Nytt namn åt Livförsäkringsaktiebolaget Duo

Nyheter   •   2014-08-18 07:00 CEST

Livförsäkringsaktiebolaget Duos nya namn blir Sb-Livförsäkring Ab från den 18.8.2014.

Namnändringen är en del av en större process att förenhetliga, som startade i början av år 2013, när Livförsäkringsaktiebolaget Duo övergick i sin helhet i Sparbankernas ägo. Tidigare ägde Lokalförsäkring hälften av bolaget.

– Med det nya namnet vill vi uttrycka det, att vi är ett bolag som renodlat ägs av Sparbankerna. Det nya namnet klargör och förstärker vår samhörighet med Sparbanksgruppen, berättar bolagets verkställande direktör Timo Hiltunen.

I samband med namnändringen förnyades också bolagets visuella layout att motsvara Sparbankernas layout. Sb-Livförsäkring producerar också i fortsättningen liv,- spar- och pensionsförsäkringstjänster åt Sparbankernas person- och företagskunder. Nätsidor i enlighet med den nya layouten hittar du på adressen www.sbliv.fi

Livförsäkringsaktiebolaget Duos nya namn blir Sb-Livförsäkring Ab från den 18.8.2014.

Läs vidare »
L4d6iojn989wyjpltmesg

Sparbankerna hade ett gott första halvår

Pressmeddelanden   •   2014-08-12 08:00 CEST

Sparbankernas resultat för det första halvåret var som väntat mycket gott. Sparbanksgruppen har förberett sig för regleringsändringarna i god tid och konkurrenskraften förstärks ytterligare av den modell som sammanslutningslagstiftningen erbjuder. Utvecklingen av gruppstrukturen fortsätter hela året.

Lmhhdqokjnljj3ciuw7h

Sb-Hem: Nu lönar det sig att byta till större bostad

Pressmeddelanden   •   2014-06-09 07:00 CEST

Bostadsmarknaden har stampat på stället de senaste månaderna. Bostadspriserna har sjunkit till och med i huvudstadsregionen. På marknaden förekommer ändå signaler som tyder på att handeln håller på att bli livligare. När särskilt priset på stora bostäder har sjunkit den senaste tiden har finländarna nu ett utmärkt läge att öka sin boenderymlighet.

Media-no-image

Sparbankerna godkänner kontonummer i gammal form till senhösten

Nyheter   •   2014-06-06 11:30 CEST

Sparbankernas kunder kan använda kontonumren i s.k. gammal form ända till senhösten. Ännu i sommar och höst omvandlar Sparbankerna dem till nya IBAN-kontonummer för sina kunder. Vi informerar i god tid i förväg när omvandlingstjänsten upphör.

Det är ändå bra om kunderna lär sig sitt IBAN-kontonummer de närmaste månaderna eftersom de alltid måste ge sina kontouppgifter i IBAN-form när bankens omvandlingstjänst upphör. När kunderna betalar fakturor måste de ge också mottagarens kontonummer i IBAN-form.

Hittills har kontonumren i gammal form fungerat eftersom bankerna automatiskt har omvandlat dem till IBAN-form. Till exempel har kontonumren i kundernas egna betalningsunderlag i Sparbankens nätbank redan omvandlats.

Övergången till internationella IBAN-kontonummer är en del av den övergång till det gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA) som pågår i alla euroländer och som försnabbar och förenhetligar betalningen genom att ersätta de nationella betalningssätten med gemensamma europeiska  betalningssätt.

Det finländska IBAN-kontonumret börjar med landskoden FI (Finland) som följs av 16 siffror. I nätbanken och på bankens alla verifikat står kontonumret uttryckligen i IBAN-form. Numret kan också omvandlas med den IBAN-räknare som finns på Sparbankens webbplats www.sparbanken.fi.

Finansbranschens Centralförbund (FC) meddelade den här veckan att alla finländska banker slutar  mvandla kontonummer i gammal form till IBAN-form under detta år.


FC:s meddelande 3.6.2014 (på finska)

Sparbankens IBAN-räknare (på finska)

Sparbankernas kunder kan använda kontonumren i s.k. gammal form ända till senhösten. Ännu i sommar och höst omvandlar Sparbankerna dem till nya IBAN-kontonummer för sina kunder. Vi informerar i god tid när omvandlingstjänsten upphör. Det är ändå bra om kunderna lär sig sitt IBAN-kontonummer de närmaste månaderna eftersom i fortsättningen måste de alltid ge sina kontouppgifter i IBAN-form.

Läs vidare »
Media-no-image

Ändringar i Sparbankernas betalningsrörelse hösten 2014

Nyheter   •   2014-05-30 11:00 CEST

I höst kommer det att göras ändringar i Sparbankernas betalningsrörelse. Ändringarna beror i huvudsak på att tillhandahållaren av centralkreditinstitutstjänster byts. Aktia Banks roll som tjänsteleverantör övertas av Sparbankernas Centralbank Finland Ab. För privatkunder är ändringarna små, men för företagskunder är det bra att kontrollera kontinuiteten i tjänsterna i anslutning till ändringarna.

I det här meddelande redogör vi för de ändringar som kommer att ske i Sparbankens betalningsrörelse i höst, tidsplanen för ändringarna och eventuella förberedelser som bör göras.

BAKGRUND

Aktia Bank är för närvarande Sparbankernas centralkreditinstitut. Detta innebär bl.a. att Sparbankskundernas betalningar till andra banker och andra bankers betalningar till Sparbankskunderna förmedlas via Aktia Bank.

Aktias BIC-kod (HELSFIHH) används i Sparbankens kontonummer, nätfakturor osv. BIC-koden (Bank Identifier Code) identifierar banken.

Aktia Bank meddelade i januari 2013 att de upphör med centralkreditinstitutstjänsterna till Sparbankerna i början av 2015 på grund av den skärpta bankregleringen. Våren 2013 grundade Sparbankerna en egen centralbank. Sparbankernas Centralbank Finland Ab, eller kortare sagt Sparbankernas Centralbank, har byggts upp med utgångspunkt i Itella Bank, som förvärvades våren 2013.

Sparbankernas betalningsrörelse överförs till den egna centralbanken vid månadsskiftet oktober–november 2014.

ÄNDRINGAR

Nätbetalningarna och identifieringstjänsterna separeras

Den gemensamma Aktia/Sparbanken/POP-betalningstjänsten för nätbetalningar separeras till egna tjänster. De företag och sammanslutningar som erbjuder betalningsknappen på sina webbplatser håller på att implementera ändringarna och en del ändringar är redan genomförda. I fortsättningen väljer Sparbankens kund den betalningsknapp som bara har Sparbankens logo, dvs. penningträdet. Samma praxis införs i Sparbankens identifieringstjänst (som kunden använder t.ex. för att identifiera sig med bankkoderna i FPA:s eller skatteförvaltningens tjänster).

BIC-koden ändras

Från och med 1.11.2014 har Sparbanken BIC-koden ITELFIHH. Sparbanken och fakturautställarna ser för företagskundens räkning till att BIC-koden ändras automatiskt t.ex. vid betalningar och i nätbanken samt på direktbetalningar och e-fakturor.  Det enda undantaget utgörs av SEPA-direktdebitering, för vilken BIC-koden ITELFIHH tas i bruk först 8.12.2014.

Korsbetjäning av Sparbankskunder i andra bankgrupper upphör i november 2014

Även POP Bankerna övergår till ett eget centralkreditinstitut. Ändringen sker i februari 2014. Därmed har Sparbankerna, Aktia Bank och POP Bankerna i fortsättningen var för sig hand om sin egen betalningsförmedling.

Därför upphör korsbetjäningen mellan Sparbankerna och de två andra nämnda bankgrupperna i början av november 2014. Med korsbetjäning avses att kunder i olika bankgrupper har möjlighet att anlita kontors- och serviceautomatstjänster i en annan bankgrupp (t.ex. sätta in och ta ut kontanter, betala räkningar, hämta kort).

Sparbankens kunder kan fortsätta sköta bankärenden i övriga banker som ingår i Sparbanksgruppen liksom hittills.

Ändringar i handläggningstiderna för betalningar

Efter separeringen ändras handläggningstiden för betalningar mellan nämnda tre bankgrupper till normal bankpraxis, dvs. handläggningen av betalningarna räcker över natten (bankdagen +1). I Sparbankerna träder denna ändring i kraft i början av november.

Betalningstransaktioner inom Sparbanksgruppen behandlas fortsättningsvis under samma bankdag ända fram till mottagarens konto (från en Sparbank till en annan).

Kontonumren i huvudsak oförändrade

Kundernas kontonummer ändras inte. Undantagen till detta utgörs av kontonumren i Ekenäs Sparbank och Yttermark Sparbank samt en del av kontonumren i Närpes Sparbank. Bankerna kontaktar sina kunder för att komma överens om ändringen.

Eventuella serviceavbrott i betalningsrörelsen i månadsskiftet oktober–november

Vid tidpunkten för betalningsrörelsens övergång i månadsskiftet oktober–november kommer det att förekomma åtminstone ett serviceavbrott som pågår några timmar för den tekniska överföringen av tjänsterna från Aktia Bank till Sparbankernas centralbank.  Vi informerar mer om detta närmare den aktuella tidpunkten.

ÄNDRINGAR FÖR FÖRETAG

För Sparbankens företagskunder och för betalningsrörelsen i bankerna kommer det dessutom att göras ändringar som företagen, sammanslutningarna och kommunerna bör förbereda sig för i god tid. Detta meddelande behandlar de viktigaste ändringarna på ett allmänt plan. Därtill kommer Sparbanken att ge företagskunderna anvisningar per brev och/eller telefon och ge råd i alla praktiska frågor som gäller ändringarna i nätfaktureringen.

Uppdatering av bankförbindelseprogrammet (betalningsrörelseprogrammet)

Ändringarna kan förutsätta en uppdatering av företagets bankförbindelseprogram, ifall företaget förutom konton i Sparbanken även har förvaltat konton i Aktia Bank eller POP Banken. Företagets systemleverantör ger mer information om detta vid behov. 

Företaget ska ingå avtal separat med Sparbanken, Aktia Bank och POP Banken

Företagskunder som använder bankförbindelseprogrammet har hittills kunnat använda konton i Sparbanken, Aktia Bank och POP Banken över en PATU-kanal eller med ett Web Services-avtal. Även i Nätbanken för företag har det varit möjligt att använda konton i dessa tre bankgrupper i kors. Denna praxis ändras dock i och med att den inbördes korsbetjäningen upphör.

Från och med hösten 2014 behöver kunden ett separat Web Services-avtal och/eller avtal om Nätbanken för företag med Sparbanken, ett separat avtal med POP Banken och ett separat avtal med Aktia Bank för att kunna använda konton i respektive bankgrupp.

Web Services-förbindelse ersätter PATU-kanalen

Företag som använder bankförbindelseprogrammet med en PATU-förbindelse bör beakta att Web Services ersätter linjeöverföringen, dvs. PATU-kanalen. Användningen av PATU upphör i slutet av november 2014. Med Web Services-förbindelsen kan företaget överföra material till banken och ta emot material från banken enligt samma principer som vid linjeöverföring. Samma materialtyper, både i SEPA-format och i det nationella formatet, kan skickas med Web Services-förbindelsen. Därtill stöder alla bankförbindelseprogram Web Services-förbindelsen.

Företaget kan ta i bruk Sparbankens Nätbank för företag och de tjänster för materialöverföring och nätfakturering som ingår i denna. Genom att välja detta alternativ kan företaget överföra och ta emot material nästan på samma sätt som vid en linjeöverföring.

Ett företag som tar emot kortbetalningar bör beakta att handläggningen av betalterminaltransaktioner inte byggs upp i Web Service-förbindelsen, utan leverantören av betalterminalen ska förse den med beredskap för direktöverföring, varvid transaktionerna skickas direkt till kortbolaget eller via Nets Ab vidare till andra bolag.

Ändringar på fakturablanketter

Sparbankernas BIC-kod ändras 1.11.2014. Den nya BIC-koden är ITELFIHH. För att säkerställa en störningsfri betalningsrörelse rekommenderar vi att företag som fakturerar till ett konto i Sparbanken uppdaterar sina fakturablanketter med den nya BIC-koden.

Ändringar i nätfakturor

Även om företagets nätfakturaadress inte ändras har ändringen av BIC-koden följder för kanaliseringen av nätfakturor och direktbetalningar från och med 11.2014.

En företagskund som tar emot nätfakturor ska meddela faktureraren om mottagarens nya BIC-kod ITELFIHH. När det gäller konsumentkunder meddelas ändringen av BIC-koden automatiskt till faktureraren. Ändringen förutsätter inga åtgärder av konsumenten.

Ett företag som fakturerar andra företag ska uppdatera fakturerarens BIC-kod till ITELFIHH i fakturerarens nätfakturameddelanden. Om företaget fakturerar konsumenter ska företaget skicka en ändring av fakturerarmeddelandet till betalarnas banker där man anger ITELFIHH som fakturerarens nya BIC-kod. Därefter ska företaget ändra BIC-koden till ITELFIHH på nätfaktura- och direktbetalningsmeddelandena.

När det gäller nätfakturor bör man beakta att ändringar inte kan göras före 1.11.2014, eftersom alla nätfakturor som skickats med BIC-koden ITELFIHH före denna tidpunkt kommer att förkastas.


Ytterligare information:

Ändringarna i betalningsrörelsen – vanliga frågor (uppdaterat 23.6.2014)

Kontakt:

Sparbankernas Centralbank Finland Ab
Tfn 0100 84020,
E-post: info.spp@saastopankki.fi
Hästskon 3
02600 Esbo

Sparbankerna: https://www.saastopankki.fi/yhteystiedot

I höst kommer det att göras ändringar i Sparbankernas betalningsrörelse. Ändringarna beror i huvudsak på att tillhandahållaren av centralkreditinstitutstjänster byts. Aktia Banks roll som tjänsteleverantör övertas av Sparbankernas Centralbank Finland Ab. I det här meddelande redogör vi för de ändringar som kommer att ske, tidsplanen för ändringarna och eventuella förberedelser som bör göras.

Läs vidare »
Wbo7jsehzxusmnj5hsrl

Oma Sp, Eksp och Suodenniemen Sp har lämnat Sparbanksförbundet

Nyheter   •   2014-05-28 08:00 CEST

Oma Säästöpankki, Kantasäästöpankki som fusionerades med Oma Säästöpankki i våras, Etelä-Karjalan Säästöpankki samt Suodenniemen Säästöpankki har utträtt ur Sparbanksförbundet. Bankernas utträde ur Sparbanksförbundet innebär i praktiken att Oma Säästöpankki som uppstår via fusioner fortsätter sin verksamhet utanför Sparbanksgruppen som bildas av Sparbanksförbundets medlemsbanker.

Media-no-image

Microsofts stöd för Windows XP upphör 8.4.2014

Nyheter   •   2014-04-07 13:30 CEST


Microsoft har meddelat att stödet för Windows XP upphör 8.4.2014. Det innebär att Microsoft inte längre uppdaterar sitt XP-operativsystem och inte heller dataskyddet i det.

Programuppdateringarna hjälper med att skydda din apparat mot virus, spionprogram och skadliga program. Vi rekommenderar inte att du använder Sparbankens nättjänster med apparater som använder operativsystemet Windows XP efter det att uppdateringarna upphör.

Du måste se till att dataskyddet är korrekt ordnat i de apparater, datakommunikationsförbindelser, program och system med vilka du använder Sparbankens tjänster. Se också till att webbläsaren i din apparat är uppdaterad och att apparaten alltid har de senaste dataskyddsuppdateringarna och säkerhetsfunktionerna så att du kan sköta ärenden på nätet tryggt och smidigt.

Närmare anvisningar och tilläggsinformation får du via Kommunikationverkets och Microsofts webbplatser.

Microsoft har meddelat att stödet för Windows XP upphör 8.4.2014. Det innebär att Microsoft inte längre uppdaterar sitt XP-operativsystem och inte heller dataskyddet i det. Uppdateringarna hjälper med att skydda din apparat mot virus, spionprogram och skadliga program. Vi rekommenderar inte att du använder Sparbankens nättjänster med apparater som använder operativsystemet Windows XP efter 8.4.

Läs vidare »

Om Sparbanksgruppen i Finland

Sparbanken – alltid vid Din sida

Till Sparbanksgruppen hör 25 Sparbanker och centralorganisationen Sparbanksförbundet. Kunderna har tillgång till över 150 kontor, alla moderna elektroniska tjänster och alla kontantautomater i Finland.

Sparbankernas syfte är att främja kundernas sparande och ekonomiska välstånd. Grundprinciperna för vår service är att vi är nära kunden och lokala. Målet är en kontinuerlig, lönsam tillväxt och att kapitaltäckningen hålls på en säker nivå.

www.sparbanken.fi och http://sparbanksgruppen.mynewsdesk.com/

Löftet Sparbanken – alltid vid Din sida sammanfattar grunden för hela vår verksamhet.