Ntyr9kwaj3qra0bbxnudzw

​Centralbankernas stimulerande penningpolitik stöder investeringsavkastningen, men risken för stora marknadsrörelser har ökat

Pressmeddelanden   •   2015-05-15 06:13 CEST

​Centralbankernas stimulerande penningpolitik stöder investeringsavkastningen ännu till slutet av detta år, men risken för stora marknadsrörelser har ökat, säger Petteri Vaarnanen.

Nxwkcfsz002ffzootqzp

Ville Raunio ny verkställande direktör för Sb-Livförsäkring

Pressmeddelanden   •   2015-05-11 13:08 CEST

Ekon.mag. eMBA Ville Raunio (f. 1971) har utnämnts till verkställande direktör för Sb-Livförsäkring. Han tillträder den nya tjänsten den 3 augusti 2015.

Rmgzsm3is35brortdha5

Sparbanken lanserar ny mobilbanksapp

Pressmeddelanden   •   2015-05-06 13:17 CEST

​Sparbankens nya mobilbanksapp ger kunderna tillgång till enklare och mera mångsidiga dagliga bankärenden. Med den kan privat- och företagskunderna alltid sköta sina bankärenden oberoende av tid och plats.

Osy6udvjsgihsy6v0wky

​​Sparbankernas Centralbank skaffar 500 miljoner euro på den internationella finansmarknaden

Pressmeddelanden   •   2015-04-28 15:31 CEST

Sparbankernas Centralbank skaffar 500 miljoner euro på den internationella finansmarknaden.

Szdsrh1q8skr2wdksi4q

Teemu Salmi kommunikationschef för Sparbanksgruppen

Pressmeddelanden   •   2015-04-24 09:09 CEST

​Ekon.mag., MBA Teemu Salmi (39) har utnämnts till kommunikationschef för Sparbanksgruppen från och med den 23 mars 2015. Han ansvarar för förbundets externa och interna kommunikation och rapporterar till marknadsförings- och kommunikationsdirektör Katja Änkilä.

Media-no-image

​Sparbankens enkät Vi Hjälper Finland Tillsammans berättar: Finländarnas vilja att hjälpa de äldre har ökat

Pressmeddelanden   •   2015-04-09 10:55 CEST

Sparbanken frågade i början av året finländarna vem som på deras hemort behöver mest ekonomiskt stöd. Vi fick sammanlagt 5 500 svar och mest understöd fick barns och ungas välmående. Att hjälpa de äldre är ändå klart på väg uppåt och för exempel i Tammerfors, Jyväskylä och Helsingfors gick de äldre rentav om barn och unga. Att stöda det lokala välståndet är en del av Sparbankernas kontinuerliga företags ansvarsarbete. 

Stöd till det lokala välståndet har varit en del av Sparbankernas verksamhet ända sedan den första Sparbanken grundades i Finland år 1822. För Sparbankerna är det viktigt att Finlands städer, byar och förorter är livskraftiga och utvecklas. I stället för stora engångsdonationer stöder Sparbankerna hellre flera goda, lokala projekt.

- Omröstningen genomfördes nu för tredje gången på det här sättet. Nationellt mest understöd (49 %) fick detta år liksom tidigare år hjälp till barn och unga, men finländarna ansåg i år att hjälp till de äldre (34 %) är klart viktigare än tidigare. I Helsingfors, Tammerfors och Jyväskylä intog första gång hjälpen till de äldre rentav första platsen, berättar Sparbankens marknadsförings- och kommunikationsdirektör Katja Änkilä.

Det gick att delta i omröstningen på Facebook, per sms eller på Sparbankens kontor och de som svarade fick antingen rösta på en målgrupp eller föreslå ett enskilt stödobjekt. 

Av sina vinstmedel delade Sparbankerna år 2014 ut över 400 000 euro till över 130 lokala stödobjekt som varierade mellan ungdomsidrott och mödrahem till vänverksamhet för de äldre. Sparbanksgruppens 25 Sparbanker fattar besluten om 2015 års stödobjekt individuellt under våren och sommaren.

- I dag vill vi att ansvaret ska synas i allt som Sparbanken gör. Det ska synas i hur Sparbanken förhåller sig till sina kunder, anställda, partner, sitt verksamhetsområde, myndigheterna, sin omgivning och andra intressegrupper, säger Sparbanksförbundets verkställande direktör Pasi Kämäri.

Ytterligare information:

Marknadsförings- och kommunikationsdirektör Katja Änkilä, 050 5444450, katja.ankila@saastopankki.fi

Verkställande direktör Pasi Kämäri, 0500 688222, pasi.kamari@saastopankki.fi

Sparbanken är Finlands äldsta bankgrupp och har 470 000 finländska hushåll, små och medelstora företag eller lantbruk som kunder. För sina kunder tillhandahåller Sparbanksgruppen utöver heltäckande retail bankingtjänster även tjänster för bostadsbyte och försäkring. 

Till Sparbanksgruppen hör utöver 25 Sparbanker dessutom Sparbanksförbundet anl, Sb-Livförsäkrings, Sp-Fondbolag, Sparbankernas Centralbank och fastighetsförmedlingskedjan Sb-Hem. Sparbanksgruppen har ca 1155 anställda på olika håll i Finland. www.sparbanken.fi

Sparbanken frågade i början av året finländarna vem som på deras hemort behöver mest ekonomiskt stöd. Vi fick sammanlagt 5 500 svar och mest understöd fick barns och ungas välmående. Att hjälpa de äldre är ändå klart på väg uppåt och i Tammerfors, Jyväskylä och Helsingfors gick de äldre rentav om barn och unga.

Läs vidare »
Media-no-image

Sparbankernas Centralbank fick kreditvärderingen "A-" av Standard & Poor’s

Pressmeddelanden   •   2015-04-07 16:28 CEST

Den 7 april 2015 beviljade kreditvärderingsföretaget Standard & Poor's Rating Services (S&P) Sparbankernas Centralbank Finland Abp den långfristiga kreditriskvärderingen (investment grade) "A-" och den kortfristiga kreditriskvärderingen "A-2". Scenarierna är negativa. Centralbanken är ett centralt kreditinstitut för Sparbanksgruppen.

Enligt S&P:s kriterier avspeglar den beviljade värderingen den gjorda bedömningen av bland annat Sparbanksgruppens affärsställning, ekonomiska resultat, kapital- och likviditetsbuffertar, riskprofil och upplåning.

Orsaken till de negativa scenarierna som S&P förutspått är Finlands samhällsekonomi och dess eventuella konsekvenser för banker i Finland. Införandet av EU-regler pågår fortfarande, bland annat när det gäller bankunionen och investeraransvaret, vilket också avspeglas i S&P:s scenarier.

Pasi Kämäri, Sparbanksförbundets verkställande direktör, anser att kreditvärderingen för den nya Sparbanksgruppen, som inledde sin verksamhet vid årsskiftet, och Sparbankernas Centralbank är en viktig milstolpe.

– Vi är mycket nöjda med att få en god internationell kreditriskvärdering. Detta stöder vår syn på Sparbanksgruppen som ett starkt och utomordentligt alternativ för både inhemska och internationella kapitalinvesterare. Kreditvärderingen är inte enbart en viktig kvalitetsgaranti utan förbättrar också vår position på skuldkapitalmarknaden och hjälper på så sätt oss att sprida våra skuldfinansieringskällor. Därför inleder vi enligt våra planer ett program för återfinansiering utan säkerhet i vår.

Kämäri påpekar att Sparbanksgruppens mål är att erbjuda finländska privathushåll och företag ett starkt bankalternativ som finns nära kunden och som har genuint intresse för sina kunder.

– De senaste åren har vi på ett systematiskt sätt byggt upp en konkurrenskraftig bankgrupp för våra kunder. Den internationella kreditvärderingen är en del av detta arbete. Jag är mycket nöjd med Sparbanksgruppens framsteg.

Sparbankernas Centralbank Finland Abp hör till sammanslutningen av sparbanker och är medlem i sammanslutningens centralinstitut Sparbanksförbundet anl. Sparbanksgruppens Centralbank har till uppgift att säkerställa Sparbanksgruppens likviditet och upplåning. Den anskaffar medel och opererar på gruppens vägnar på penningmarknaden och kapitalmarknaden och svarar för clearingen. Centralbanken svarar också för utjämningen av likviditeten inom gruppen.

Mer information om Sparbanksgruppen finns på www.sparbanken.fi.

Mer information:

Verkställande direktör Pasi Kämäri, pasi.kamari@saastopankki.fi, +358500688222

www.saastopankki.fi/saastopankkiryhmä

Utifrån den ekonomiska information som Sparbanksgruppen publicerade den 27 februari 2015 uppgick gruppens resultat före skatt till 63,1 miljoner euro och räkenskapsperiodens resultat till 46,6 miljoner euro 2014. Vid utgången av året uppgick gruppens balansomslutning till 8,4 miljarder euro. Sammanslutningen av sparbanker hade en stark kapitalstruktur: kapitaltäckningen var 18,64 procent och kärnprimärkapitalkvoten 16,88 procent. Sammanslutningen av sparbanker och den nya Sparbanksgruppen inledde verksamhet den 31 december 2014.

Sparbanken är Finlands äldsta bankgrupp och har 470 000 finländska hushåll, små och medelstora företag eller lantbruk som kunder. För sina kunder tillhandahåller Sparbanksgruppen utöver heltäckande retail bankingtjänster även tjänster för bostadsbyte och försäkring. Till Sparbanksgruppen hör utöver 25 Sparbanker dessutom Sparbanksförbundet anl, Sb-Livförsäkrings, Sp-Fondbolag, Sparbankernas Centralbank och fastighetsförmedlingskedjan Sb-Hem. Sparbanksgruppen har ca 1155 anställda på olika håll i Finland. www.sparbanken.fi

Den 7 april 2015 beviljade kreditvärderingsföretaget Standard & Poor's Rating Services (S&P) Sparbankernas Centralbank Finland Abp den långfristiga kreditriskvärderingen (investment grade) "A-" och den kortfristiga kreditriskvärderingen "A-2". Scenarierna är negativa. Centralbanken är ett centralt kreditinstitut för Sparbanksgruppen.

Läs vidare »
Media-no-image

​ Sb-Hem: Bostadsmarknaden äntligen på väg upp

Pressmeddelanden   •   2015-03-26 07:00 CET

Bostadshandeln har i början av året överskridit prognoserna i hela landet. Sb-Hem gjorde i januari över 20 % flera affärer än året innan. Också i februari och mars har handeln gått klart bättre än de senaste åren. Sb-Hems verkställande direktör Antti Toivanen tror att bostadsmarknaden sakta men säkert svänger uppåt efter de svåra åren. Enligt honom finns det flera tecken som tyder på en positiv ökningstakt.

– Vi har redan länge väntat på goda nyheter från bostadsmarknaden. I början av året har handeln varit livligare än väntat och nu verkar det som att hela året blir bättre än de senaste åren. Konsumenternas förtroendebarometer är en viktig faktor när det gäller att få fart på bostadshandeln och också den har stigit klart sedan i höstas, konstaterar Antti Toivanen.

Förutom att konsumenternas förtroende har förbättras är också byggnadsindustrins konjunkturprognoser uppmuntrande. För första gången på tre år minskar inte produktionen av nya bostäder i år jämfört med året innan, utan volymen kommer att förbli på 2014 års nivå. Också detta visar att bottnen nu är nådd på bostadsmarknaden och att kurvan nu visar uppåt.

– Den goda utvecklingen på bostadsmarknaden stöds också av ägarboendets exceptionellt stora popularitet och betydelse för finländarna. Enligt Hypoteksföreningens undersökning Asuminen 2014 bor 70 % av finländarna i bostäder de äger och så många som 90 % skulle vilja bo. Hyresnivåns kraftiga stigning och den exceptionellt låga räntenivån som enligt prognoserna fortsätter de följande fem åren lockar folk att förverkliga sin dröm om ett eget hem, tror Toivanen

– Nu om någonsin lönar det sig att uppmuntra människor att ta bolån och amortera, säger Toivanen.

Majoritetens drömmar om ett eget hem ska respekteras, inte skrotas

– När stödsystemen för boende förnyas och utvecklas får man inte försvåra orimligt för de 900 000 som nu har bolån och å andra sidan under inga omständigheter glömma att en majoritet av finländarna vill bo i en ägarbostad. Också ungas möjlighet att skaffa en första bostad borde stödas och uppmuntras på all tillgängliga sätt och man får absolut inte göra det svårare än nu, konstaterar Toivanen med eftertryck.

– Vi behöver en öppen och bred diskussion samt nya skapande och modiga förslag som stöder både finländarnas vilja att bo i en ägarbostad och vår samhällsekonomi. Nooa Sparbanks verkställande direktör Tommi Rytkönens förslag att ersätta ränteavdraget på bolån med ränteskydd är ett exempel på en modig diskussionsöppnare. Vi borde också på allvar kunna diskutera överlåtelseskattens öde med beaktande av alla de verkliga följdverkningar den har.

– Vi lever i utmanande och osäkra tider. Jag tror ändå på de positiva signalerna från bostadsmarknaden och på en långsam ökning i år. Också Sb-Hem mår bra. I det svåra marknadsläget har vi lyckats växa och stärka vår ställning. Våra moderna service- och verksamhetsmodeller har klart svarat på konsumenternas behov och önskemål, konstaterar Antti Toivanen nöjd.

Ytterligare information:

Verkställande direktör Antti Toivanen, Sb-Hem

GSM 050 3175 777 eller e-post antti.toivanen@spkoti.fi

Sb-Hem är en fastighetsförmedlingskedja som hör till Sparbanksgruppen och den har på fyra år vuxit kraftigt. Bolaget som verkar enligt franchising-modellen betjänar kunder på över 55 verksamhetsställen på olika håll i Finland. Kedjan sysselsätter nu över 150 personer. www.spkoti.fi


Sparbanken är Finlands äldsta bankgrupp och har 470 000 finländska hushåll, små och medelstora företag eller lantbruk som kunder. För sina kunder tillhandahåller Sparbanksgruppen utöver heltäckande retail bankingtjänster även tjänster för bostadsbyte och försäkring. Till Sparbanksgruppen hör utöver 25 Sparbanker dessutom Sparbanksförbundet anl, Sb-Livförsäkrings, Sp-Fondbolag, Sparbankernas Centralbank och fastighetsförmedlingskedjan Sb-Hem. Sparbanksgruppen har ca 1155 anställda på olika håll i Finland. www.sparbanken.fi

Bostadshandeln har i början av året överskridit prognoserna i hela landet. Sb-Hem gjorde i januari över 20 % flera affärer än året innan. Också i februari och mars har handeln gått klart bättre än de senaste åren. Sb-Hems verkställande direktör Antti Toivanen tror att bostadsmarknaden sakta men säkert svänger uppåt efter de svåra åren.

Läs vidare »
Media-no-image

​Beslut från sparbankernas sammanslutnings centralinstitut Sparbanksförbundet anl:s årsstämma

Nyheter   •   2015-03-19 21:52 CET

Valet av medlemmar i Sparbanksförbundets förvaltningsråd

På förbundets årsstämma valdes till egentliga medlemmar i förvaltningsrådet ordförandena för sparbankernas styrelser och som deras personliga ersättare valdes styrelsernas vice ordförande. Antalet medlemmar fastställdes till 24.

Vid sitt konstituerande och valmöte valde förvaltningsrådet ordföranden för Västra Nylands Sparbanks styrelse Jaakko Puomila till ordförande och ordföranden för Huittisten Säästöpankkis styrelse Pauli Kurunmäki till vice ordförande.

Valet av ledamöter i Sparbanksförbundets styrelse

Förbundets årsstämma beslutade höja antalet ledamöter i förbundets styrelse till åtta.

Till nya ledamöter i styrelsen valdes Säästöpankki Optias verkställande direktör Kalevi Hilli, Huittisten Säästöpankkis verkställande direktör Toivo Alarautalahti och Suomenniemen Säästöpankkis verkställande direktör Jan Korhonen. Som ny ledamot i styrelsen valdes dessutom direktör Hanna Kivelä som av Sparbankerna oberoende styrelseledamot.

Förbundets styrelseledamöter:

Verkställande direktör Pirkko Ahonen, Aito Säästöpankki Oy

Verkställande direktör Toivo Alarautalahti, Huittisten Säästöpankki

Verkställande direktör Hans Bondèn, Närpes Sparbank Ab

Verkställande direktör Jussi Hakala, Liedon Säästöpankki

Verkställande direktör Kalevi Hilli, Säästöpankki Optia

Branschdirektör Hanna Kivelä, Google Finland Oy

Verkställande direktör Jan Korhonen, Suomenniemen Säästöpankki

Verkställande direktör Matti Saustila, Eurajoen Säästöpankki

Vid sitt konstituerande möte beslutade förbundets styrelse att till ordförande välja Jussi Hakala och till vice ordförande Matti Saustila.

Sparbankernas Centralbank Finland Ab:s styrelseledamöter

Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n yhtiökokous valitsi hallitukseen seuraavat jäsenet

Verkställande direktör Peter Finne, Kvevlax Sparbank

Verkställande direktör Juhani Huupponen, Someron Säästöpankki

Verkställande direktör Pasi Kämäri, Sparbanksförbundet anl

Verkställande direktör Markku Moilanen, Lammin Säästöpankki

Verkställande direktör Jarmo Rinta, Ylihärmän Säästöpankki

Verkställande direktör Risto Seppälä, Säästöpankki Helmi Ab

Verkställande direktör Jukka Suominen, Västra Nylands Sparbank

Verkställande direktör Hannu Syvänen, Säästöpankki Sinetti

Vid sitt konstituerande möte valde styrelsen till ordförande Pasi Kämäri och till vice ordförande Jussi Huupponen.

Sp-Fondbolag Ab:s styrelseledamöter

Sp-Fondbolag Ab:s bolagsstämma valde följande ledamöter till styrelsen

Bankdirektör Jani Eenola, Aito Säästöpankki Ab

Verkställande direktör Kalevi Hilli, Säästöpankki Optia

Verkställande direktör Markku Moilanen, Lammin Säästöpankki

Verkställande direktör Niklas Näsman, Yttermark Sparbank

Verkställande direktör Mikko Ruuska, Avain Säästöpankki

Fondandelsägarnas stämmor valde följande ledamöter till styrelsen:

Utvecklingsdirektör Harri Mattinen, Sparbanksförbundet anl

Verkställande direktör Timo Reivonen, Kalannin Säästöpankki

Verkställande direktör Ossi Öhman, Pyhärannan Säästöpankki

Sb-Livförsäkring Ab:s styrelseledamöter

Sb-Livförsäkring Ab:s bolagsstämma valde följande ledamöter till styrelsen:

Verkställande direktör Kalevi Hilli, Säästöpankki Optia

Verkställande direktör Ari Jutila, Mietoisten Säästöpankki

Verkställande direktör Pasi Kämäri, Sparbanksförbundet anl

Verkställande direktör Markku Moilanen, Lammin Säästöpankki

Verkställande direktör Matti Saustila, Eurajoen Säästöpankki

Bankdirektör Jukka Taimisto, Liedon Säästöpankki

Vid sitt konstituerande möte valde styrelsen till ordförande Matti Saustila och till vice ordförande Markku Moilanen.

Sb-Hem Ab:s styrelseledamöter

Sb-Hem Ab:s bolagsstämma valde följande ledamöter till styrelsen:

Verkställande direktör Pirkko Ahonen, Aito Säästöpankki Oy

Verkställande direktör Jukka Suominen, Västra Nylands Sparbank

Verkställande direktör Juha Lahtela, Sysmän Säästöpankki

Verkställande direktör Berndt-Johan Lundström, Ekenäs Sparbank

Utvecklingsdirektör Harri Mattinen, Sparbanksförbundet anl

Bankdirektör Heikki Paasonen, Säästöpankki Optia

Verkställande direktör Mikko Ruuska, Avain Säästöpankki

Bankdirektör Lauri Valtonen, Huittisten Säästöpankki

Vid sitt konstituerande möte valde styrelsen till ordförande Jukka Suominen och till vice ordförande Pirkko Ahonen.

Nooa Sparbank Ab:s styrelseledamöter

Nooa Sparbank Ab:s bolagsstämma valde följande ledamöter till styrelsen:

Verkställande direktör Pirkko Ahonen, Aito Säästöpankki Oy

Bankdirektör Sari, Ahonen Lammin Säästöpankki

Verkställande direktör Berndt-Johan Lundström, Ekenäs Sparbank

Utvecklingsdirektör Harri Mattinen, Sparbanksförbundet anl

Bankdirektör Heikki Paasonen, Säästöpankki Optia

Verkställande direktör Jukka Suominen, Västra Nylands Sparbank

Bankdirektör Kari Suutari, Helmi Säästöpankki Oy

Vid sitt konstituerande möte valde styrelsen till ordförande Pirkko Ahonen och till vice ordförande Jukka Suominen.

Ytterligare information lämnar Sparbanksförbundets verkställande direktör Pasi Kämäri, tfn (09) 5480 5240, 0500 688 222, e-post: pasi.kamari@saastopankki.fi

Sparbanksförbundet anl:s årsstämma 19 mars 2015 fastställde bokslutet för centralinstitutet för Sparbankernas sammanslutning Sparbanksförbundet aln och också för Sparbankernas sammanslutning. I anslutning till årsstämman hölls Sparbankernas Centralbank Finland Ab:s, Sp-Fondbolag Ab:s, Sb-Livförsäkring Ab:s, Sb-Hem Ab:s och Nooa Sparbank Ab:s bolagsstämmor.

Läs vidare »
Media-no-image

​Att flytta ihop får en att spara och placera mera

Pressmeddelanden   •   2015-03-12 08:38 CET

Att flytta ihop ser ut att löna sig för den personliga ekonomin och öka sparandet och placerandet. Detta framgår av Sparbankens färska utredning där man analyserade hur ålder och hushållets storlek inverkade på hur man planerar sin ekonomi och hur man sparar och placerar. Utredningen är en del av den större undersökningen Så Sparar Finland som besvarades av nästan 1 500 personer i oktober 2014.


Singelhushåll planerar inte på lång sikt

Singelhushållen i alla åldersklasser planerar sin ekonomi på kortare sikt än andra.

Av singlar under 35 år var det bara 16 % som planerade sin ekonomi över ett år framåt, när nästan en fjärdedel (23 %) av barnfamiljerna i samma ålder gjorde det och 28 % av hushållen med två vuxna. Av singlarna under 35 år planerade nästan hälften (45 %) sin ekonomi högst tre månader framåt.

Singlarna intresserade sig också för fonder, aktier och sparande senare än andra och skaffade dem betydligt senare än sina jämnåriga.

Av singlarna under 35 bodde bara 14 % i en ägarbostad, när 36 % av de lika gamla barnfamiljerna gjorde det och 33 % av hushållen med två vuxna. Fonder ägde 19 % av de unga singlarna medan 34 % av barnfamiljerna och 29 % av paren gjorde det.

- Att singlar inte i större utsträckning planerar sin ekonomi är ingen överraskning men en aning oroande är det. I Finland finns det ju redan över en miljon singelhushåll och enligt Statistikcentralen är de fattigast av alla hushåll. Sämst till ligger under 35-åriga singlar och deras antal uppgår till 85 000, säger Sparbankens marknadsförings- och kommunikationsdirektör Katja Änkilä.


Att flytta ihop förbättrar det ekonomiska läget

Bland dem som är under 35 år verkar pengarna bäst räcka till i barnlösa hushåll med två vuxna. Av dem anger två tredjedelar att de kan spara pengar.

I den här gruppen sparade medlemmarna individuellt större summor månatligen än övriga som svarade (33 %, 100-200 euro). Gruppen tänkte också öka sitt sparande år 2015 oftare (38 %) än övriga. 

Av dem som svarade var hushåll med två vuxna under 35 år oftare än andra intresserade av att skaffa en ägarbostad (65 %), placeringsbostad (44 %), aktier (29 %) eller fonder (39 %). Ägde dem gjorde de ändå mera sällan än jämnåriga barnfamiljer.


Barnfamiljer placerar i hem och fonder

Barnfamiljerna placerar oberoende av föräldrarnas ålder oftare än andra i en egen bostad. Av barnfamiljer under 35 år bodde över en tredjedel (36 %) redan i en ägarbostad och av 35–49-åringarna varannan

De barnfamiljer som svarade sparar oftare och tidigare än sina jämnåriga också i fonder och aktier. Var tredje (33 %) av dem som är under 35 år hade redan fondbesparingar och nästan en femtedel (19 %) hade aktier.

För unga barnfamiljer var det inte alltid lätt att spara. Hälften av barnfamiljerna under 35 år svarade att de nu använder alla pengar som kommer in. En knapp tredjedel (33 %) sparade inte alls nu och 42 % lyckades spara högst 100 euro i månaden. Som orsaker till att de är svårt att spara angav unga barnfamiljer oftare än andra små inkomster och oväntade utgifter.

- Enligt vår undersökningen inverkar det att flytta ihop och få barn inte bara på hushållets utgifter och inkomster utan också på attityden till pengar och på aktiviteten. Enligt Statistikcentralens tidning Hyvinvointikatsaus 1/2014 ser det att man har en familj ut att främja också sysselsättningen. Kanske folk blir mera ekonomiskt ansvariga när de stadgar sig och skaffar barn, och föräldrarna blir aktivare både när det gäller att arbeta och att spara, reflekterar Katja Änkilä.


Ytterligare information lämnas av:

Katja Änkilä, marknadsförings- och kommunikationsdirektör, Sparbanken, 050 5444450,

katja.ankila@saastopankki.fi


BILAGA: UNDER 35-ÅRINGARS HUSHÅLL, STORLEK VS. EKONOMISK AKTIVITET


UNDER 35-ÅRINGAR

SINGLAR

TVÅ VUXNA

BARN-FAMILJ
GENOMSNITT FÖR ALLA SOM SVARADE N=1470 , 15-75 år
Jag planerar min ekonomi >ett år framåt

16 %


28 %


23 %


28 %

Jag planerar min ekonomi < 3 mån. framåt

45 %

34 %

41 %

34 %

Jag äger min bostad

14 %

29 %

36 %

38 %

Jag har fonder

19 %

29 %

34 %

30 %

Jag har aktier

9 %

18 %

18 %

18 %
Jag tänker spara och placera mera år 2015
34 %

38 %

33 %

26 %
Jag sparar/placerar högst 100 euro/månad
44 %

35 %

42 %

34 %
Om jag hade ett mål, skulle jag kunna spara över 400 euro/månad
    8 %

17 %

9 %

13 %
Jag sparar/placerar inte alls
29 %

18 %

30 %

29 %

Sparbanken är Finlands äldsta bankgrupp och har 470 000 finländska hushåll, små och medelstora företag eller lantbruk som kunder. För sina kunder tillhandahåller Sparbanksgruppen utöver heltäckande retail bankingtjänster även tjänster för bostadsbyte och försäkring. 

Till Sparbanksgruppen hör utöver 25 Sparbanker dessutom Sparbanksförbundet anl, Sb-Livförsäkrings, Sp-Fondbolag, Sparbankernas Centralbank och fastighetsförmedlingskedjan Sb-Hem. Sparbanksgruppen har ca 1155 anställda på olika håll i Finland. www.sparbanken.fi

Att flytta ihop ser ut att löna sig för den personliga ekonomin och öka sparandet och placerandet. Detta framgår av Sparbankens färska utredning där man analyserade hur ålder och hushållets storlek inverkade på hur man planerar sin ekonomi och hur man sparar och placerar. Utredningen är en del av den större undersökningen Så Sparar Finland som besvarades av nästan 1 500 personer i oktober 2014.

Läs vidare »

Om Sparbanksgruppen i Finland

Sparbanken – alltid vid Din sida

Till Sparbanksgruppen hör 25 Sparbanker och centralorganisationen Sparbanksförbundet. Kunderna har tillgång till över 150 kontor, alla moderna elektroniska tjänster och alla kontantautomater i Finland.

Sparbankernas syfte är att främja kundernas sparande och ekonomiska välstånd. Grundprinciperna för vår service är att vi är nära kunden och lokala. Målet är en kontinuerlig, lönsam tillväxt och att kapitaltäckningen hålls på en säker nivå.

www.sparbanken.fi och http://sparbanksgruppen.mynewsdesk.com/

Löftet Sparbanken – alltid vid Din sida sammanfattar grunden för hela vår verksamhet.