Media-no-image

Microsofts stöd för Windows XP upphör 8.4.2014

Nyheter   •   2014-04-07 13:30 CEST


Microsoft har meddelat att stödet för Windows XP upphör 8.4.2014. Det innebär att Microsoft inte längre uppdaterar sitt XP-operativsystem och inte heller dataskyddet i det.

Programuppdateringarna hjälper med att skydda din apparat mot virus, spionprogram och skadliga program. Vi rekommenderar inte att du använder Sparbankens nättjänster med apparater som använder operativsystemet Windows XP efter det att uppdateringarna upphör.

Du måste se till att dataskyddet är korrekt ordnat i de apparater, datakommunikationsförbindelser, program och system med vilka du använder Sparbankens tjänster. Se också till att webbläsaren i din apparat är uppdaterad och att apparaten alltid har de senaste dataskyddsuppdateringarna och säkerhetsfunktionerna så att du kan sköta ärenden på nätet tryggt och smidigt.

Närmare anvisningar och tilläggsinformation får du via Kommunikationverkets och Microsofts webbplatser.

Microsoft har meddelat att stödet för Windows XP upphör 8.4.2014. Det innebär att Microsoft inte längre uppdaterar sitt XP-operativsystem och inte heller dataskyddet i det. Uppdateringarna hjälper med att skydda din apparat mot virus, spionprogram och skadliga program. Vi rekommenderar inte att du använder Sparbankens nättjänster med apparater som använder operativsystemet Windows XP efter 8.4.

Läs vidare »
Mbbimbrxxtkler1l8kex

Sb-Hems bostadsmarknadsöversikt: Social- och hälsovårdsreformen kan öka tudelningen på bostadsmarknaden

Pressmeddelanden   •   2014-03-28 07:00 CET

”Det färska beslutet om social- och hälsovårdsreformen och den pågående kommunreformen kan leda till att den regionala tudelningen på bostadsmarknaden fördjupas. Redan nu är den finländska bostadsmarknaden regionalt uppdelad i tillväxtcentra och glesbygdsområden med utflyttningsöverskott.

Media-no-image

Beslut från Sparbanksförbundets årsmöte

Pressmeddelanden   •   2014-03-14 13:58 CET

Sparbanksförbundets årsmöte den 13 mars 2014 fastställde antalet medlemmar i förvaltningsrådet, bokslutet för 2013 och budgeten för 2014. I samband med årsmötet hölls Sparbankernas Centralbanks, Nooa Sparbanks, Sb-Fondbolags och Sb-Hems bolagsstämmor.  

Antalet medlemmar i Sparbanksförbundets förvaltningsråd

På förbundets årsmöte den 13 mars 2014 valdes ordförandena för sparbankernas styrelser eller förvaltningsråd till ordinarie medlemmar i förvaltningsrådet och till deras personliga suppleanter styrelsernas eller förvaltningsrådens vice ordförande. Antalet medlemmar fastställdes till 29. 

Vid sitt konstituerande möte och valmöte valde förvaltningsrådet ordföranden för Västra Nylands Sparbanks styrelse Jaakko Puomila till ordförande och ordföranden för styrelsen i Huittisten Säästöpankki Pauli Kurunmäki till vice ordförande.

Val av medlemmar i Sparbanksförbundets styrelse

Förvaltningsrådet beslutade öka antalet medlemmar i styrelsen från sex till sju. Som ny medlem i styrelsen valdes Säästöpankki Optias verkställande direktör Mikko Paananen, som efterträder bankens tidigare verkställande direktör Risto Sundqvist som gått i pension. Till suppleant för Paananen valdes Avain Säästöpankkis verkställande direktör Mikko Ruuska. Pirkko Ahonen som varit suppleant för Jussi Hakala valdes till ordinarie medlem i styrelsen och till suppleant för henne valdes Markku Moilanen. Medlemmen Hans Bondén och hans suppleant Monika Mangs som stod i tur att avgå återvaldes. Till suppleant för Jussi Hakala valdes Jukka Suominen.

Medlemmarna i förbundets styrelse Suppleanter
Nya​
Mikko Paananen, Säästöpankki Optia​ Mikko Ruuska, Avain Säästöpankki​
Pirkko Ahonen, Aito Säästöpankki​ ​Markku Moilanen, Lammin Säästöpankki
I tur att avgå och återvalda 
Hans Bondén, Närpes Sparbank​ ​Monika Mangs, Kristinestads Sparbank
Övriga
Jussi Hakala, Liedon Säästöpankki​ ​Jukka Suominen, Västra Nylands Sparbank
Matti Saustila, Eurajoen Säästöpankki​ ​Risto Seppälä, Helmi Säästöpankki
Juhani Huupponen, Someron Säästöpankki​ ​Toivo Alarautalahti, Huittisten Säästöpankki
Immo Laiho, Mörskom Sparbank ​Hannu Syvänen, Säästöpankki Sinetti

Vid sitt konstituerande möte beslutade förbundets styrelse välja Jussi Hakala till ordförande och Matti Saustila till vice ordförande, båda omvaldes.

Säkerhetsfondens delegation och styrelse

Till Sparbankernas Säkerhetsfonds delegation hör samma personer som till förbundets förvaltningsråd. Vid delegationens möte den 13 mars 2014 valdes likaså Jaakko Puomila till ordförande för delegationen och Pauli Kurunmäki till vice ordförande.

Till säkerhetsfondens styrelse valdes följande fem verkställande direktörer:

Jukka Suominen, Västra Nylands Sparbank

Juhani Huupponen, Someron Säästöpankki
Risto Seppälä, Helmi Säästöpankki
Hannu Syvänen, Säästöpankki Sinetti

Monika Mangs, Kristinestads Sparbank.

Som ordförande för styrelsen fortsätter Juhani Huupponen och som vice ordförande Hannu Syvänen.

Medlemmar i Sparbankernas Centralbank Finland Ab:s styrelse

Sparbankernas Centralbank Finland Ab:s bolagsstämma den 14 mars 2014 valde följande sju verkställande direktörer till medlemmar:

Jussi Hakala, Liedon Säästöpankki

Pirkko Ahonen, Aito Säästöpankki

Juhani Huupponen, Someron Säästöpankki

Matti Saustila, Eurajoen Säästöpankki

Immo Laiho, Myrskylän Säästöpankki

Hans Bondén, Närpes Sparbank

Pasi Kämäri, Sparbanksförbundet.

Vid sitt konstituerande möte valde styrelsen Pasi Kämäri till ordförande och Jussi Hakala till vice ordförande.

Medlemmar i Nooa Sparbank Ab:s styrelse

Nooa Sparbank Ab:s bolagsstämma den 14 mars 2014 valde följande sju medlemmar till sin styrelse:

Bankdirektör Heikki Paasonen, Säästöpankki Optia

Verkställande direktör Pirkko Ahonen, Aito Säästöpankki

Verkställande direktör Jukka Suominen, Västra Nylands Sparbank

Verkställande direktör Markku Moilanen, Lammin Säästöpankki

Vice verkställande direktör Kari Suutari, Helmi Säästöpankki

Verkställande direktör Berndt-Johan Lundström, Ekenäs Sparbank

Verkställande direktör Pasi Kämäri, Säästöpankkiliitto

Vid sitt konstituerande möte valde styrelsen Pirkko Ahonen till ordförande och Markku Moilanen till vice ordförande.

Medlemmar i Sp-Fondbolag Ab:s styrelse

Sp-Fondbolag Ab:s bolagsstämma den 14 mars 2014 beslutade att antalet styrelsemedlemmar ska vara oförändrat åtta. Till styrelsen valdes som medlemmar utsedda av sparbankerna:

Bankdirektör Kalevi Hilli, Säästöpankki Optia

Vice verkställande direktör Jani Eenola, Aito Säästöpankki 

Verkställande direktör Markku Moilanen, Lammin Säästöpankki

Verkställande direktör Matti Saustila, Eurajoen Säästöpankki

Verkställande direktör Niklas Näsman, Yttermark Sparbank

och som medlemmar utsedda av fondandelsägarna:

Verkställande direktör Mikko Ruuska, Avain Säästöpankki

Verkställande direktör Timo Reivonen, Kalannin Säästöpankki

Utvecklingsdirektör Harri Mattinen, Sparbanksförbundet.

Ordförande och vice ordförande kommer att väljas i nästa styrelsemöte.

Medlemmar i Sb-Hem Ab:s styrelse

Sb-Hem Ab:s bolagsstämma den 14 mars 2014 valde följande sju verkställande direktörer till styrelsen.

Mikko Paananen, Säästöpankki Optia

Pirkko Ahonen, Aito Säästöpankki

Jukka Suominen, Västra Nylands Sparbank

Mikko Ruuska, Avain Säästöpankki

Immo Laiho, Myrskylän Säästöpankki

Berndt-Johan Lundström, Ekenäs Sparbank

Pasi Kämäri, Sparbanksförbundet.

Vid sitt konstituerande möte valde styrelsen Jukka Suominen till ordförande och Pirkko Ahonen till vice ordförande.

Ytterligare information lämnas av Sparbanksförbundets verkställande direktör Pasi Kämäri,
tfn (09) 5480 5240, 0500 688 222, e-post: pasi.kamari@saastopankki.fi


Till Sparbanksgruppen hör för tillfället 29 Sparbanker och centralorganisationen Sparbanksförbundet. Egna kontor finns det 195 och via samarbete har kunderna tillgång till nästan 400 kontor, 200 service- och betalautomater och alla kontantautomater i Finland. Sparbankernas syfte är att främja kundernas sparande och ekonomiska välstånd. Grundprinciperna för vår service är att vi är nära kunden och lokala. Målet är en kontinuerlig, lönsam tillväxt och att kapitaltäckningen hålls på en säker nivå. År 2013 var rörelsevinsten 73,5 miljoner euro, kapitaltäckningen 21,6 % och kundantalet 586 000. www.sparbanken.fi och http://sparbanksgruppen.mynewsdesk.com/

 

Sparbanksförbundets årsmöte den 13 mars 2014 fastställde antalet medlemmar i förvaltningsrådet, bokslutet för 2013 och budgeten för 2014. I samband med årsmötet hölls Sparbankernas Centralbanks, Nooa Sparbanks, Sb-Fondbolags och Sb-Hems bolagsstämmor.

Läs vidare »
Jol1ihrrnjp1shxupak4

Sparbanksgruppens verksamhetsberättelse 2013 har publicerats

Nyheter   •   2014-03-06 13:49 CET

Sparbanksgruppens verksamhetsberättelse för år 2013 har publicerats på Sparbankens webbplats. Berättelsen finns på finska, svenska och engelska. Innehållet har också sammanställts till en pdf-publikation som kan laddas ner och skrivas ut.

Media-no-image

Sparbankerna 2013: ekonomiskt starka mot fördjupat samarbete

Pressmeddelanden   •   2014-02-10 08:00 CET

Sparbanksgruppens år 2013, jämförelser med år 2012:

· Rörelsevinst 73,5 miljoner euro, +9,5 procent

· Kapitaltäckning 21,6 procent

· Inlåning +3,7 procent

· Bostadskrediter (inkl. förmedlade krediter) +2,7 procent

· Företagskrediter (inkl. förmedlade krediter) +5,4 procent

· Försäkringsbesparingar +28,0 procent

· Fondkapital som förvaltas av Sp-Fondbolag +28,3 procent

· Kundantal +0,5 procent (utveckling utan Skärgårdssparbankens siffror)

· Sparbankerna bildar en sammanslutning och ett centralinstitut för den.

Sparbanksförbundets verkställande direktör: Efter ett starkt år går vi lugna mot en ny resultatperiod

”Sparbanksgruppen gjorde ett bättre resultat än väntat, det bästa på sex år. Rörelsevinsten ökade med nästan tio procent till 73,5 miljoner euro (67,1 milj. euro). Gruppen är ekonomiskt stark: provisionsintäkterna ökade med över tio procent, räntenettot sjönk mindre än väntat, kostnaderna hölls under kontroll och kapitaltäckningen var igen bland de bästa inom bankbranschen. Efter ett så här ypperligt år kan vi lugnt gå mot en ny resultatperiod”, konstaterar Sparbanksförbundets verkställande direktör Pasi Kämäri.

”Sparbankerna har anpassat sig till det rådande ekonomiska läget och lyckats segra över de utmaningar som den låga räntenivån orsakat. Räntenettot har slutat gå ner och beroendet av räntenettot för resultatbildningen har minskat. Viktigast är naturligtvis att affärsverksamheten fortsätter att växa. Resultatet förbättrades också i förhållande till affärsverksamheten av att större poster av engångsnatur än normalt periodiserades till årets första kvartal. I slutet av året förstärkte Sparbankerna sina balansräkningar och gjorde omvärderingar och nedskrivningar av egendomsposter, vilket å sin sida försvagade resultatet en aning.”

”Osäkerheten i omvärlden fortsatte som väntat. Finland är i stort behov av ekonomisk tillväxt men de positiva nyheterna låter vänta på sig. Företagen informerar hela tiden om nya samarbetsförhandlingar, på bostadsmarknaden ser man att konsumenterna är försiktiga och risken för betalningsstörningar ökar.”

”Vi är stolta över att vi, Sparbankerna, har kunnat komma med goda nyheter mitt i all osäkerhet. Tjugofem Sparbanker har bevisat sin förmåga att förnyas och sin tro på framtiden. I januari 2014 fattade de det historiska beslutet att bilda en sammanslutning av Sparbanker och att omvandla Sparbanksförbundet till centralinstitut för sammanslutningen. Den förnyade gruppen ansöker om verksamhetstillstånd för centralinstitutet av Finansinspektionen med syftet att börja på ny grund i början av år 2015.”

”Med i den nya gruppen kommer största delen av Sparbankerna, men inte alla. Det betyder att gruppens storlek minskar med ca en femtedel. Vi är ändå säkra på att svackan är tillfällig. Med vår segervilja och vår bättre konkurrenskraft växer gruppen snabbt till sin tidigare storlek och över. Det finländska bankfältet får i oss en starkare konkurrent än man tror.”

”Framför allt vinner våra kunder, eftersom de beslut vi fattat garanterar oss fulla verksamhetsförutsättningar också när regleringen blir strängare. Så småningom börjar fördelarna med samarbetet ta sig uttryck i ännu bättre tjänster och konkurrenskraftigare priser. Enligt undersökningarna är Sparbankernas kunder redan nu bland de mest nöjda bankkunderna i Finland och i fortsättningen finns det minst lika goda skäl att vara nöjda.”

De grundläggande affärsområdena fortsatt starka och kostnaderna under kontroll

Sparbanksgruppens rörelsevinst var 73,5 miljoner euro, vilket var 9,5 procent bättre än vid jämförelsetidpunkten. Affärsvolymerna fortsatte att stiga. Bolånen och insättningarna, men särskilt försäljningen av fondandelar och livförsäkringar fortsatte att öka och provisionsintäkterna steg med 10,1 procent. Räntenettot försvagades fortfarande men inte lika brant som tidigare (-5,4 % från jämförelsetidpunkten).

Kostnaderna ökade med 5,0 procent. Ökningen förklaras framför allt av bankskatten och de ökade IT-kostnaderna som beror på en kraftig satsning på att utveckla kundtjänsterna. Förhållandet mellan kostnader och intäkter förbättrades med 1,3 procentenhet och var 66,9 procent i slutet av året.

Fond- och livförsäkringsbolagen i utmärkt slag

Sp-Fondbolag hade ett utmärkt år. Det kapital som bolaget förvaltar uppgick i slutet av året till sammanlagt 934,1 miljoner euro, vilket var rentav 28,3 procent mera än året innan. Fonderna hade sammanlagt 103 757 (88 324) andelsägare. Deras antal ökade 17,5 procent. Nettoteckningarna i de fonder som bolaget förvaltar var under året sammanlagt 109,8 miljoner euro positiva. Bolagets marknadsandel av det kapital som finns i de placeringsfonder som är registrerade i Finland var 1,2 procent och av andelsägarna 3,3 procent.

Sp-Fondbolag fick i augusti 2012 koncession för kapitalförvaltning och placeringsrådgivning. År 2013 kom verksamheten väl igång. I slutet av år 2013 uppgick den individuella kapitalförvaltningens kapital till sammanlagt 180,4 miljoner euro. 

Också Livförsäkringsaktiebolaget Duo hade igen ett utmärkt år. Premieinkomsten ökade från året innan med 22,6 procent till 82,7 miljoner euro. Försäkringsbesparingarna ökade med 28,0 procent till 315 miljoner euro. Kundantalet sjönk en aning sedan risklivförsäkringsstocken övergick till LokalTapiola-gruppen sommaren 2013 och var i slutet av året 48 000 personer. 

Sparbankernas bolånestock, inklusive förmedlade krediter, ökade under 12 månader med 2,7 procent (9,1 år 2012). Den långsammare ökningen följde resten av branschen. Marknadsandelen i slutet av året var 5,7 procent (5,7 %).

Företagsfinansieringen, inklusive förmedlade krediter, växte ca 5,4 procent (10,3 % vid jämförelsetidpunkten) och risktagningen förblev måttlig. Ökningen var på samma nivå som branschen i genomsnitt. Sparbankernas företagsfinansiering koncentrerar sig närmast på småföretag. Marknadsandelen i slutet av året var oförändrat 1,8 procent.

Sparbankernas insättningar ökade under 12 månader med 3,7 procent (6,1 %). Ökningen minskade jämfört med året innan men var ändå starkare än i bankerna i genomsnitt. Insättningarnas marknadsandel var i slutet av året 6,0 procent (5,9 %).

Kapitaltäckningen på topp

Sparbankerna hör till de bästa i Finland i fråga om kapitaltäckning. Kapitaltäckningen bygger i första hand på primärkapitalet, som är den starkaste delen av kapitaltäckningen, också ur den kommande regleringens synvinkel. År 2013 var Sparbanksgruppens primärkapitalrelation 17,6 procent och kapitaltäckning 21,6 procent

Sparbankernas oreglerade fordringar ökade med 13,9 procent. Nivån är ändå fortfarande anspråkslös d.v.s. 52,9 miljoner euro. De oreglerade fordringarnas andel av krediterna och förbindelserna var 0,6 procent. Nedskrivningarna var små.

Utvecklingen av affärsverksamheten

Sparbankernas Centralbank grundas. Sparbankernas partner Aktia Bank meddelade i januari 2013 att de upphör med centralkreditinstitutstjänsterna för Sparbankerna i början av 2015. Sparbankerna och Itella undertecknade i mars ett intentionsavtal om en aktieaffär där Sparbankerna köpte Itella Banks hela aktiestock. Affären genomfördes i april.

I juni registrerades Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oy – Sparbankernas Centralbank Finland Ab – Central Bank of Savings Banks Finland Ltd som bankens officiella namn

Som resultat av de samarbetsförhandlingar som Sparbankernas Centralbank inledde i maj sades 11 anställda upp. I slutet av år 2013 hade banken 15 anställda.

Ändringar i Livförsäkringsaktiebolaget Duos ägande och försäkringsstock. Livförsäkringsaktiebolaget Duo som Sparbankerna och Lokalförsäkring tidigare ägde med 50 procent var övergick i februari 2013 helt i Sparbankernas ägo. Sparbanksgruppen och LokalTapiola-gruppen undertecknade i slutet av januari 2013 ett avtal om upphörande av samarbetsavtalet. I månadsskiftet juni-juli överlät Duo hela risklivförsäkringsstocken till LokalTapiola-gruppen. Arrangemangen har ingen stor inverkan på Duos verkssamhet.

Försäljningen av ACH Finland. I juni sålde Sparbankernas Holding som ägs av Sparbankerna sin andel av betalningscentralen ACH Finland till POP Bankförbund. ACH Finland, från och med december 2013 Bonum Bank, fortsätter sin verksamhet som betalningsförmedlare för Sparbankerna, POP Bankerna samt Aktia Bank till dess att Sparbankernas och POP Bankernas betalningsrörelse övergår till deras egna centrala kreditinstitut och de centralkreditinstitutstjänster som Aktia Bank tillhandahåller upphör år 2015.

Förnyelsen av Sparbanksgruppen och ansökan om verksamhetstillstånd för sammanslutning. I augusti 2013 informerade Sparbanksgruppen offentligt att Sparbankerna överväger att täta sina led och göra sin egen gruppstatus officiell eftersom finansbranschens nya reglering inte erkänner gruppens nätverksbaserade affärsmodell som en officiell gruppstruktur. Efter att ha undersökt olika alternativ konstaterade Sparbankerna att sammanslutningslagstiftningen erbjuder en lämplig modell för förnyelsen av gruppen.

Sparbanksförbundets styrelse godkände i slutet av september sammanslutningens stadgar och verksamhetsprinciper.

I november fattade 25 Sparbanker beslutet att ansluta sig till sammanslutningen, att godkänna dess verksamhetsprinciper och centralinstitutets stadgar samt att göra de ändringar i bankens stadgar eller bolagsordning som medlemskapet i sammanslutningen kräver.

Sparbanksförbundet omvandlas till centralinstitut för gruppen. Besluten om centralinstitutet fattades vid förbundets extra stämma i januari 2014.

Beredningen av ansökan om verksamhetstillstånd för centralinstitutet inleddes i slutet av året efter Sparbankernas beslut. Ansökan lämnas in till Finansinspektionen under våren 2014. Syftet är att få verksamhetstillstånd hösten 2014 och inleda verksamheten som sammanslutning senast i början av år 2015.

Sparbankernas fusioner och nya namn. I april 2013 gick Eräjärven Säästöpankki och Längelmäen Säästöpankki samman och blev Säästöpankki Sinetti, Oma Säästöpankki och Parkanon Säästöpankki blev Oma Säästöpankki. I början av juli bytte Kortesjärven Säästöpankki namn till Avain Säästöpankki.

Skärgårdssparbanken och Aktia Bank meddelade i augusti att de går samman och undertecknade ett fusionsavtal i slutet av oktober. Skärgårdssparbanken har varit en del av Aktia Bank sedan november.

I oktober informerade Vörå Sparbank om sina intentioner att fusionera med Aktia Bank och fusionen äger rum under början av 2014.

I augusti meddelande Oma Säästöpankki och Kantasäästöpankki att de går samman. I slutet av november meddelade de samt Etelä-Karjalan Säästöpankki och Suodenniemen Säästöpankki att de går samman till en ny Oma Säästöpankki. Bankerna fattade samtidigt beslutet att de inte ansluter sig som medlemmar i Sparbanksförbundet Andelslaget och således inte blir en del av sammanslutningen. 

I slutet av 2013 var Sparbankernas antal 30, inklusive Vörå Sparbank.

Vörå Sparbank är med i gruppens alla resultatsiffror och andra siffror för år 2013. Skärgårdssparbanken är med i talen för januari-oktober.

Övriga händelser. Sparbanksförbundets årsstämma 14.3.2013 fastställde antalet medlemmar i förvaltningsrådet, bokslutet för år 2012 och budgeten för år 2013. I mars publicerades också gruppens verksamhetsberättelser för år 2012.

I februari och augusti publicerades marknadsöversikter som informerade om den närmaste tidens ekonomiska utsikter och marknadsutsikter. I september utkom för första gången Sb-Hems bostadsmarknadsöversikt. Under sparsamhetsveckan i slutet av oktober publicerades Sparbankens Sparbarometer för fjärde gången. Den kartlägger trender inom finländarnas sparande och placerande.

Under sparsamhetsveckan började också en Facebook-omröstning om hur Sparbankernas stöd till det lokala samhället ska riktas. Omröstningen ordnades för andra gången. Utgående från omröstningen 2012 delades stöd för 480 000 euro ut och 2013 års stödsumma uppskattas bli 430 000 euro.

Utvecklingen av e-tjänsterna. Våren 2013 inleddes planeringen av Sparbankernas nya nätbank. Målet är att ta den i bruk sommaren 2014. Samtidigt förnyas Sparbanksgruppens webbplats. I december höjde Sparbankerna säkerhetsnivån i nätbanken genom att införa tilläggsbekräftelse av betalningar.

Nya produkter och tjänster. I början av år 2013 lanserades en kapitalförvaltningsförsäkring för privatpersoner. Det är en sparlivförsäkring administrerad av Livförsäkringsaktiebolaget Duo och i stället för individuellt valda placeringsfonder investerar den i fyra fondförvaltningsstrategier med olika riskprofiler förvaltade av kapitalförvaltaren (SEB).

I mars fick Sparbankernas kunder tillgång till Hemflex. Hemflex är ett lån som ska lyftas i sin helhet på en gång och på förfallodagen betalas i sin helhet. Säkerhet är de bostadsfastigheter eller bostadsaktier som kunden själv äger.

Sp-Fondbolag grundade i mars en ny specialplaceringsfond Sparbanken High Yield. Det är en långräntefond som placerar sina medel i andra placeringsfonder som placerar på high yield -företagslånemarknaden som har lägre kreditvärdighet.

Sp-Fondbolag utvidgar sin verksamhet till individuell kapitalförvaltning. Koncession för utvidgningen beviljades hösten 2012. Sparbankernas Kapitalförvaltning erbjuder sina tjänster framför allt till Sparbankerna och deras kunder i samarbete med bankerna.

I maj öppnade Sparbankerna en nätbutik för försäkringar, www.sparbankensforsakringar.fi. I nätbutiken fås de vanligaste försäkringstjänsterna för privatpersoner såsom hem-, bil-, båt-, rese- och olycksfallsförsäkringar. Försäkringsgivare är Finska Skadeförsäkring.

Utsikter för år 2014

”Marknadsräntornas låga nivå gör det svårare att göra resultat också i år. Den låga räntenivån äventyrar ändå inte vårt resultat eller vår kapitaltäckning. Bankverksamhet är långsiktig verksamhet och svåra år kommer och går. Det här är bara en fas och till den måste vi anpassa oss”, säger Sparbanksförbundets verkställande direktör Pasi Kämäri.

”Sparbankerna är i ett bättre läge än många andra banker. Gruppen är så solid att regeländringarna inte orsakar något direkt tryck att öka kapitalbasen. Dessutom är situationen beträffande vår kreditportfölj på god nivå, likviditeten likaså och affärsvolymerna växer. Allt som allt går det bra för gruppen”, konstaterar Kämäri.

”Vi går lugna in i den nya resultatperioden. År 2014 fäster vi huvuduppmärksamheten vid att bygga grunden för den nya Sparbanksgruppen.”

Uppgifterna i meddelandet baserar sig på de sammanräknade talen från Sparbankernas resultaträkningar och balansräkningar. Vörå Sparbank är med i hela årets siffror, Skärgårdssparbanken i siffrorna för januari-oktober.

För år 2014 publicerar Sparbanksgruppen ett bokslut i enlighet med de internationella redovisningsstandarderna.

Ytterligare information lämnas av:

Sparbanksförbundets verkställande direktör Pasi Kämäri

tfn (09) 5480 5240, 0500 688 222, e-post: pasi.kamari@saastopankki.fi


Till Sparbanksgruppen hör 29 Sparbanker och centralorganisationen Sparbanksförbundet. Egna kontor finns det 200 och via samarbete har kunderna tillgång till nästan 400 kontor, 200 service- och betalautomater och alla kontantautomater i Finland. Sparbankernas syfte är att främja sparande och kundernas ekonomiska välstånd. Grundprinciperna för vår service är att vi är nära kunden och lokala. Målet är en kontinuerlig, lönsam tillväxt och att kapitaltäckningen hålls på en säker nivå. År 2012 var rörelsevinsten 67,1 miljoner euro, kapitaltäckningen 22,1 % och kundantalet 588 500. www.sparbanken.fi

Sparbanksgruppens år 2013, jämförelser med år 2012: • Rörelsevinst 73,5 miljoner euro, +9,5 procent • Kapitaltäckning 21,6 procent • Inlåning +3,7 procent • Bostadskrediter (inkl. förmedlade krediter) +2,7 procent • Företagskrediter (inkl. förmedlade krediter) +5,4 procent

Läs vidare »
Dvqcidzdyizrn2wlwkys

Historiskt sparbanksbeslut: sammanslutning och centralinstitut

Pressmeddelanden   •   2014-01-23 10:30 CET

Sparbankernas representanter sammanträdde i dag den 23 januari 2014 i Helsingfors på Sparbanksförbundets extra stämma för att fatta ett av de mest betydande besluten i gruppens historia. De fattade beslutet att bilda en sammanslutning av Sparbanker, att godkänna verksamhetsprinciperna för den samt att omvandla Sparbanksförbundet till centralinstitut för sammanslutningen.

Media-no-image

Sparbankernas Forskningsstiftelse beviljade stipendier för 73 500 euro

Nyheter   •   2014-01-10 08:00 CET

Sparbankernas Forskningsstiftelse har igen beviljat stipendier till universitetens forskare och forskningsprojekt. I stödsumman på 73 500 euro ingår de 15 000 euro som beviljats från Kluuvin rahasto.

År 2013 fick 12 enskilda forskare och en forskningsgrupp från sammanlagt åtta olika universitet ett forskningsstipendium. När stipendier beviljades låg tonvikten denna gång särskilt vid forskning kring ansvarsfullhet och sparsamhet.

”Forskning kring sparande och kreditgivning var fortfarande i huvudrollen. Glädjande nog fanns det också forskning kring bankverksamhetens utveckling och verksamhetens ändringsprocess och å andra sidan aktuella frågor såsom skuggbanksverksamhet och ungas ekonomiska beteende”, konstaterar ombudet för Sparbankernas Forskningsstiftelse Eeva Karisto.

Sparbankernas Forskningsstiftelse stöder forskning kring penningmarknaden, boende, sparande och placerande. Den tidigare Kluuvin säätiö gick samman med forskningsstiftelsen i fjol och blev Kluuvin rahasto.

Dessutom driver Forskningsstiftelsen Sparbanksmuseet som finns i Tavastehus i anslutning till stadsmuseet.

Ytterligare information lämnas av Sparbankernas Forskningsstiftelses ombud Eeva Karisto, tfn 050 464 807, eeva.karisto@saastopankki.fi

Bilaga: Stipendiemottagarna år 2013


Sparbankernas Forskningsstiftelse har igen beviljat stipendier till universitetens forskare och forskningsprojekt. I stödsumman på 73 500 euro ingår de 15 000 euro som beviljats från Kluuvin rahasto.

Läs vidare »
Media-no-image

6 700 deltog i Sparbankernas omröstning. Tack till alla!

Pressmeddelanden   •   2013-12-16 08:00 CET

6 734 personer deltog i Sparbankernas omröstning om detta års vinstmedel. Ett varmt tack till alla er som var med! Vårt mål på 5 000 personer överskreds igen klart. Den lyckliga vinnaren av prissumman på 1 000 euro lottades den 10 december. Vinnaren finns i Uleåborg och har underrättats personligen. Flest röster gavs i Helsingfors, Tammerfors, Närpes, Kortesjärvi och Åbo. Information om alla orter finns på Facebook.

Omröstningen genomfördes nu för andra gången. Den ordnades 28 oktober–8 december 2013 på Facebook och per SMS. Man kunde välja mellan tre stödteman: barn och unga, åldringar och boendemiljön. Mest understöd fick barn och unga. Dessutom ville 850 personer föreslå konkreta stödobjekt. Tack för era förslag! De är till stor nytta för Sparbankerna när de fattar sina slutliga beslut om stödobjekten.

Besluten fattas senast i vår, varefter de meddelas lokalt. Information om Sparbanksgruppens slutliga stödsumma och objekt ges när nästa omröstning börjar i oktober 2014.

I omröstningen deltog 25 Sparbanker. De verkar på 135 orter och stödet går till just dessa orters välfärd. Den summa som delas ut är ca 430 000 euro.

Vad är det fråga om?

”Det är fråga om ett gammalt koncept som har moderniserats. Sparbankerna har stött välfärden på de egna orterna i många fall ända sedan 1800-talet. Sparbankerna är ju såtillvida speciella banker att de enligt lagen kan dela ut sina vinstmedel för att främja sparsamheten och till övriga allmännyttiga ändamål”, berättar Sparbanksförbundets verkställande direktör Pasi Kämäri.

”Vi tror att möjligheten att delta i Sparbankernas beslutsfattande har ökat sammanhållningen på våra verksamhetsorter. Folk kan i bästa fall uppleva att när det finns en Sparbank på orten så mår hela samhället bättre. Den 200 år gamla sparbanksidén är i dag modernare än någonsin”, konstaterar Kämäri.

”Omröstningen är en del av vårt ansvarsfulla verksamhetssätt. Ansvarsfullheten var central redan när Sparbankerna uppstod. Sparbankerna grundades för att främja sparsamhet och ökat personligt välstånd. Också ansvarsfullhet gentemot omgivningen är en del av Sparbankernas ursprungliga idé. Det är inte fråga om välgörenhet, sponsorering eller gröntvätt utan om att modernisera vår stödtradition.”


Ytterligare information på Sparbanksförbundet lämnas av:

Allmänt verkställande direktör Pasi Kämäri, tfn (09) 5480 5240 eller 0500 688 222, pasi.kamari@saastopankki.fi

Om genomförandet marknadsdirektör Heli Mehtätalo-Takala, tnf (09) 5480 5237 eller 050 402 6781, heli.mehtatalo-takala@saastopankki.fi.


Till Sparbanksgruppen hör 30 Sparbanker och centralorganisationen Sparbanksförbundet. Egna kontor finns det 200 och via samarbete har kunderna tillgång till nästan 400 kontor, 200 service- och betalautomater och alla kontantautomater i Finland. Sparbankernas syfte är att främja sparande och kundernas ekonomiska välstånd. Grundprinciperna för vår service är att vi är nära kunden och lokala. Målet är en kontinuerlig, lönsam tillväxt och att kapitaltäckningen hålls på en säker nivå. År 2012 var rörelsevinsten 67,1 miljoner euro, kapitaltäckningen 22,1 % och kundantalet 588 500. www.sparbanken.fi

6 734 personer deltog i Sparbankernas omröstning om detta års vinstmedel. Ett varmt tack till alla er som var med! Vårt mål på 5 000 personer överskreds igen klart. Den lyckliga vinnaren av prissumman på 1 000 euro lottades den 10 december.

Läs vidare »
Dvqcidzdyizrn2wlwkys

Sparbanksgruppen förnyas och ansöker om koncession för sammanslutning

Pressmeddelanden   •   2013-11-29 08:00 CET

Sparbankerna har beslutat intensifiera sitt samarbete. Bankernas förvaltningsorgan fattade sina beslut under november. Nästa steg är att Sparbanksgruppen ansöker om koncession för den tätare strukturen av Finansinspektionen. Målet är att börja som en ännu starkare bankgrupp i början av 2015. Den nya Sparbanksgruppen bildas av 25 ekonomiskt starka, lokala och självständiga Sparbanker.

Media-no-image

En stark och lokal Sparbank i Sydösterbotten

Pressmeddelanden   •   2013-11-22 10:00 CET

Kristinestads, Närpes och Yttermark Sparbanker förhandlar om att gå samman. Bankernas styrelser har undertecknat ett intentionsavtal med avsikten att ytterligare stärka den framtida sparbanks­verksamheten i Närpes, Kristinestad, Bötom och Kaskö genom grundande av ett gemensamt sparbanksaktiebolag, Närpes Sparbank Ab.

Nuvarande Närpes Sparbank, Kristinestads Sparbank och Yttermark Sparbank ombildas till ägarstiftelser som verkar på respektive ort.

Styrelserna i Kristinestads, Närpes och Yttermark Sparbanker har som avsikt att föreslå för bankernas principalkårer att Sparbankerna i Kristinestad, Närpes och Yttermark går samman. Bankernas principalkårer tar beslut i frågan under våren 2014. Om beslutet blir positivt och myndigheterna godkänner planerna, inleder den gemensamma banken sin verksamhet under medlet av 2015.

Bankerna har god lönsamhet och stark ekonomi. Den totala balansen blir över 370 miljoner euro och kapitaltäckningen över 30 %. Den gemensamma bankens egna kapital överstiger 65 miljoner euro. Personalen i bankerna fortsätter som sk. gamla arbetstagare i den nya banken. Den gemensamma banken kommer att ha kontor i Bötom, Kaskö, Kristinestad, Lappfjärd, Närpes centrum, Pjelax, Töjby, Yttermark och Övermark. Alla nio kontor fortsätter sin verksamhet. Kristinestads Sparbank och Yttermark Sparbank bibehålls som bifirmor i Närpes Sparbank Ab.

Syftet med samgången är att trygga tillgången till banktjänster, konkurrenskraften, tillväxten, lönsamheten och effektiviteten också i framtiden. En samgång stärker tillväxtmöjligheterna, kombinerar det starka kunnandet i bankerna och garanterar en mångsidig och heltäckande service för kunderna. Den gemensamma banken är mycket likvid, vilket innebär goda möjligheter att framöver delta också i finansieringen av större kundprojekt.

Den gemensamma sparbanken kan ännu bättre än tidigare gå in för sparbankernas grundläggande uppgift, dvs. främja sparandet och kundernas ekonomiska välstånd samt vara en kraftfull aktör i utvecklingen av verksamhetsområdet och lokalsamhället.

Genom att förena sina resurser får Kristinestads, Närpes och Yttermark Sparbanker en starkare position i den allt hårdare konkurrensen på finansmarknaden. Det som också talar för ett närmare samarbete är regelförändringarna på finansmarknaden, som utöver reglerna för kapitaltäckning och likviditet, även påverkar verksamheten hos traditionella och lokala banker.

Den nya banken betraktas som direkt fortsättning på verksamheten hos de fusionerande bankerna. På så sätt tryggas den över hundraåriga sparbankstraditionen i Sydösterbotten.

Yttermark Sparbanks VD Niklas Näsman och Kristinestads Sparbanks VD Monika Mangs fortsätter som direktörer och Närpes Sparbanks VD Hans Bondén som verkställande direktör för Närpes Sparbank Ab.

Närmare information:

Kristinestads Sparbank, VD Monika Mangs, tel 040 702 3003
Närpes Sparbank, VD Hans Bondén, tel 010 423 9021
Yttermark Sparbank, VD Niklas Näsman, tel 050 585 5749

Till Sparbanksgruppen hör 31 Sparbanker och centralorganisationen Sparbanksförbundet. Egna kontor finns det 200 och via samarbete har kunderna tillgång till nästan 400 kontor, 200 service- och betalautomater och alla kontantautomater i Finland. Sparbankernas syfte är att främja sparande och kundernas ekonomiska välstånd. Grundprinciperna för vår service är att vi är nära kunden och lokala. Målet är en kontinuerlig, lönsam tillväxt och att kapitaltäckningen hålls på en säker nivå. År 2012 var rörelsevinsten 67,1 miljoner euro, kapitaltäckningen 22,1 % och kundantalet 588 500. www.sparbanken.fi

Kristinestads, Närpes och Yttermark Sparbanker förhandlar om att gå samman. Bankernas styrelser har undertecknat ett intentionsavtal med avsikten att ytterligare stärka den framtida sparbanks­verksamheten i Närpes, Kristinestad, Bötom och Kaskö genom grundande av ett gemensamt sparbanksaktiebolag, Närpes Sparbank Ab.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 8 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • Sparbanksförbundet, Esbo
  • heli-kirsti.airisniemi@saastopankki.fi
  • 040 56 55 953 (+358 40 56 55 953)
Se också Sparbankernas kontaktuppgifter... Visa mer

Om Sparbanksgruppen i Finland

Sparbanken – alltid vid Din sida

Till Sparbanksgruppen hör för tillfället 29 Sparbanker och centralorganisationen Sparbanksförbundet. Egna kontor finns det 195 och via samarbete har kunderna tillgång till nästan 400 kontor, 200 service- och betalautomater och alla kontantautomater i Finland.

Sparbankernas syfte är att främja kundernas sparande och ekonomiska välstånd. Grundprinciperna för vår service är att vi är nära kunden och lokala. Målet är en kontinuerlig, lönsam tillväxt och att kapitaltäckningen hålls på en säker nivå. År 2013 var rörelsevinsten 73,5 miljoner euro, kapitaltäckningen 21,6 % och kundantalet 586 000. www.sparbanken.fi och http://sparbanksgruppen.mynewsdesk.com/

Löftet Sparbanken – alltid vid Din sida sammanfattar grunden för hela vår verksamhet.