Skip to main content

Taggar

Sparbanksgruppens bokslutskommuniké

Sparbanksgruppens bokslutskommuniké

Dokument   •   2020-02-14 07:15 CET

Konjunkturöversikt för hushåll, januari 2020

I Sparbankens konjunkturöversikt granskas rådande fenomen i Finlands ekonomi, vilka påverkar särskilt hushållens ekonomiska situation. Dessa är bland annat arbetsmarknadsläget, utvecklingen av inkomstnivåerna, prisstegringen, bostadsmarknadsläget samt hushållens skuldsättningsgrad och faktorer som påverkar tillgångarna.

Konjunkturöversikt 4/2018

Konjunkturöversikt 4/2018

Dokument   •   2018-12-11 07:00 CET

Det finns nu klara tecken på att den ekonomiska tillväxten i Finland avmattas, berättar Sparbankens färska konjunkturöversikt. Detta stöder bland annat exportens och investeringarnas svaga utveckling samt de falnande utsikterna för byggandet och bostadshandeln. Även i hela världsekonomin har tillväxten blivit klart långsammare, men någon ny recession syns ännu inte.

Sparbanksgruppen: Halvårsrapport 1.1–30.6.2018
Konjunkturöversikt 2/2018

Konjunkturöversikt 2/2018

Dokument   •   2018-06-07 08:00 CEST

Konjunkturöversikt 1/2018

Konjunkturöversikt 1/2018

Dokument   •   2018-03-08 08:00 CET

Så Sparar Finland 2016

Så Sparar Finland 2016

Dokument   •   2016-10-31 08:30 CET

Så Sparar Finland 2016

Sparbanksgruppen: Halvårsrapport 1.1.-30.6.2016

Sparbanksgruppen: Halvårsrapport 1.1.-30.6.2016

Sparbanken Fastighetsaktie Europa

Sparbanken Fastighetsaktie Europa

Dokument   •   2016-04-22 09:24 CEST

Bättre Finland 2016

Bättre Finland 2016

Dokument   •   2016-04-13 07:29 CEST

Bostadsmarknaden 2016

Bostadsmarknaden 2016

Dokument   •   2016-04-11 14:56 CEST

Sparbanksgruppen's Verksamhetsberättelse och IFRS Bokslut 31.12.2015
Rating report

Rating report

Dokument   •   2015-06-30 08:23 CEST

Så sparar Finland 2015

Så sparar Finland 2015

Dokument   •   2015-10-30 09:00 CET

Sparbanksgruppens delårsrapport 1-6/2015

Sparbanksgruppens delårsrapport 1-6/2015

Dokument   •   2015-08-28 03:59 CEST

Sparbanksgruppens delårsrapport 1-6/2015

Sparbanksgruppens delårsrapport 1-6/2015

Dokument   •   2015-08-28 03:59 CEST

Sparbankernas resultat januari-juni 2014

Sparbankernas resultat januari-juni 2014

Dokument   •   2014-08-12 08:00 CEST

Ändringarna i betalningsrörelsen – vanliga frågor

I höst kommer det att göras ändringar i Sparbankernas betalningsrörelse. Ändringarna beror i huvudsak på att tillhandahållaren av centralkreditinstitutstjänster övertas av Sparbankernas Centralbank. För företagskunder är det bra att kontrollera kontinuiteten i tjänsterna i anslutning till ändringarna. I den här dokument svarar vi på vanliga frågor. I dokumenten finns också nyttiga länkar.

Sb-Hems grafer 06 2014 doc

Dokument   •   2014-06-09 07:00 CEST