Skip to main content

​Nervös stämning på aktiemarknaden efter sommaren

Nyhet   •   Aug 21, 2015 14:12 CEST

Utmaningarna på placeringsmarknaden har blivit större efter sommaren, uppskattar Petteri Vaarnanen direktör för Sb-Kapitalförvaltning.

Utmaningarna på placeringsmarknaden har vuxit betydligt efter sommaren. Den senaste tidens ekonomiska siffror från Kina har visat att den ekonomiska utvecklingen i Sydostasien har blivit klart långsammare och det kommer att påverka också totalproduktionen i hela världen, säger Vaarnanen.

Hur ser det ut i Finland?

- Finlands utsikter har blivit sämre. Den ekonomiska tillväxten är långsam och konsumenternas förtroende är lågt. Den långsammare ekonomin i Kina syns också i Finlands produktionssiffror och eurons värde har inte försvagats så mycket under sommaren som man preliminärt väntade sig, så såsom läget ser ut nu kan vi inte vänta oss den extra boost i ekonomin som en svagare valuta kan ge.

Hur går det för den övriga eurozonen?

- Eurozonens exportsiffror kommer sannolikt att försvagas efter devalveringarna i Kina men Europeiska centralbankens stimulerande penningpolitik kommer såsom det nu ser ut att fortsätta. Det håller räntorna och företagens riskpremier på en låg nivå. De här faktorerna kommer att ha en positiv inverkan på eurozonens utsikter. Dessutom kommer de lägre råvarupriserna – särskilt de lägre oljepriserna – att stöda industrins konkurrenskraft och därmed resultaten.

Nervöst på aktiemarknaden

Enligt Vaarnanen bestämdes rörelserna på aktiemarknaden under sommaren till stor del av hur läget i Grekland utvecklades.

- Nu den senaste tiden har nyheterna från Kina ökat den nervösa stämningen på placeringsmarknaden och aktiepriserna har gått ner. Företagens resultat är ändå på god nivå och som vi ser det ger aktieplaceringarna fortfarande den relativt bästa avkastningen.

Räntestegringen i början av sommaren stannade upp och räntorna har sjunkit i sommar.

- Vi tror att räntorna kommer att vara låga hela resten av året. Den största förändringen på placeringsmarknaden har varit i tillväxtmarknadernas aktier och räntor och särskilt i valutakurserna har vi sett en betydande försvagning. Vi ser det som så att tillväxtmarknadernas utsikter kommer att förbli svaga och riskerna stora. Vi har minskat andelen placeringar i tillväxtmarknaderna i vår allokering.

I USA förbereder sig centralbanken för en räntehöjning

Den amerikanska centralbanken Fed förbereder sig för en räntehöjning för första gången på nio år. I USA mår ekonomin bra, påminner Vaarnanen.

- Nya arbetsplatser föds med god fart men inflationen är fortfarande på en låg nivå jämfört med centralbankens förväntningar. Därför räknar vi med att räntorna också i USA kommer att hållas på en låg nivå och att ändringarna i centralbankens penningpolitik kommer att ske stegvis under en lång tid.

Vad borde den finländska fondspararen göra nu?

- Den senaste tidens osäkerhet på placeringsmarknaden orsakar oro men vår åsikt är att den som sparar och placerar i fonder i sin egen allokering fortfarande ska hålla aktievikten på hög nivå, eftersom företagens resultatform är god och centralbankernas penningpolitik kommer att stöda aktieplaceringar på kort sikt. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.