Skip to main content

​Pengar, tid och ett gott liv: finländarna sparar till pensionen

Nyhet   •   Dec 14, 2015 05:20 CET

Av finländarna sparar 71 procent. Det här framkommer ur Sparbankens enkät Pengar, tid och ett gott liv som besvarades av nästan 13 000 personer.

Vad sparar man till?

Populärast var att spara till pensionen; det gjorde 23 procent av dem som svarade. Särskilt aktivt sparar 55–65-åringarna till pensionen. Två femtedelar av dem som svarade ansåg att alla borde börja spara till pensionen.

Näst populärast var att spara till en ägarbostad (ca 12 % av dem som svarade). Särskilt unga och studerande sparade till en bostad. Till en ägarbostad sparade nästan 19 procent av dem som bor i huvudstadsregionen, i östra och norra Finland däremot färre än var tionde.

Var tionde sparade speciellt till en utlandsresa. Nio procent sparade till sina barn och drygt åtta procent till att kunna ta det lugnare, såsom att ta sabbatsledigt. Till renovering eller ett inredningsprojekt sparade 7,5 procent. Till bil sparade tre och till en fritidsbostad två procent av finländarna.

De flesta hade målsparat redan en tid. Nästan hälften (47 %) hade sparat redan i över tre år, en dryg femtedel 1–3 år och ca 30 procent under ett år.

En dryg tredjedel av dem som svarade trodde på att om man varje månad placerar 100 euro är man sannolikt förmögen efter tio år. Å andra sidan ansåg 28 procent att det bästa sättet för dem att spara är att betala bolånet.

Pengar eller mera fritid?
Om man fick välja antingen mera fritid eller mera pengar skulle nästan en tredjedel av dem som besvarade enkäten välja mera pengar.

I båda ändarna av åldersspannet (under 31-åringar och över 65-åringar) valde man pengar klart oftare än i gruppen 31–65-åringar. Av de högt utbildade och dem som bor i huvudstadsregionen väljer två av fem hellre fritid.

Lite över 40 procent skulle jobba mera än nu om det samtidigt innebar en högre lön. För sex av tio skulle det inte vara möjligt på grund av livssituationen eller för att de värdesätter fritid högre än pengar. Behovet att förtjäna extra är störst hos studerande och dem som är i åldern 19–30: så många som sex av tio skulle gärna jobba mera.

Flera än två av fem finländare höll med om att det är omöjligt att bli rik på hederligt arbete i Finland. De högt utbildade och studenterna trodde klart mera sällan på detta.

Hur sparar man?
Det populäraste sättet (36 %) var att på lönedagen överföra en viss summa till ett annat konto, en fond eller för att placeras. Tretton procent planerade inkomsterna och utgifterna i förväg så att de kan spara. Var åttonde avstod från allt extra.

Sexton procent angav att inkomsterna är för små i förhållande till de obligatoriska utgifterna och att de för tillfället inte sparar. Nio procent sade att de inte just planerar sin ekonomi men att det ändå blir pengar över. Fem procent sparade gåvopengar och avkastningen på tidigare placeringar var det fyra procent som placerade vidare. Drygt två procent angav att de är slösare och två procent förvarade kontanter hemma.

Att ha pengar liggande på ett brukskonto tyckte 42 procent är dumt. Av de högt utbildade tyckte drygt hälften det och av männen hälften.

Var sjätte tyckte att det har gjorts för svårt och tråkigt för vanligt folk att placera. Av kvinnorna var det 17 och av männen 11 procent som inte placerade på grund av den risk det innebär.

Enkäten Pengar, tid och ett gott liv vill ta reda på finländarnas spardrömmar

Sparbankens enkät Pengar, tid och ett gott liv gjordes sommaren 2015. Den besvarades av 12 629 personer. Sparbanken genomförde enkäten nu för första gången och utöver drömmar kring pengar frågade vi vad finländarna sparar till.

Budskap från dem som svarade på enkäten: 
”För att förverkliga drömmar behöver man pengar, men man ska se till att man inte drömmer om sådant som pengarna inte räcker till”.
”Man kan leva ett rikt liv utan att behöva en massa pengar till det.”

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy