Skip to main content

Bostadsköparen skall även under goda tider vara beredd på sämre tider

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2017 07:00 CET

Den ekonomiska återhämtningen i Finland har äntligen börjat synas ordentligt också på vår bostadsmarknad. Handeln med gamla bostäder har under början av hösten blivit klart livligare jämfört med året innan. I Sb-Hem tror man att bostadsmarknaden och prisnivån på bostäder inom den närmaste framtiden kommer att förstärkas ytterligare. Också när räntan är obefintlig ska den som tar ett stort bolån se till att trygga sin betalningsförmåga i fall av otrevliga överraskningar i livet.

– Också i en konjunkturuppgång och en tid av historiskt låg ränta är det viktigt att var och en som köper en ny bostad och tar ett bolån tryggar sin betalningsförmåga om något oförutsett inträffar, konstaterar Sb-Hems verkställande direktör Jukka Rantanen.

- Ett tidens fenomen är att allt yngre förutom en egen bostad dessutom köper en investeringsbostad med hjälp av en skuldhävstång. Man glömmer lätt att det lönar sig att ta hand om den egna betalningsförmågan genom att förbereda sig för riskerna i förväg. Tiden med låg ränta kommer inte att vara i evighet. Redan en höjning av styrräntan med en procent betyder mycket i ett stort lån, säger Rantanen. – Man ska inte heller negligera att vi globalt lever i exceptionellt osäkra tider och förändringarna i ekonomin kan vara mycket snabba.

- Man borde alltid försöka se på sin egen ekonomi i ett längre perspektiv än ett eller två år framåt, påminner Rantanen. – Allvarligt insjuknande, arbetslöshet eller skilsmässa kan svänga ekonomin upp och ner på ett ögonblick. När det gäller den egna eller familjens ekonomi ska man inte satsa allt på ett kort. Därför ska den som köper en bostad och tar ett bolån lyssna på experten och väga olika alternativ för att trygga sin betalningsförmåga. Alternativen är flera. Ett bra sätt är att binda åtminstone en del av bolånet i långa räntor, ett annat är att spara och ett tredje att i banken eller ett försäkringsbolag ta ett återbetalningsskydd för lånet.

Konjunkturuppgången syns inte i låneskyddsprodukternas popularitet

- Åtminstone jag sover bättre när jag vet att min betalningsförmåga är tryggad, konstaterar Rantanen. – Ingens ekonomi borde falla på de månatliga kostnaderna för återbetalningsskyddet eller så är det något fel i ekonomins struktur.

- Den relativa efterfrågan på återbetalningsskydd är förvånande jämnt oberoende av konjunktursvängningarna. Finländarna är ur riskhanteringssynvinkel underförsäkrade i fall av överraskande personrisker. Hos oss litar man på att staten tar hand om en och att arbetslöshetsskyddet och sjukdagpenningen räcker till att betala också bolånet om man själv råkar ut för något tråkigt. Ofta är det ändå inte så, berättar Sb-Livförsäkrings verkställande direktör Ville Raunio. – Det lönar sig redan när man tar lånet att tänka igenom de situationer som kan riskera betalningen av lånet.

– Det gamla rådet att var och en borde ha en reservfond på minst några månaders lön fungerar fortfarande. Oväntade situationer uppstår och mitt under krisen hinner man ofta inte längre reagera. Då om någonsin är det viktigt att man inte utöver allt annat behöver oroa sig över att man kan förlora sitt hem. Ett återbetalningsskydd är det bästa sättet att förbereda sig för överraskande risker, konstaterar Raunio.

- I höst lanserar vi en helt ny produkt för långvarigt sparande som riktar sig till 18–45-åringar som lever i ett aktivt livsskede. Sparbanken Livskraft som ger olika skydd i olika livsskeden förenar långtidssparande med skydd vid allvarlig sjukdom har en försäkringspremie som betalas månatligen och passar utmärkt som tilläggsskydd också för den som har tagit bolån.

Sb-Hem är en genuint lokal fastighetsförmedlingskedja som ingår i Sparbanksgruppen och som bedriver sin verksamhet på franchisingbasis. Företaget har över 55 kontor i Finland. www.sbhem.fi

Sparbanken är Finlands äldsta bankgrupp och har 470 000 finländska hushåll, små och medelstora företag eller lantbruk som kunder. För sina kunder tillhandahåller Sparbanksgruppen utöver heltäckande retail bankingtjänster även tjänster för bostadsbyte och försäkring. Till Sparbanksgruppen hör utöver 23 Sparbanker dessutom Sparbanksförbundet anl, Sb-Livförsäkrings, Sp-Fondbolag, Sparbankernas Centralbank Abp och fastighetsförmedlingskedjan Sb-Hem. Sparbanksgruppen har ca 1155 anställda på olika håll i Finland. www.sparbanken.fi

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.