Allmännyttan ställer sig bakom Färdplan för uppvärmningssektorn

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2019 16:07 CET

Uppvärmningssektorn ska vara fossilbränslefri år 2030. I dag överlämnades Färdplan för fossilfri konkurrenskraft i uppvärmningssektorn till regeringen. Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag SABO är en av de aktörer som varit med och tagit fram färdplanen och står bakom den.

Pressinbjudan: Ny rapport från SABO visar att Byggkostnaderna skenar

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2019 13:23 CET

På SABOs allmännyttiga frukost 4 april presenteras en rapport som visar att anbudspriserna till allmännyttans nya bostäder har rusat i höjden mellan 2015 och 2018.

Allmännyttan rekryterar ambitiösa studenter med hållbara framtidsutsikter

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2019 10:45 CET

Upphandlare, hållbarhetsutvecklare och biträdande projektledare är några tjänster som ingår i Allmännyttans traineeprogram, som genomförs av bransch- och intresseorganisationen SABO. Programmet riktar sig till unga akademiker och ansökningsperioden är 28 februari–28 mars.

SABO och HBV i nytt klimatsamarbete: Vi har stor köparmakt – det ger oss ett ansvar

Pressmeddelanden   •   Feb 19, 2019 12:56 CET

Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag SABO och inköpsföreningen HBV har inlett ett samarbete inom ramen för Allmännyttans Klimatinitiativ. Målet är att underlätta klimatsmarta val när bostadsföretagen gör upphandlingar.

SABOs chefsekonom kommenterar Riksbankens penningspolitiska rapport

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2019 09:54 CET

Riksbankens penningpolitiska rapport pekar på att konjunkturen gått in i en fas med dämpad BNP-tillväxt. Efterfrågan på nya bostäder särskilt i de dyrare segmenten har mättats. Det minskade byggandet av framför allt bostadsrätter medverkar till att tillväxten i den inhemska efterfrågan växlar ner. SABOs chefsekonom Susanna Höglund gör följande kommentar till rapporten.

Nu startar Klimatdialogen mellan kunder och fjärrvärmeföretag

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2019 13:05 CET

Klimatdialogen är ett gemensamt initiativ från Riksbyggen, SABO och Energiföretagen Sverige. Den är ett forum för strukturerat arbete med lokala klimat- och miljöfrågor, i dialog mellan kunder och fjärrvärmeföretag. Klimatdialogen blir ett tillval till Prisdialogen, en modell för lokal dialog om prisförändringar på fjärrvärme, som framgångsrikt har spridit sig över landet sedan den startade 2013.

Från och med 2019 finns möjlighet för Prisdialogens medlemmar att utveckla sin kunddialog till att även omfatta miljö- och klimatfrågor, inom ramen för Klimatdialogen. Syftet med Klimatdialogen är att minska klimat- och miljöpåverkan. Målet ska uppnås genom lokala klimatdialoger, där fjärrvärmeleverantörer, kunder och eventuellt andra aktörer (till exempel bränsleleverantörer, elnätsbolag eller VA-bolag) diskuterar och tar fram planer för hur man lokalt kan arbeta med klimat- och miljöfrågor. Genom Klimatdialogen kan sedan goda lokala exempel tillgängliggöras och spridas för att inspirera till vidare utveckling.

Sedan Prisdialogen bildades har det blivit allt tydligare att dialogen inte enbart handlar om prisförändringar och leverantörens prisändringsmodell, snarare har samtalen allt oftare kommit att handla även om minskad miljö- och klimatpåverkan. Prisdialogens arbetsgrupp och styrelse har därför arbetat med att ta fram en möjlig modell att använda för att utveckla och strukturera dessa dialogsamtal mellan parterna. Under 2018 testades Klimatdialogen på åtta orter.

- Det är roligt att se att de deltagande fjärrvärmeleverantörerna och kunderna tyckte det var värdefullt och att modellen, som har vidareutvecklats efter deras inspel är användbar. Vi upplever att det finns ett starkt stöd för att bredda Klimatdialogen till att bli en möjlighet för alla medlemmar under 2019, så nu skrider vi till verket. Jag vill verkligen välkomna alla medlemsföretagen att ta chansen och uppmanar också kunderna att vara aktiva för att få igång lokala klimatdialoger, säger Leif Linde, vd på Riksbyggen och Prisdialogens ordförande.

Om Prisdialogen och Klimatdialogen

Prisdialogen är en modell för lokal dialog med central prövning, för att stärka fjärrvärmekundens ställning på värmemarknaden och öka förtroendet för fjärrvärmeleverantörens prissättning. År 2019 omfattar Prisdialogen 75 procent av de totala fjärrvärmeleveranserna. Bakom Prisdialogen står SABO, Riksbyggen och Energiföretagen Sverige.

Klimatdialogen är ett forum för arbetet med lokala klimat- och miljöfrågor och ett tillval för Prisdialogens medlemmar. Den är, liksom Prisdialogen, ett nationellt initiativ med lokal utgångspunkt. Klimatdialogen erbjuder en struktur och ett arbetssätt att applicera på lokalt miljö- och klimatarbete.

Detta är SABO:

SABO är bransch- och intresseorganisation för drygt 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna drygt 800 000 bostäder. Företagen är lokalt och nationellt mycket viktiga aktörer på den svenska bostadsmarknaden.

​Klimatdialogen är ett gemensamt initiativ från Riksbyggen, SABO och Energiföretagen Sverige. Den är ett forum för strukturerat arbete med lokala klimat- och miljöfrågor, i dialog mellan kunder och fjärrvärmeföretag. Klimatdialogen blir ett tillval till Prisdialogen, en modell för lokal dialog om prisförändringar på fjärrvärme, som framgångsrikt har spridit sig över landet sedan den startade 2013.

Läs vidare »

Nytt ramavtal ger prispressade hyresgästenkäter

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2019 06:55 CET

Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag SABO har tecknat ett ramavtal som ger medlemsföretagen lägre pris på enkäter till sina hyresgäster. I avtalet ingår även olika tjänster för att analysera hyresgästernas svar och höja kvaliteten i förvaltningen, både när det gäller bostäder och lokaler.

Ny chefsekonom flyttar fram allmännyttans positioner

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2019 12:55 CET

Susanna Höglund är ny chefsekonom på Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag SABO. I dag är hon chef för ekonomi- och juridikenheten och får nu en tydligare roll i den bostadspolitiska debatten om hyror och balanserade ekonomiska villkor för allmännyttan.

Ny chefsjurist stärker allmännyttan

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2019 12:45 CET

​Lars Matton är ny chefsjurist på Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag SABO. Han har de senaste åren varit jurist på enheten för Ekonomi & Juridik på SABO.

Ny samhällspolitisk chef stärker SABO

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2019 14:55 CET

​Jörgen Mark-Nielsen är ny samhällspolitisk chef på Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag SABO. Han har de senaste åren varit utredningsansvarig i vd-staben.

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Pressansvarig
  • Kontakperson och operativt ansvarig för SABOs arbete press och media
  • jodesefdfisgn.jqmovsrgure@yesajhboiv.sptevy
  • +46-8-406 55 25

Om SABO

SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, är bransch- och intresseorganisation för över 300 allmännyttiga bostadsföretag.

Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag SABO, är bransch- och intresseorganisation för 313 allmännyttiga bostadsföretag.
SABO-företagen finns över hela Sverige och är av mycket skiftande storlek, med allt från 72 till 26 600 lägenheter. SABO-företagen är både lokalt och nationellt mycket viktiga aktörer på den svenska bostadsmarknaden.
Tillsammans äger och förvaltar medlemsföretagen 802 000 bostäder. SABO-företagens samlade lokalyta uppgår till 8,4 miljoner kvadratmeter. SABO-företagen omsätter 61miljarder kronor per år och har cirka 12 600 anställda.
Flertalet av de allmännyttiga bostadsföretagen är aktiebolag och ägs av kommunerna, som också utser företagets styrelse.

Adress

  • SABO
  • Drottninggatan 29
  • 101 29 Stockholm