Skip to main content

SABO ser positivt på flerårsavtal i årets hyresförhandlingar

Nyhet   •   Nov 08, 2016 09:00 CET

Antalet hyresöverenskommelser i allmännyttan som sträcker sig över mer än ett år har ökat markant de senaste åren. Bransch- och intresseorganisationen SABO välkomnar trenden.

Antalet två-åriga hyresuppgörelser har ökat kraftigt. Från tre stycken 2015 till 19 perioden 2016-2017. Det handlar fortfarande om ett lågt antal men ökningen är markant, 533 procent.

SABO ser flera fördelar med flerårsavtal, de ger stabilitet och möjlighet för bostadsföretagen att lägga än mer tid åt viktiga frågor som systematisk hyressättning underhåll, nyproduktion och områdesutveckling.

Vänersborgsbostäder är ett av de allmännyttiga bostadsföretag som har flerårsavtal och som ser flera fördelar med det.

– Vi valde att teckna flerårsavtal för att få arbetsro under tre år. Vänersborgsbostäder lägger oerhört mycket tid på att ta fram underlag inför förhandlingarna. Men vi får ofta inte gehör för våra underlag vid förhandlingen eftersom vår motpart bestämmer sig vid en viss nivå. Nu slipper vi allt detta. Vi kan planera våra underhållsåtgärder bättre och hyresgästerna får en trygghet i att veta hur den framtida hyran kommer att se ut. Nuvarande förhandlingssystem är i stort behov av revidering. Hyresmarknadens parter måste ta sitt ansvar och se över sättet som hyrorna förhandlas. Hyresrättens framtid är beroende på tydliga och långsiktiga spelregler för att inte få en segregerad bostadsmarknad, säger Gunnar Johansson, vd i Vänersborgsbostäder.

SABO ser även att flerårsavtalen är positiva för hyresgästerna som på så sätt får en bättre överblick av kommande boendekostnader. De fördelarna finns även med den maxtid på tre månader som Hyresmarknadskommittén rekommenderar för hur länge hyresförhandlingen får pågå, från första yrkandet till den färdiga hyran.

SABO konstaterar att bostadsföretagens stora kostnader oftast ligger i löner, taxor och avgifter för kommunal service och uppvärmning, även om det förekommer variationer mellan kommuner och företag. Därför är parametrar som till exempel inflation och konsumentprisindex trubbiga instrument i hyresförhandlingarna, anser SABO. De lokala förhandlingarna ska handla om kvalitet och service i boendet. Det är också viktigt att bostadsföretaget får ihop sin ekonomi när löner och andra avgifter ökar så att vi kan bibehålla en stark allmännytta som klarar sina åtaganden.

Antal två-årsuppgörelser i allmännyttan de senaste fem åren:

År 2016: 19 st

År 2015: 3 st

År 2014: 6 st

År 2013: 11 st

År 2012: 13 st

I årets förhandlingsomgång har hittills två bolag yrkat på två-årigt avtal.

Kontakt:
Erik Johansson, hyresexpert SABO: 072-706 57 77
Gunnar Johansson, vd AB Vänersborgsbostäder: 0521-260 265