Skip to main content

SABOs Johanna Ode huvudsekreterare för utredningen om byggregler

Nyhet   •   Mar 08, 2017 10:00 CET

I februari presenterade regeringen en ny utredning med uppdrag att se över de svenska byggreglerna. SABOs Johanna Ode anställs som huvudsekreterare och kanslichef för utredningen.

Idag är Johanna Ode ansvarig för internationella frågor på SABO. Hennes nya anställning som huvudsekreterare och kanslichef för utredningen innebär att hon kommer att leda det dagliga arbetet med att ta fram utredningens betänkanden. Utredningen ska slutredovisa sitt uppdrag senast den 13 december 2019.

Mer information om utredningen finns här.

http://www.sabo.se/aktuellt/nyheter_s/2017/feb/Sidor/valkommet-besked-fran-regeringen.aspx