Skip to main content

Fossilfri allmännytta 2030 med Allmännyttans klimatinitiativ

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2018 14:55 CET

Nu lanseras allmännyttans gemensamma upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet i Allmännyttans klimatinitiativ är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen minskar med 30 procent. Hittills har 67 bostadsföretag från allmännyttan med 292 824 lägenheter över hela landet anslutit sig.

– Att vi inom allmännyttan tar ansvar i klimatfrågan känns både självklart och angeläget. Särskilt efter den här rekordvarma sommaren och budskapet från FN:s klimatpanel om att det krävs stora och snabba utsläppsminskningar för att nå Parisavtalets 1,5-gradersmål, säger Anders Nordstrand, vd på SABO.

Allmännyttans klimatinitiativ uppmuntrar de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige att bidra konkret till klimatomställningen.

Klimatinitiativet har två övergripande mål:

  • En fossilfri allmännytta senast år 2030
  • 30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007)

– Allmännyttan kan i kraft av både sin storlek och sin förmåga att samverka bidra till att minska utsläppen av växthusgaser. Världen står inför en oerhört stor klimatutmaning, säger Anders Nordstrand.

Läs mer om Allmännyttans klimatinitiativ här.

För kontakt och mer information:
Gabriella Castegren, energiexpert SABO, telefon: 0707-31 12 62 e-post: gabriella.castegren@sabo.se
Therese Rydstedt, energiexpert SABO, telefon: 08-406 55 16 e-post: therese.rydstedt@sabo.se
Patrizia Finessi, miljöexpert SABO, telefon: 08-406 55 37 e-post: patrizia.finessi@sabo.se

Detta är SABO:

SABO är bransch- och intresseorganisation för drygt 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna drygt 800 000 bostäder. Företagen är lokalt och nationellt mycket viktiga aktörer på den svenska bostadsmarknaden.