Skip to main content

AB Gavlegårdarna tilldelas SABOs bopris

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2012 08:00 CEST

AB Gavlegårdarnas uthålliga och konsekventa förnyelse av Andersbergs centrum i Gävle ger det kommunala bostadsbolaget SABOs bopris 2012.
- Ett hängivet arbete med kommersiella, servicemässiga och kulturella satsningar, liksom de goda dialogerna med de boende imponerar, säger Carin Ramneskär, juryns ordförande och vice ordförande i SABOs styrelse.

De allmännyttiga kommunala bostadsföretagen är drivande aktörer för att utveckla de många bostads- och stadsdelscentrum som finns runt om i landet. Detta arbete görs ofta i samverkan med kommersiella lokalhyresgäster, kommunala förvaltningar och stadsdelens invånare och bidrar på så sätt till trivsamma boendemiljöer med hög samhällsservice. Därför har bransch- och intresseorganisationen SABOs bopris i år temat förnyelse av bostads- och stadsdelscentrum.

- Bostadsbolagen jobbar på ett mycket engagerat och djupt sätt med dessa frågor och vi i juryn har haft en svår men angenäm uppgift att utse en vinnare bland alla de tävlingsbidrag som hållit mycket hög kvalitet, säger Carin Ramneskär.

Några av framgångsfaktorerna för Gavlegårdarnas satsning i Andersberg är dialogen med de boende och med Hyresgästföreningen. Samt det arbete som Andersbergsgruppens utfört, en grupp som senare bytt skepnad till ett centrumråd där även näringsidkarna är involverade. Etableringen av en familjecentral med mödrahälsovård, barnhälsovård och förebyggande socialtjänst med råd och stöd kring familjeliv och föräldrarollen blev en tydlig positiv vändpunkt för förnyelsearbetet. Ombyggnationen och flytten av biblioteket blev också en stor succé, antalet besökare har ökat kraftigt och Andersberg har blivit den mest besökta filialen i kommunen.

Ur juryns motivering:
”Gavlegårdarnas strategi för Andersbergs centrum är väl beskriven och visar ett helhetsgrepp med fysiska, sociala, kulturella, ekonomiska och servicemässiga insatser.

I den här stadsdelen fanns ett tydligt behov av det ”underifrån-perspektiv” som tillämpats för att engagera alla aktörer. Det är därmed också ett bra exempel på lokalt utvecklingsarbete.”

Bifogas:
Bild på Andersbergs centrum. Foto: AB Gavlegårdarna
Pdf med beskrivning av samtliga tävlingsbidrag med juryns motiveringar.

Kontakt:
Carin Ramneskär, juryns ordförande, 070 – 648 95 12
Ylva Sandström, projektledare SABO, 070-590 88 54
Charlotta Lundström, pressansvarig SABO, 070-721 20 11

 

Detta är SABO:
Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 725 000 bostäder. De är viktiga aktörer på den svenska bostads- och arbetsmarknaden, både lokalt och nationellt.