Skip to main content

AB Skövdebostäder tilldelas SABOs bopris 2014

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2014 10:15 CEST

Skövdebostäders satsning på både hus och hyresgäster ger det kommunala bostadsbolaget SABOs bopris 2014.
- Skövdebostäder har i samband med renoveringar tänkt längre än många andra när det gäller hållbarhet och människors hälsa. Bolagets arbete är en sporre för andra som vill utveckla sin förvaltning, säger Susanna Haby, juryns ordförande och ledamot i SABOs styrelse.

Många bostadsföretag står inför, eller är mitt i, intensiva renoveringar av sina fastigheter. Det arbetet ställer krav på både tekniskt kunnande, nytänkande och lyhördhet för hyresgästernas behov och önskemål. Därför har SABOs bopris 2014 temat sociala mervärden vid renovering och upprustning.

Årets vinnare är Skövdebostäder som i samband med stam- och fasadbyten i tre punkthus lyft såväl området som de boendes möjligheter att leva mer hälsosamt. En arbetsgrupp med representanter för hyresgäster och Skövdebostäder tog fram förslag på en övernattningslägenhet, gemensamhetslokal, uterum, uteplats och utegym. Idéer som alla förverkligats och kopplats till friskvård och hälsa. Resultatet är en större gemenskap mellan de boende i husen, när man bland annat nu kan träffas och träna tillsammans.

Juryns motivering:
”Skövdebostäders tävlingsbidrag har en tydlig koppling till tävlingens huvudkriterium, om sociala mervärden som skapats i samband med renovering och upprustning av utemiljöer. Satsningen på friskvård har använts på ett kreativt sätt för att förbättra kontakter och sociala sammanhang i de tre fastigheterna på Henriksbergsgatan. Personalens lyhörda arbetssätt framstår som en viktig framgångsfaktor.”

- Vi på Skövdebostäder är mycket angelägna om att involvera våra hyresgäster för att leverera den boendeupplevelse de efterfrågar. Efter att ha arbetat aktivt med hälsa bland personalen blev det naturligt att gå vidare och på olika sätt uppmuntra våra kunder att leva hälsosamt. Därmed var det också naturligt att väga in denna fråga i boinflytandearbetet i samband med att bostadsområdet Henriksbergsgatan skulle renoveras, säger Dan Sandén, VD för Skövdebostäder.

Bifogas:
Bild på Skövdebostäders utegym
Pdf med beskrivning av samtliga sju tävlingsbidrag.

Kontakt:
Susanna Haby, juryns ordförande, 070-761 11 58
Dan Sandén, VD Skövdebostäder, 0500-47 74 12, dan.sanden@skovdebostader.se
Ylva Sandström, projektledare SABO, 070-590 88 54
Charlotta Lundström, pressansvarig SABO, 070-721 20 1

Detta är SABO:
Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 725 000 bostäder. De är viktiga aktörer på den svenska bostads- och arbetsmarknaden, både lokalt och nationellt.