Skip to main content

Allmänheten ännu mer positiv till allmännyttan

Pressmeddelande   •   Jan 17, 2017 09:00 CET

För sjätte året i rad har SABO gett Sifo i uppdrag att genomföra en undersökning bland allmänheten om allmännyttan. Nu är årets undersökning klar och den visar, återigen, att allmännyttan har stärkts.

Totalt sett associerar 78 procent av de tillfrågade allmännyttan med något positivt. Motsvarande andel förra året var 72 procent. Den positiva ökningen, om vi ser till det senaste året, beror till stor del på kvinnor, 15-29 åringar och boende i norra Sverige. Av undersökningen ser vi dessutom att den upplevda kunskapen om allmännyttan har stärkts.

– Det är tydligt att allmännyttan står för något positivt i dagens samhälle. Och det är extra roligt att se hur positivt inställda ungdomar är. Idag bygger de allmännyttiga bostadsföretagen mer än de gjort på mycket länge samtidigt som de tar ett stort samhällsansvar – inte minst i integrationsfrågan. Allmännyttan har aldrig varit så viktig som nu, det tycker jag årets Sifo-undersökning bekräftar, säger Anders Nordstrand, vd på SABO.

Kontakt:
Nina Rådström, chef Kommunikation och Affärsutveckling, SABO: 070-752 95 51

Detta är SABO:
Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 802 000 bostäder. De är viktiga aktörer på den svenska bostads- och arbetsmarknaden, både lokalt och nationellt.