Skip to main content

Allmännyttan arbetar för bättre integration

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2015 08:55 CET

Bransch- och intresseorganisationen SABO har inlett ett treårigt utvecklingsprojekt för att stödja arbetet med en långsiktigt hållbar integration i Sverige. Arbetet följs av forskare vid Malmö högskola.
– Utmaningarna är stora och vi måste jobba i flera spår, till exempel för att få fram fler bostäder, säger projektledaren Dan Gaversjö.

Målet med projektet är att ta fram en strategi för integration som ska stödja SABOs medlemsföretag, då flera av de som idag kommer till Sverige väntas bo i allmännyttans bostäder framöver. I projektet ingår bland annat att öka samarbetet mellan de allmännyttiga bostadsföretagen och andra aktörer. Det första steget är att kartlägga hur det ser ut idag och bland annat identifiera hur samarbetena mellan bostadsföretag, kommuner, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, SKL, länsstyrelserna och frivilligorganisationer kan bli bättre.

– Vi reser varje vecka för att möta olika representanter i landets kommuner. Det gäller att få förståelse för varandras uppdrag och ansvar. Det behövs, just nu är det ett ansträngt läge i många kommuner eftersom så många asylsökande sökt sig till Sverige under kort tid, säger Dan Gaversjö.

Redan nu står det klart att det behövs en kombination av åtgärder för att nå framgång med integrationen i Sveriges bostadsområden - allt från att bygga fler bostäder till att ytterligare förbättra kommunikationen till nyanlända hyresgäster. Varje dag pågår integration i praktiken i bostadsföretagen och de goda exemplen ska SABO sprida.

– Många allmännyttiga bostadsföretag arbetar i segregerade områden. De har stor kunskap om hur man bäst tar emot människor från olika delar av världen, det måste vi lära oss av. Men de bostadsområden som byggs nu behöver bli annorlunda för att integrationsarbetet ska bli ännu bättre, säger Dan Gaversjö.

Projektorganisation:
Projektledare: Dan Gaversjö, Förvaltnings AB Framtiden.
Projektteam: Anna Heide, MKB Fastighets AB samt Ulrika Sax och Lena Liljendahl från SABO.
Styrgrupp: Kurt Eliasson, vd SABO, Ann-Sofie Eriksson, sektionschef SKL, Mariette Hilmersson, vd Förvaltnings AB Framtiden i Göteborg, Terje Johansson, vd MKB Fastighets AB.
Referensgrupp: Representanter från kommuner, bostadsbolag, Hyresgästförening, berörda statliga myndigheter, frivilligorganisationer m.fl.

Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid Malmö Högskola, är forskningsledare och doktoranden Anna Ranger är följeforskare.

Bifogas:
Foto på Dan Gaversjö och Anna Heide

Kontakt:
Dan Gaversjö, expert integration, SABO: 070-664 91 08
Anna Heide, expert integration, SABO: 0701-88 33 09
Charlotta Lundström, pressansvarig, SABO: 070-721 20 11

Detta är SABO:
Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 802 000 bostäder. De är viktiga aktörer på den svenska bostads- och arbetsmarknaden, både lokalt och nationellt.