Skip to main content

Allmännyttan minskar energianvändningen med 10,2%

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2013 11:45 CET

Ett års energianvändning i samtliga hushåll i en kommun av Skellefteås storlek. Så mycket har de allmännyttiga kommunala bostadsföretagen lyckats minskat sin totala energianvändning på fem år.
- SABO-företagens energisparsatsning är den största just nu i Sverige, säger Therese Rydstedt, energiexpert på bransch- och intresseorganisationen SABO.

SABO-företagens Skåneinitiativ startades för sex år sedan med målet att de anslutna bostadsföretagen tillsammans ska minska energianvändningen med 20 procent till år 2020. Hittills har 106 allmännyttiga kommunala bostadsföretag anslutit sig och är nu halvvägs mot målet. Drygt tio procent har sparats på fem år. År 2007 var medelförbrukningen i företagen 156 kWh per kvadratmeter och år. År 2012 var den 140 kWh.

- Att spara de återstående procenten är en tuff utmaning men vi ska klara det. Med vilja och rätt investeringar kan allmännyttan tillsammans bidra till en bättre miljö, säger Therese Rydstedt.

Bostadsföretagens vanligaste åtgärder för att minska energianvändningen i fastigheterna är:

  • Eleffektivisering, till exempel byte av belysning
  • Injustering av styr- och reglersystem
  • Vattenbesparande åtgärder  


Fakta SABO-företagens Skåneinitiativ:
Antal anslutna företag: 106
Totalt antal lägenheter: 400 327
Andel av SABO-företagens totala yta: 55 % 

Bifogas: Foto på Therese Rydstedt, energiexpert, SABO

Kontakt:
Therese Rydstedt, energiexpert, SABO: 070-5195516
Charlotta Lundström, pressansvarig, SABO, 070-7212011


 

Detta är SABO:
Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 725 000 bostäder. De är viktiga aktörer på den svenska bostads- och arbetsmarknaden, både lokalt och nationellt.