Skip to main content

Allmännyttan pressar byggpriset på små lägenheter

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2014 13:00 CEST

Bransch- och intresseorganisationen SABO tar nästa steg för att pressa byggpriserna på hyresrätter. Nu har turen kommit till smålägenheterna. Med ramupphandlingen SABOs Kombohus Mini får byggbolagen möjlighet att tävla om ramavtal för nyproducerade enrums- och tvårumslägenheter. Målet är att öka nyproduktionen av små yteffektiva lägenheter med innovativa lösningar.

- Byggbolagen har i tidigare upphandlingar visat stort intresse för att bygga allmännyttiga flerfamiljshus till pressade priser. Nu är det upp till bevis vad man kan göra för landets singlar och små hushåll, säger Kurt Eliasson, VD för SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.

Unga som vill flytta hemifrån och äldre som vill byta till en mindre bostad. De är båda intresserade av kostnadseffektiva en- och tvårumslägenheter, bostäder som det byggs alldeles för lite av idag. Därför tar SABO nästa steg för att pressa byggpriserna. I ryggen finns två lyckade ramupphandlingar, SABOs Kombohus och SABOs Kombohus Plus. Med den nya upphandlingen SABOs Kombohus Mini får byggbolagen möjlighet att tävla om ramavtal för lägenheter på max 35 kvadratmeter. Byggpriset får inte överstiga 14 000 kronor per kvadratmeter boarea.

- Politikerna och aktörerna på bostads- och byggmarknaden är alla överens om att nyproduktionen av hyresrätter måste ta fart. Våra erfarenheter visar att det är allra svårast att få ihop kalkylen för små lägenheter och jag är därför extra nöjd med att vi hittat en modell som både pressar priset och driver fram smarta lösningar för ettor och tvåor, säger Kurt Eliasson. 

Tidigare ramupphandlingar i SABOs regi visar att tuffa krav från en stor kundgrupp kan driva fram produktutvecklingen inom byggsektorn. Idag finns flera byggbolag som erbjuder flerbostadshus till fasta priser, vilket tidigare saknades.

Ett av syftena med SABOs Kombohus Mini är att få fram lösningar som även kan uppföras på en större marknad, inte enbart i Sverige. Det bör locka byggföretagen till strategiska satsningar på kostnadseffektivare bostadsproduktion. Därför har SABO denna gång valt upphandling i konkurrenspräglad dialog, en relativt ny form inom ramen för lagen om offentlig upphandling, LOU. Dialogen gör det möjligt att hitta byggtekniska lösningar som leder till bättre lägenheter till lägre kostnad. Den underlättar också arbetet med att få en mer gemensam nordisk byggmarknad där samma lösningar fungerar i flera länder.

- Tillsammans är landets allmännyttiga kommunala bostadsföretag en stor och intressant beställare. Nu använder vi den kraften för att konkret bidra till fler hyresrätter i hela Sverige. Det kommer inte bara våra medlemsföretag och deras hyresgäster att vinna på, det gör även andra bostadsföretag, säger Kurt Eliasson.

Fakta SABOs Kombohus Mini:

  • Pris: Max 14 000 kronor per kvadratmeter boarea, exklusive moms och tomt- och grundläggningskostnader.

  • Regler: Boverkets nya regler för lägenheter på max 35 kvadratmeter som beräknas börja gälla från och med juli 2014.

  • Upphandling: Konkurrenspräglad dialog enligt LOU

  • Tidsplan: Vinnare utses i december 2014. Ramavtalen börjar gälla april 2015.

  • Stöd från Boverket: Upphandlingen är en del av SABOs projekt ”Nordiskt ungdomsboendekoncept”, som fått stöd av Boverket inom ramen för verkets ”Stödför innovativt byggande av bostäder för unga”.

SABOs övriga ramupphandlingar för att pressa byggpriserna är:
SABOs Kombohus: 2-4 våningar. Maxpris 12 000 kronor/kvadratmeter. Prognos 3 000 lägenheter. Mer information finns här.
SABOs Kombohus Plus: 5-8 våningar. Maxpris 13 000 kronor/kvadratmeter. Prognos 5 000 lägenheter. Mer information finns här.

Bifogas: Foto på Kurt Eliasson, VD, SABO

Kontakt:
Petter Jurdell, chef Fastighetsutveckling, SABO: 070-585 00 43
Charlotta Lundström, pressansvarig, SABO: 070-721 20 11


Detta är SABO:
Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 725 000 bostäder. De är viktiga aktörer på den svenska bostads- och arbetsmarknaden, både lokalt och nationellt.