Skip to main content

Allmännyttan uppmanar alla energisparare: Gör som västeråsarna!

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2013 13:00 CET

När hushållen hjälps åt att spara energi ger det stor effekt. Bostadssektorn står för nästan 40 procent av energianvändningen i Sverige. Därför har bransch- och intresseorganisationen SABO startat Allmännyttans Energisparkampanj. Att den fungerar är det kommunala Bostads AB Mimer i Västerås ett gott exempel på. Tack vare kampanjen fyller företagets hyresgäster numera sina tvättmaskiner och sparar på så sätt både energi och vår miljö.

En ny enkät bland hyresgästerna hos det allmännyttiga kommunala bostadsföretaget Mimer i Västerås visar att nära 55 procent fyller tvättmaskinerna mer efter att de tagit del av Energisparkampanjens information om smartare tvättvanor. 54 procent använder mindre tvättmedel och 43 procent tvättar i lägre temperaturer.

-  Det är roligt att kampanjen gett ett så bra resultat. Drygt 70 procent av våra hyresgäster svarar i enkäten att de tycker att kampanjen är viktig. Budskapet är rätt och Mimer kommer därför att fortsätta arbetet med att uppmuntra till ett förändrat beteende när det gäller energianvändning, säger Eva Favaro, marknadschef på Mimer.

Detta är Energisparkampanjen:
• Kampanjen är initierad av bransch- och intresseorganisationen
SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) med syfte att minska
energianvändningen i landets bostadsområden.
• Energisparkampanjen stöttas av Energimyndigheten,
Hyresgästföreningen och Naturskyddsföreningen.
• På www.allmännyttan.se hittar du fler energispartips,
inspiration, rapporteringar från bostadsbolag, statistik, med mera.

- Att spara energi på ett enkelt sätt handlar om att bli medveten om att även små förändringar i vardagen gör stor skillnad. Mimers arbete är ett gott exempel på det. Västeråsarna vill göra rätt - och de bevisar att det inte behöver vara svårt, säger Annicka Istemo, projektledare, Allmännyttans energisparkampanj, SABO. 

Bifogas:
Foto från en av Bostad AB Mimers tvättstugor

Kontakt:
Eva Favaro, marknadschef, Bostads AB Mimer: 070-465 70 11
Annicka Istemo, projektledare, Allmännyttans energisparkampanj, SABO: 070-643 71 40

Detta är SABO:
Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 725 000 bostäder. De är viktiga aktörer på den svenska bostads- och arbetsmarknaden, både lokalt och nationellt.