Skip to main content

Allmännyttans arbete för ökad byggkonkurrens ger rejäl prispress i Klippan

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2016 14:15 CET

Treklövern Bostads AB i Klippan har tack vare anbud från Polen lyckats pressa priset på 58 lägenheter med drygt 2400 kronor per kvadratmeter.

– Otroligt positivt och ett bevis på att vårt arbete för att locka utländska byggbolag till Sverige gör skillnad. Jag ser goda möjligheter för ökad konkurrens och prispress i en tid då allmännyttan behöver bygga många bostäder framöver, säger Anders Nordstrand, vd för bransch- och intresseorganisationen SABO.

Dålig konkurrens och få anbud från byggbolagen är problem för alla de allmännyttiga bostadsbolag som vill vara med och bygga bort bostadsbristen. Därför har SABO, Sveriges Allmännyttiga bostadsföretag, tillsammans med några medlemsföretag besökt byggbolag i Polen och Baltikum. Syftet – att locka till fler anbud i Sverige och på så sätt pressa priserna.

Nu har det första avtalet skrivits på. Tulcon SA Polen ska bygga 58 lägenheter för Treklövern Bostads AB, det allmännyttiga bostadsbolaget i Klippan. Och prispressen är rejäl, cirka 15 procent jämfört med det pris som det svenska byggbolaget gav i upphandlingens första omgång.

– I första omgången fick vi in tre anbud. Två förkastades med anledning av ofullständiga anbud. Eftersom kvarvarande anbud översteg den maxgräns om 17 000 kronor per kvadratmeter som förfrågningsunderlaget angav, annonserades upphandlingen ut på nytt. Samma företag svarade denna gång men de svenska företagen hade sänkt sina priser. Dock inte till den nivå som Tulcons anbud. Jag hoppas Tulcons inträde på den svenska byggmarknaden blir början till en kapacitetsökning i form av utländska entreprenörer och därmed prisjustering som gör att vi kan bygga till rimliga priser, säger Ulf Bengtsson vd i Treklövern.

Den totala byggkostnaden landar på 15 980 kronor per kvadratmeter exklusive moms. Det närmaste svenska priset var 17 200 kronor per kvadratmeter, som i sig var en sänkning från det lägsta anbudet i första omgången som låg på 18 400 kronor per kvadratmeter. En av de svenska anbudsgivarna sänkte sitt anbud med drygt 1 400 kronor per kvadratmeter och den andre med drygt 900 kronor per kvadratmeter.

– Det är ett tecken på att det går att påverka Sveriges höga byggpriser och det är bra för både bostadsbolagen, de blivande hyresgästerna och kommunerna. Bra hyresrätter till rimliga priser är en nödvändighet för ett bra samhällsbygge, säger Anders Nordstrand.

Bifogas:

Bild från kontraktsskrivning, Ulf Bengtsson i mitten.

Bild på de framtida lägenheterna i Klippan

Kontakt:

Jonas Högset, ansvarig nyproduktion SABO: 072-742 45 46

Ulf Bengtsson, vd Treklövern Bostads AB, +4670-631 80 90

Charlotta Lundström, pressansvarig SABO: 070-721 20 11

Detta är SABO:
Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 802 000 bostäder. De är viktiga aktörer på den svenska bostads- och arbetsmarknaden, både lokalt och nationellt.