Skip to main content

Allmännyttans Arena i Almedalen 3 juli: Lösningar för en bättre bostadsmarknad

Pressmeddelande   •   Jun 15, 2017 08:10 CEST

På Allmännyttans Arena under politikerveckan i Visby arrangerar bransch- och intresseorganisationen SABO flera seminarier med fokus på konstruktiva förslag för en bättre bostadsmarknad. Integration, hyressättning, hållbarhet och byggande är några av ämnena där vi vill bidra till det svenska samhällsbygget. Välkomna till Mellangatan 7 den 3 juli.

Den 3 juli arrangerar SABO sex seminarier där vi bland annat får besök av ministrarna Peter Eriksson och Ibrahim Baylan. Här finns något för både kommun- och rikspolitiker, anställda i bostads- och byggbranschen, allmänt samhällsintresserade samt journalister.

Missa inte heller det frukostseminarium om skattevillkor som hålls samma dag, samma plats, i samarbete med Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen. Start kl 8.30.

Mer information om Allmännyttans Arena, det gemensamma skatteseminariet samt tips på andra seminarier där SABOs experter medverkar finns här: http://almedalen.sabo.se

Allmännyttans Arena 3 juli:

9.30-10.15 Vad är allmännyttans roll och uppgift för ett hållbart samhälle?

Medverkande: Åsa Johansson, Ordförande, SABO, (S). Carin Ramneskär, 1e vice ordförande, SABO, (M). Po Tidholm, författare. Ann-Sofie Eriksson, sektionschef, avdelning tillväxt och samhällsbyggnad, SKL. Martin Grander, forskare, Malmö Högskola. Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige.

10.30 - 11.15 Hyressättningen, hur ska vi ha det egentligen?

Medverkande: Pelle Björklund, vd Svenska Bostäder och ordförande i Rådet för Hyressättning. Elisabeth Kalkhäll, vd, Gotlandshem. Lars Johansson, ledamot, SABO (S). Ewa Thalén Finné, bostadspolitisk talesperson, Riksdagen, ledamot SABO (M). Erik Elmgren, förhandlingschef, Hyresgästföreningen. Martin Lindvall, samhällspolitisk chef, Fastighetsägarna.

11.30 - 12.30 Hur underlättar vi byggandet av fler bostäder?

Medverkande: Peter Eriksson, bostadsminister. Anders Nordstrand, vd SABO. Fredrik Törnqvist, vd Stångåstaden ordf SABOs byggherreråd. Anna Nordén, chef utvecklingsavdelningen, Framtiden Byggutveckling. Mats Åkerlind, tf vd, Sveriges Byggindustrier. Susanne Rudenstam, chef, Sveriges Träbyggnadskansli. Lars Albinsson, grundare Maestro design & management. Carola Gunnarsson, styrelseledamot, SKL.

12.45 - 13.30 Renovering – vad behöver göras och vilka ska ha sista ordet?

Medverkande: Chris Österlund, vd, Botkyrkabyggen. Cathrine Holgersson, vd, Gavlegårdarna. Susanna Skogsberg, jurist, Hyresgästföreningen. Petter Jurdell, chef boende och fastighet, SABO.

13.45 - 14.30 Hur kan allmännyttan bidra till bättre integration?

Medverkande: Ibrahim Baylan, minister med ansvar för att samordna regeringens insatser mot segregation. Terje Johansson, vd MKB Fastighets AB och ordförande SABOs Integrationsråd. Marie Thelander Dellhag, vd, Halmstads Fastighets AB. Per-Henrik Hartmann, vd, Familjebostäder Göteborg. Marica Johansson, vd, Eskilstuna Kommunfastigheter AB

15.00 - 16.00 Allmännyttan löser tre samhällsutmaningar

Medverkande: Botkyrkabyggen, Halmstads Fastighets AB, Uppsalahem, Framtidenkoncernen i Göteborg, Sandvikenhus, Stångåstaden, Stockholmshem, MKB Fastighets AB, SKB, Gavlegårdarna, Svenska Bostäder, Familjebostäder i Stockholm, Gotlandshem, Eskilstunafastigheter, Familjebostäder i Göteborg, Kumlabostäder, Örebrobostäder, Eidar, Bostads AB Mimer, Skövdebostäder

Kontakt:

Charlotta Lundström, pressansvarig SABO: 070-7212011

Detta är SABO:
Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 802 000 bostäder. De är viktiga aktörer på den svenska bostads- och arbetsmarknaden, både lokalt och nationellt.