Skip to main content

Allmännyttig frukost: Till nytta för alla?

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2018 05:45 CET

Allmännyttig frukost med forskaren Martin Grander, SABOs vd Anders Nordstrand och bostadsjournalisten Helene Ahlberg

Martin Grander presenterar sina forskningsresultat, därefter följer ett samtal kring vad dessa innebär för de allmännyttiga bostadsföretagen. SABO bjuder in till frukost och samtal om allmännyttans betydelse för bostadsojämlikheten i städerna.

Tid: Onsdag den 5 december kl. 8.15-9.15 (Frukost serveras från 7.45)
Plats: SABO, Drottninggatan 29 i Stockholm, 7 trappor, visa på karta

Medverkande: Martin Grander, forskare i urbana studier vid Malmö Universitet
Anders Nordstrand, vd SABO
Samtalsledare: Helen Ahlberg, journalist

Martin Grander disputerade 26 oktober på Malmö Universitet med avhandlingen ”For the benefit of everyone?”. Avhandlingen behandlar allmännyttans förändrade roll på bostadsmarknaden.

Den svenska allmännyttan växte fram under 1940-talet med målet att skapa bostäder för alla, men under de senaste decennierna har allmännyttan genomgått stora förändringar. År 2011 trädde en ny lag i kraft som innebär att bostadsföretagen måste drivas enligt affärsmässiga principer, en bestämmelse som idag tolkas på olika sätt i olika kommuner.

I sin avhandling undersöker Martin Grander vad lagändringen har fått för konsekvenser. Bidrar allmännyttan till jämlikhet på bostadsmarknaden eller skapar den en mer ojämlik bostadssituation? Vilket handlingsutrymme har allmännyttan att motverka bostadsojämlikheter?

Martin Grander presenterar sina forskningsresultat, därefter följer ett samtal kring vad dessa innebär för de allmännyttiga bostadsföretagen.

Praktisk information
Anmälan
Övrig information
SABOs allmännyttiga frukost är kostnadsfri, men anmälan krävs

Välkommen till Allmännyttig frukost!

Detta är SABO:

SABO är bransch- och intresseorganisation för drygt 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna drygt 800 000 bostäder. Företagen är lokalt och nationellt mycket viktiga aktörer på den svenska bostadsmarknaden.