Skip to main content

Bostadsbranschen kräver svar från energiministern om elnätsprishöjningar

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2018 13:50 CEST

De senaste fem åren har elnätspriserna stigit med upp till 25 procent samtidigt som den allmänna kostnadsutvecklingen varit mycket måttlig. Om inte dagens reglering för elnätsbolagens intäkter skärps riskerar vi fortsatt kraftiga prishöjningar. Med anledning av det har SABO och stora delar av bostadsbranschen nu brevledes begärt svar från energiminister Ibrahim Baylan om hur regeringen avser att agera i frågan.  Energimarknadsinspektionen har i en utredning kommit med flera förslag för att begränsa elnätsbolagens prisökningar. Tidigare har metoderna för att beräkna elnätsbolagens intäktsramar, som avgör hur mycket elnätsavgifterna kan höjas, inte framgått tydligt av lagstiftningen. Detta har lett till osäkerhet, långa rättsprocesser och en möjlighet till för höga intäkter för elnätsbolagen. Denna möjlighet har främst utnyttjats av de tre stora elnätsbolagen.


 – Energimarknadsinspektionens förslag behövs för att elnätsbolagens prisökningar ska kunna dämpas. Bostadsbranschen hoppas på svar från Energiministern om vad regeringen avser, säger Anders Nordstrand, vd SABO.

I brevet till Ibrahim Baylan beskriver bostadsorganisationerna att Energimarknadsinspektionens förslag är bra och kommer att säkerställa att kundernas avgifter blir mer rimliga än idag, samtidigt som elnätsbolagen också får en rimlig avkastning. Förslagen kommer också att minska antalet rättsprocesser. 

Brevet till energiministern är undertecknat av: Bostadsrätterna, HSB, (Hyresgästföreningen), Villaägarna, Riksbyggen, Fastighetsägarna och SABO

För kontakt och information:
Gabriella Castegren, Expert energi, Fastighet & Boende, Tel: 070-731 12 62

Detta är SABO:

SABO är bransch- och intresseorganisation för drygt 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna drygt 800 000 bostäder. Företagen är lokalt och nationellt mycket viktiga aktörer på den svenska bostadsmarknaden.