Skip to main content

Bostadsföretag och hyresgäster sparar energi i landsomfattande kampanj

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2012 08:00 CEST

De kommunala bostadsföretagen kraftsamlar för att visa nyttan med Allmännyttan. I Energisparkampanjen ska företagen tillsammans med sina hyresgäster föra Sverige närmare de nationella miljömålen.
Med glimten i ögat ger kampanjen smarta tips som gör att vi alla kan minska energiförbrukningen utan att ändra livsstil allt för mycket. Vi är många, vi är motiverade och därför kommer vi att lyckas, säger Nina Rådström Oldertz, kommunikationschef på bransch- och intresseorganisationen SABO.

Den energi du använder produceras av energiarbetare som bor bakom väggen i ditt hem. När du slösar med energi måste de jobba hårdare och hårdare tills de nästan stupar... Nej, riktigt så är det ju inte i verkliga livet. Men i Allmännyttans energisparspel finns energiarbetarna och de hjälper dig och barnen att på ett enkelt sätt spara energi även utanför spelets värld. Till exempel ger ett tips till din hyresvärd om en läckande kran poäng även i spelet.

Spelet är en av flera delar i Energisparkampanjen som nu drar igång över hela landet, initierad av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag. 83 allmännyttiga kommunala bostadsföretag från Kirunabostäder i norr till Trelleborgshem i söder har hittills anmält sig till kampanjen. Tillsammans äger och förvaltar de nära 400 000 bostäder. Och fler företag är på väg att ansluta sig.

- Våra medlemsföretag är redan idag ledande när det gäller energieffektivisering men det finns en vilja att bli ännu bättre. Det naturliga steget är därför att involvera hyresgästerna. Jag är övertygad om att bostadsbolagen tillsammans med sina hyresgäster kan göra stor skillnad för miljön, säger Nina Rådström Oldertz.

Kampanjen består av flera delmoment där bostadsföretag och hyresgäster sparar energi på olika sätt:

  • Varmvatten: kampanjstart oktober.
  • Belysning: start den 26 november.
  • Tvättstugor: start den 18 mars 2013.
  • Värme: start hösten 2013.

Hyresgästföreningens riksförbund och Naturskyddsföreningen stöttar på olika sätt kampanjen. De lokala aktiviteterna är kärnan i kampanjen och det är där, i hundratals bostadsområden runt om i landet, som det konkreta energisparandet sker. Två av bostadsföretagen som anslutit sig till kampanjen beskriver sitt arbete:

”Alla som jobbar på Mimer går på energijakt och vi bjuder in våra hyresgäster att vara med i studiecirklar, Vett & Watt. Den som är i Västerås under julskyltningshelgen kommer inte kunna missa vår gerillaaktivitet. Nu ska vi spara varmvatten!”  (Eva Favaro, marknadschef, Bostads AB Mimer, Västerås)

”Självklart kommer besparingarna att komma både hyresgäster och företaget tillgodo. Vi gör det här tillsammans.”  (Dennis Bucht, VD Mölndalsbostäder AB)

Mer om Energisparkampanjen kan du läsa här: www.allmännyttan.se

Bifogade bilder:
Illustration från Kampanjspelet. Illustratör: Gustaf Öhrnell.
Foto på Nina Rådström Oldertz.

Fakta om energiförbrukningen i bostäder:
Bostäder och lokaler står för nära 35 procent av energianvändningen i Sverige. Därför är det viktigt att minska energianvändningen i landets byggnader om vi ska kunna nå de nationella miljömålen. Riksdagen har beslutat att det svenska byggnadsbeståndet ska minska energianvändningen med 20 procent till år 2020 och att den ska ha halverats till år 2050.

Kontakt:
Nina Rådström Oldertz, kommunikationschef, SABO, 070-752 95 51
Katarina Härner, energiexpert, SABO, 070-423 96 77
Charlotta Lundström, pressansvarig, SABO, 070-721 20 11

Detta är SABO:
Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 725 000 bostäder. De är viktiga aktörer på den svenska bostads- och arbetsmarknaden, både lokalt och nationellt.