Skip to main content

De påverkar allmännyttans framtid

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2016 08:30 CEST

Dags att tänkta utanför boxen! 25-åriga Pinar Demiroglu från MKB Fastighets AB i Malmö är en av de utvalda framtidsspanarna till SABOs Ung Nytta 17-19 oktober.

Digitalisering, integration och frågan om hur allmännyttan kan vässa sig som en attraktiv arbetsgivare. Nästa vecka är det dags för Ung Nytta, forumet där sjutton utvalda framtidsspanare från hela landet möts för att diskutera en hållbar utveckling.

Utmaningarna inom bostadsbranschen är många men perspektiven från de som ska leva i framtidens samhällen är få. Därför anordnar Sverige allmännyttiga bostadsbolag, SABO, ett årligt forum med utvalda unga framtidsspanare.

Under tre dagar arbetar spanarna, som är mellan 20-30 år, med verkliga affärsutmaningar från vd:ar hos några av SABOs medlemsföretag. Pia Leden är projektledare på SABO och menar att det är viktigt att stimulera nytänkande:

– Många unga sitter inte med vid ledningsborden eller jobbar med strategifrågor, därför missar vi ofta viktiga infallsvinklar på hur vi kan bygga framtidens hållbara bostäder på bästa sätt, säger hon.

Gruppen av framtidsspanare är sammansatt för att nå maximal tankemässig mångfald. Deltagarna är både akademiker och icke-akademiker från bostadsbolag i hela Sverige. En av de medverkande är 25-åriga Pinar Demiroglu, lägenhetsutvecklare på MKB Fastighets AB i Malmö.

– Jag ser framemot att hitta lösningar utanför boxen tillsammans med de övriga deltagarna i gruppen. Att satsa på en starkare kommunikation med den unga generationen är ett viktigt initiativ från SABO, säger hon.

Johan Braw, vd för Sölvesborgshem, har bidragit med en affärsutmaning till gruppen och håller med:

– Både som arbetsgivare och som aktör i en konsumenttjänstbransch är unga vuxna en direkt avgörande målgrupp för oss att förstå. I samband med digitaliseringen ser vi hur mobilitet, flexibilitet och framåtanda spelar en allt större roll. Jag är nyfiken på vad projektets deltagare kommer fram till.

Ung Nytta startade 2015 och planeras vara en återkommande aktivitet med nya spanare varje år.

Slutpresentationer från framtidsspanarna hålls den 19 oktober kl 15.00 i SABOs lokaler på Drottninggatan 29. Media samt medarbetare på SABOs medlemsföretag är välkomma. Anmälan gör senast den 17/10 till pia.leden@sabo.se

Kontakt:
Pia Leden, projektledare, SABO: 08-406 55 00
Charlotta Lundström, pressansvarig, SABO: 070-721 20 11

Detta är SABO:
Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 802 000 bostäder. De är viktiga aktörer på den svenska bostads- och arbetsmarknaden, både lokalt och nationellt.