Skip to main content

En halv miljon till digitalisering av byggbranschen

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2016 10:00 CET

Många branscher har de senaste decennierna fått uppleva hur digitaliseringen ändrat både arbetssätt och resultat. Byggbranschen står nu inför en sådan utveckling. En helt digitaliserad byggprocess ger förutsättningar för ökad automation och nya sätt att arbeta. Nu har projektet beviljats stöd till en förstudie från Vinnova på 500 000 kronor.

– Sverige har idag EUs högsta byggpriser. Detta i kombination med kapacitetsbrist inom branschen och en stor brist på bostäder. Samtidigt så visar rapporter att just byggbranschen ligger långt efter andra industrier när det kommer till produktivitet genom digitalisering, säger projektledaren Lars Albinsson, Maestro Management.

– Vår hypotes är att digitaliseringen inte bara ger lägre kostnader utan även medger mer innovativ byggnation, säger Lars Albinsson. En digitaliserad byggprocess ger bättre möjligheter att ta fram unika lösningar utan att kostnaderna skenar iväg.

– Vårt fokus är en ökad produktivitet, vi kommer inte kunna bli många fler i byggbranschen utan vi måste sträva efter att ändå kunna bygga fler bostäder, till högre kvalitet, och till lägre kostnader. Annars kommer vi inte klara bostadsutmaningen för Sverige, säger Petter Jurdell chef Fastighetsutveckling SABO.

Genom stödet från Vinnova ska projektgruppen nu se hur produktivitet skulle kunna öka via en digitalisering. Projektet kommer att titta på en helt digitaliserad byggprocess där korskopplingar görs från andra branscher som kommit längre i att nyttja digitalisering.

En bakgrund till projektet finns i en debattartikel i SvD:
http://www.svd.se/lat-it-folk-ta-over-byggbranschen/om/naringsliv:debatt

Kontakt:

Petter Jurdell, chef Fastighetsutveckling, SABO: 08-406 55 44

Lars Albinsson, tel 070-592 70 45, lars.albinsson@maestro.se

Detta är SABO:
Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 802 000 bostäder. De är viktiga aktörer på den svenska bostads- och arbetsmarknaden, både lokalt och nationellt.