Skip to main content

Framgångsrik energijakt i allmännyttiga bostäder

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2012 12:05 CEST

Ett hundratal allmännyttiga bostadsföretag har gemensamt sparat energi motsvarande årsproduktionen i ett mindre kolkraftverk. Det visar nya siffror från SABO-företagens Skåneinitiativ som presenteras idag.
- Det här visar att det går att kombinera samhällsansvar med affärsmässighet, säger Per Holm, energiexpert på SABO.

Skåneinitiativet kan liknas vid de allmännyttiga bostadsföretagens Kyotoprotokoll. De 106 företag som hittills valt att ansluta sig till initiativet äger och förvaltar tillsammans nära 400 000 lägenheter. De har förbundit sig att minska sin gemensamma energianvändning med 20 procent från år 2007 till år 2016 och deltar därmed i Sveriges mest ambitiösa frivilliga energisparprogram. En ny mätning visar att Skåneinitiativet minskat den gemensamma energianvändningen med 8,3 procent. Från i genomsnitt 156 kWh per kvadratmeter till 143 kWh per kvadratmeter och år, vilket motsvarar årsproduktionen i ett mindre kolkraftverk.

- Energianvändningen för de företag som är med i Skåneinitiativet motsvarar cirka 1,5 procent av Sveriges energianvändning. Det vi åstadkommer ger avtryck i den nationella statistiken och visar på nyttan med Allmännyttan, säger Per Holm.

De företag som minskat mest energi i procent är:

Stiftelsen Kommunhus, Tingsryd
Minskning: 20,65 %
Energianvändning 2007: 155 kWh/kvm
Energianvändning 2011: 123 kWh/kvm

Fastighets AB Umluspen, Storuman
Minskning: 15,8 %
Energianvändning 2007: 171 kWh/kvm
Energianvändning 2011: 144 kWh/kvm

AB PiteBo
Minskning: 15,5 %
Energianvändning 2007: 194 kWh/kvm
Energianvändning 2011: 164 kWh/kvm

Bifogas:
Se filmen Energiresan, med sex goda exempel på energieffektivisering
Foto på Per Holm, SABO

Kontakt:
Per Holm, energiexpert, SABO: 070-648 01 08
Charlotta Lundström, pressansvarig, SABO: 070-721 20 11
Tomas Granroth, byggnadsingenjör, Stiftelsen Kommunhus Tingsryd:
070-606 43 17
Karl-Uno Hörnelid, fastighetsingenjör, Fastighets AB Umluspen:
070-346 08 41
Robert Johansson, teknisk chef, AB Pitebo:
070-276 20 50

Detta är SABO:
Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 725 000 bostäder. De är viktiga aktörer på den svenska bostads- och arbetsmarknaden, både lokalt och nationellt.