Skip to main content

Gemensam nollvision: Inga dödsolyckor på våra byggarbetsplatser!

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2013 17:30 CEST

Företrädare för 17 organisationer inom svensk byggsektor överlämnade idag den 2 juli en gemensam avsiktsförklaring till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström. Tillsammans ska vi arbeta för att säkra landets byggarbetsplatser.
Allmännyttan är en stor byggare av hyresrätter i Sverige, självklart ska vi vara med och säkra arbetsmiljön för de byggjobbare som nu uppför de bostäder landet så väl behöver, säger Kurt Eliasson, VD för bransch- och intresseorganisationen SABO.

Byggbranschen ligger på femte plats när det gäller antalet arbetsplatsolyckor. Förra året omkom sex personer på byggarbetsplatser. Därför har företrädare för 17 organisationer tagit fram en avsiktsförklaring med det gemensamma målet att ingen ska förolyckas på sin arbetsplats på grund av säkerhetsbrister. 

- Vi har en stor bostadsbrist i Sverige och SABO har därför gjort två ramupphandlingar av prispressade flerfamiljshus, SABOs Kombohus. De byggs nu runt om i hela landet. Naturligtvis ska vi då även stötta ett initiativ som säkrar arbetsmiljön för alla de som bygger våra hus, säger Kurt Eliasson.

Avsiktsförklaringen i sin helhet:

Vi inom Svensk Byggnäring vill med denna avsiktsförklaring deklarera vår målsättning att ingen medarbetare ska förolyckas på sin arbetsplats på grund av säkerhetsbrister. Vi kommer att fortsätta arbeta aktivt tillsammans för sunda och säkra arbetsplatser och för att minska antalet arbetsplatsolyckor.

För att nå vår nollvision ska vi öka branschens kunskaper och kompetens inom arbetsmiljöområdet och förbättra attityderna till säkerhetsfrågor hos företagsledning och arbetstagare. Säkerhetstänkandet ska bli brett förankrat i hela branschen genom att säkerhetsfrågorna sätts i fokus på byggarbetsplatserna. Alla aktörer i byggprocessen ska förmås att ta sitt arbetsmiljöansvar på allvar så att olyckor förebyggs och förhindras. 

Rätt attityd till säkerhetsfrågorna handlar om den egna inställningen till säkerhet och förståelsen för den egna rollen samt betydelsen av detta i arbetsmiljöarbetet. Rätt attityd skapas genom delaktighet och påverkansmöjligheter i arbetet och förutsätter att säkerhetsfrågorna och arbetsmiljöarbetet prioriteras av företagsledning och på alla nivåer i verksamheten. Rätt attityd innebär att ingen på arbetsplatsen medvetet tar några risker eller åsidosätter ordnings- och skyddsregler. Rätt attityd innebär också att skyddsombuden uppmuntras och uppskattas i sitt skyddsarbete och ses som en tillgång i säkerhetsarbetet.

En bra och säker arbetsmiljö skapar cheferna, medarbetarna och skyddsombuden tillsammans genom att våga visa, välja och vilja vara bra föredömen.

Visby 2 juli 2013

Undertecknare: Monica Björk, vd Byggmaterialindustrierna, Johan Mossling, tf vd VVS Företagen, Thomas Dahlberg, vd Plåtslageriernas Riksförbund PLR, Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier, Kurt Eliasson, vd SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, Pierre Olofsson, vd Skanska, Erik Haara, vd Glasbranschföreningen, Britta Permats, vd Svensk Ventilation, Björn Hellman, vd Målaremästarna, Jan Siezing, vd Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Fredrik Holst, vd Abetong, Björn Strokirk, vd Sveriges Bergmaterialindustrier, David Johnsson, vd Trä- och Möbelföretagen, Tomas Tavér, vd Friginor Kylmontage & Service AB,  Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong, Lena Wästfelt, vd Svenska Teknik&Designföretagen, Hampe Mobärg, vd Maskinentreprenörerna.

Mer finns att läsa på Svensk byggnäring
 

Kontakt:
Charlotta Lundström, pressansvarig SABO, 070-721 20 11

 

Detta är SABO:
Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 725 000 bostäder. De är viktiga aktörer på den svenska bostads- och arbetsmarknaden, både lokalt och nationellt.