Skip to main content

Glädjande resultat i allmännyttans energisparsatsning

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2016 08:00 CEST

Grafen visar den genomsnittliga energianvändningen (värme, energi till varmvatten och fastighetsel) i kWh/m2 (Atemp) och år för de allmännyttiga bostadbolag som deltar i Skåneinitiativet.

17 procent – så mycket har energianvändningen minskat hos 105 allmännyttiga bostadsbolag i Sverige på åtta år. Det motsvarar energianvändningen i 71 000 lägenheter. Nu hoppas SABO att bostadsföretagen når målet om 20 procent vid slutet av 2016.

2008 gick startskottet för Skåneinitiativet, en utmaning från SABO med målet att minska energianvändningen med 20 procent hos 105 allmännyttiga bostadsbolag på nio år.

Nu har statistik från initiativets åttonde år summerats och färska siffror visar att de anslutna bostadsbolagen gemensamt sparat 17 procent energi sedan starten.

– När målet antogs i februari 2008 ansåg många bolag att det var tufft, kanske för tufft. Men 17 procent på åtta år är ett mycket bra resultat och det ska bli intressant att se var vi slutligen landar när Skåneinitiativet summeras nästa år, säger Anders Nordstrand, vd för SABO.

Cirka 400 000 lägenheter ingår i Skåneinitiativet och under 2015 förbrukade lägenheterna i snitt nästan 26 kWh mindre per kvadratmeter och år än vad de gjorde 2007. Därmed har bostadsbolagen tillsammans sparat vad som motsvarar energianvändning för 71 000 lägenheter.*

– I kronor innebär det att energikostnaderna är 843 miljoner kronor lägre år 2015 än vad de skulle ha varit med 2007 års förbrukning, säger Anders Nordstrand.

* Räknat på att en lägenhet använder 12000 kWh per år i snitt och att företagen som deltar i Skåneinitiativet år 2015 använde 853 GWh mindre energi än vad de gjorde år 2007.


Fakta SABO-företagens Skåneinitiativ:

  • De 105 anslutna bostadsföretag förvaltar tillsammans ca 400 000 lägenheter.
  • Målet är att de anslutna företagen tillsammans ska minska energianvändningen med 20 procent vid utgången av år 2016 jämfört med 2007.


Kontaktpersoner:

Therese Rydstedt, projektledare SABO, 070-519 55 16
Charlotta Lundström, pressansvarig SABO, 070-721 20 11

Detta är SABO:
Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 802 000 bostäder. De är viktiga aktörer på den svenska bostads- och arbetsmarknaden, både lokalt och nationellt.