Skip to main content

Halmstads Fastighets AB är Årets Energiutmanare

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2016 21:00 CET

Systematisk energieffektivisering och modet att tänka nytt ger Halmstads Fastighets AB utmärkelsen Årets Energiutmanare 2016. Bakom priset står bransch- och intresseorganisationen SABO.

Ett strategiskt och målmedvetet arbete i det tysta imponerade på årets jury i tävlingen Årets Energiutmanare. Därför tilldelas 2016 års pris Halmstads Fastighets AB. Motiveringen lyder:

”Halmstads Fastighets AB har under lång tid arbetat systematiskt med energieffektivisering och med gemensamma krafter i företaget lyckats nå fantastiska resultat. Mellan åren 2001-2015 har energianvändningen minskat med hela 30 procent och den genomsnittliga användningen i företagets byggnader är nu nere på 104 kWh/m2. Förutom sedvanligt enträget energieffektiviseringsarbete både i samband med renovering och i det befintliga beståndet har HFAB vågat satsa på ny teknik. Genom att bygga Sveriges första plusenergiflerbostadshus har nya kunskaper och nytänkande kring energieffektivt byggande kommit både företaget och andra aktörer tillgodo”.

– SABOs pris blir en riktig energigivare för våra duktiga medarbetare när vi nu planerar för nästa steg de kommande femton åren. Det handlar ju om både innovativa lösningar och bra kommunikation med våra hyresgäster, säger Henrik Andersson, styrelseordförande i HFAB.

Ytterligare en framgångsfaktor är att energieffektiviseringarna integrerats i HFABs ordinarie underhållsarbete och har även varit en naturlig del i företagets förnyelsearbete. Juryns ordförande Therese Rydstedt, energiexpert på SABO, lyfter bland annat fram det till inspiration för andra företag.

– Halmstads Fastighets AB visar hur ett målmedvetet och enträget arbete kan fantastiska resultat. Ofta arbetar allmännyttiga bostadsföretag som HFAB i det tysta och därför är det extra roligt att nu få uppmärksamma deras energiarbete, säger Therese Rydstedt.

Tio exempel på åtgärder i HFAB de senaste åren:

  • Konvertering från direktel och naturgas till fjärrvärme och pellets i över 1900 lägenheter.
  • Väderprognosstyrning i 5 065 lägenheter.
  • Utrustning för att spara vatten i samtliga 9800 lägenheter.
  • IMD, individuell mätning och debitering, av varmvatten och hushållsel vid nyproduktion
  • Energieffektiva ventilationssystem
  • Energieffektiv värme- och varmvattenproduktion med värmepumpsteknik
  • Temperaturmätare i varje lägenhet vid nyproduktion
  • LED-belysning i gemensamma utrymmen och utomhus
  • Varmvattenanslutning av diskmaskiner och tvättmaskiner
  • En av Sveriges största solcellsinstallationer

Bifogas:
Foto på Årets Energiutmanare 2016, Halmstads Fastighets AB
Årsredogörelse för SABO-företagens Skåneinitiativ, visar bland annat på vilka energibesparingar som gjorts i allmännyttan.

Kontakt:
Henrik Andersson, styrelseordförande, Halmstads Fastighets AB: 0720-18 00 97
Therese Rydstedt, energiexpert på SABO och ordförande i juryn för Årets Energiutmanare:
070-519 55 16

Detta är SABO:
Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 802 000 bostäder. De är viktiga aktörer på den svenska bostads- och arbetsmarknaden, både lokalt och nationellt.