Skip to main content

Hur locka fler unga till fastighetsbranschen?

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2003 16:50 CET

I framtiden blir det hårdare konkurrens om arbetskraften. För att möta det startar SABO och några andra stora aktörer i fastighetsbranschen ett gemensamt utvecklingsprojekt.

Inom fastighetsbranschen behöver vi värna om den framtida kompetensförsörjningen. Ålderstrukturen inom branschen innebär att det finns ett ökat behov av nyrekrytering på inte alltför lång sikt.

Mycket talar för att det blir en hårdare konkurrens om arbetskraften i framtiden. Den enskilda människans val av yrke och bransch sker relativt tidigt i livet och därför kommer konkurrensen om arbetskraft i hög grad att riktas mot ungdomar.

Det finns ett stort värde att samverka inom branschen för att profilera oss, höja vårt attraktionsvärde och ta ansvar för att det finns ett modernt och adekvat utbildningsutbud.

SABO, HSB, Riksbyggen, Fastighetsägarna Sverige, Svenska Kommunförbundet och Fastigo har därför kommit överens om ett gemensamt utvecklingsprojekt. Inledningsvis görs en kartläggning av ungdomars syn på sitt arbetsliv och attityd till fastighetsbranschen samt skapas en gemensam arena för diskussion om strategiska kompetensförsörjningsfrågor.

Projektledare Stig Dedering, tel: 08-406 55 41, e-post: stig.dedering@sabo.se