Skip to main content

Hyresmarknadskommittén satsar framåt

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2016 10:30 CEST

Hyresmarknadskommittén offentliggör idag nya satsningar, bland annat prövning av presumtionshyror. Ett 25-punktsprogram ska effektivisera hyresförhandlingarna och öka stödet till parterna i de lokala förhandlingarna.

Hyresmarknadskommittén, HMK, är en nationell kommitté som prövar tvister i samband med de årliga hyresförhandlingar mellan Hyresgästföreningen och de allmännyttiga bostadsföretag som är medlemmar i SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag. På kommitténs senaste möte togs ett antal beslut för att utveckla HMKs arbete.

HMK ska bland annat ta fram rekommendationer för att ge ännu bättre förutsättningar för de lokala förhandlingarna och minimera antalet tvister. HMKs nya arbetssätt innebär även en uppföljning av det årliga arbetet och under våren kommer kommittén att besöka ett antal förhandlande parter.

– Vi kommer fortsätta driva på både nationellt och regionalt för att genomföra de förändringar som vi gemensamt har arbetat fram. Vi kommer arbeta för att stärka både hyresrätten och konsumentskyddet, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen.

Förberedelsearbetet för att HMK ska kunna pröva presumtionshyror har också satt igång. Presumtionshyra gäller enbart nyproduktion och är en överenskommelse mellan ett bostadsföretag och en etablerad hyresgästorganisation på orten. Den gäller under 15 år och ska därefter jämföras med andra lägenheter på orten med jämförbart bruksvärde. Snart börjar de första presumtionshyrorna komma in i det systemet och kan därmed bli aktuella för HMK att hantera.

– Parterna på hyresmarknaden måste sätta hyror som är hållbara för både fastighetsägare och hyresgäster. Allmännyttan tar detta på största allvar, det lokala förhandlingsarbetet är basen i hela systemet, säger Kurt Eliasson, vd för SABO.

Till de redan beslutade åtgärderna läggs de åtagande som SABO och Hyresgästföreningen gjort i de samtal som förts med regeringens förhandlingsledare i syfte att utveckla dagens hyressättningssystem, vilka framgår av det dokument som antogs av HMK vid senaste mötet.

Bifogas:
HMKs summering av förhandlingsarbetet 2016
HMKs 25-punktsprogram

Kontakt SABO:
Chris Österlund, chef Ekonomi och Finans, SABO: 0760-520487
Charlotta Lundström, pressansvarig SABO: 070-7212011

Kontakt Hyresgästföreningen:
Erik Elmgren, förhandlingschef Hyresgästföreningen: 070-6230215
Anna Wennerstrand, presschef Hyresgästföreningen: 076-7980874

Detta är SABO:
Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 802 000 bostäder. De är viktiga aktörer på den svenska bostads- och arbetsmarknaden, både lokalt och nationellt.