Skip to main content

Investeringarna för insamling av avfall dumpas på de kommunala bostadsbolagen

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2012 14:37 CEST

Avfallsutredningen som presenterades idag vill underlätta för hushållen att sortera avfall. Men en del av kostnaderna kommer att läggas på landets fastighetsägare.
- När producenterna misslyckats läggs kraven på fastighetsägarna. De föreslagna tvångsåtgärderna är orimliga och mycket kostsamma. I slutänden riskerar det att drabba hyresgästerna i form av höjda hyror, säger Kurt Eliasson, VD för SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.

I Avfallsutredning ges bland annat förslag på hur det ska bli enklare för hushållen att sortera avfall. Kommunerna föreslås överta insamlingen av förpackningar och returpapper från producenterna. Fastighetsnära insamling ska vara huvudalternativet i områden med flerbostadshus och kommunerna föreslås därför kunna meddela föreskrifter mot fastighetsägare.

- Det kan innebära stora investeringskostnader för fastighetsägare. Till exempel föreslås det att kommunerna ska kunna tvinga fastighetsägare att införa utrymmen för källsortering i befintliga fastigheter, säger Kurt Eliasson som påpekar att utredningen skett utan att några representanter för fastighetsägare och boende fått vara med i expertgruppen.

I utredningen föreslås att producenterna ska ersätta kommunerna för insamlingen men det saknas förslag på om – och i så fall hur – fastighetsägare ska kompenseras.

- Naturligtvis ska bostadsföretagen ersättas för sina kostnader, det är i våra fastigheter som investeringarna görs. Att utredningen är otydlig när det gäller detta skapar en stor osäkerhet, säger Kurt Eliasson.

Däremot är SABO positiv till att utredningen uppmärksammar bristerna i dagens system med producentansvaret för förpackningar och returpapper. Den nuvarande lagstiftningen är inte tillräcklig.

 - Det är ett viktigt erkännande av att våra medlemmar, de kommunala allmännyttiga bostadsföretagen, hittills varit med och subventionerat producentansvaret genom att bygga ut den fastighetsnära insamlingen. Det har vi varit tvingade till eftersom producenterna erbjudit för dålig service, säger Kurt Eliasson.

Kontakt:
Charlotta Lundström, pressansvarig SABO, 070-721 20 11

Detta är SABO:
Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 725 000 bostäder. De är viktiga aktörer på den svenska bostads- och arbetsmarknaden, både lokalt och nationellt.