Skip to main content

Karlstads Bostads AB är Årets Energiutmanare 2013

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2013 07:15 CET

Med egna energijägare och energiskola sparar KBAB framgångsrikt kilowattimmar. Det gör att det allmännyttiga kommunala bostadsföretaget i Karlstad vinner bransch- och intresseorganisationen SABOs utmärkelse Årets Energiutmanare 2013.

Det långsiktiga arbetet placerar KBAB bland de bostadsföretag som har lägst energianvändning i landet med 109 kWh per kvadratmeter och år. Förklaringen ligger främst i företagets platta organisation som ger de anställda stor handlingsfrihet.

-  Roligt att vårt idoga gnetande uppmärksammas. Vi har byggt upp en kompetens med egna energijägare och energibovärdar och en egen energiskola, vilket gör att vi ständigt stärker de anställdas kompetens, säger energijägaren Anders Björbole, KBAB.

KBAB har satt ett tufft mål för sin energianvändning. Företaget ska till år 2020 komma ned till en snittförbrukning på 90 kWh per kvadratmeter och år. För att nå dit ska man bland annat byta fönster och tilläggsisolera.

- Att minska värmebehovet är minst svårt, vi har hittills bland annat satsat stort på värmeåtervinning ur byggnadernas frånluft. Att minska elanvändningen är däremot en större utmaning. Men det går, säger Anders Björbole.

Juryns motivering:
Karlstads Bostads AB vinner utmärkelsen Årets energiutmanare för sin lysande energijakt. KBABs egna energijägare och energibovärdar samarbetar för att ständigt jaga kilowattimmar, samtidigt som företagets energiskola stärker de anställdas kompetens. Detta bidrar till att barriärer mellan teknikområden monteras ner och byggnaden ses som en helhet. KBAB såg också tidigt möjligheterna med energideklarationer och skapade en egen organisation som ackrediterades. Det har resulterat i 600 åtgärdsförslag som nu genomförs i högt tempo. Det långsiktiga gnetandet placerar KBAB bland de bostadsföretag som har lägst energianvändning i Sverige. Målet att år 2020 ha gått från dagens 109 kWh/kvm och år till 90 kWh/kvm för värme, varmvatten och fastighetsel känns därför mycket trovärdigt. För KBAB tycks allt vara möjligt!

-  Vi är imponerade av KBABs genomtänkta metoder som gett mycket bra resultat och därmed placerat företaget bland landets bästa energisparare, säger Therese Rydstedt, juryns ordförande.

Juryn delar även ut två hedersomnämnanden. I år går de till Kopparstaden AB i Falun och till Bostads AB Vätterhem i Jönköping. Ur juryns motiveringar:

Kopparstaden:
”Utmärkande för Kopparstaden är att de har en stark energigrupp på sju personer som arbetar med att ständigt förbättra energieffektiviteten. Energigruppen gör årligen energibesiktningar i omkring 500 lägenheter. Samtidigt genomförs omkring 20 energiprojekt med goda resultat. Kopparstaden har ett stort fokus på låg miljöpåverkan och har minskat sin koldioxidbelastning med 90 procent sedan tidigt 1990-tal.”

Vätterhem:
”Inför varje budgetperiod hålls kreativa möten och där varje projekt som genomförs måste bära sig ekonomiskt. Samarbete sker över avdelningsgränserna och även med externa aktörer som till exempel kommunens arbetsmarknadsavdelning. Enbart på två år har man gjort en 12-procentig energibesparing. Satsning på solceller, IMD av varmvatten och byte av ventilationsaggregat är några av åtgärderna Vätterhem genomför”.

Bifogas:
Foto på KBABS energiteam

Kontakt:
Therese Rydstedt, energiexpert, SABO: 070-5195516
Charlotta Lundström, pressansvarig, SABO, 070-7212011

Detta är SABO:
Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 725 000 bostäder. De är viktiga aktörer på den svenska bostads- och arbetsmarknaden, både lokalt och nationellt.