Skip to main content

Konferens om kemikaliefrågan i byggandet

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2003 18:00 CEST

Det finns flera exempel på byggherrar som tagit fram metoder för att miljösäkra sitt materialval vid byggande och ombyggnad. Ta del av dessa exempel den 18/11.

Det finns idag flera exempel på byggherrar som tagit fram verktyg/metoder för att miljösäkra sitt materialval vid byggande och ombyggnad. Dessa kommer kommer att presenteras den 18 november.

En av de största utmaningarna inom byggsektorn är att bygga giftfritt. Idag är detta omöjligt. Byggbranschen använder sig av tusentals produkter med olika kemiska tillsatser som vi har för lite information om. Värdering av byggmaterial är en komplicerad fråga och förutsätter att vi har information om vilka ämnen som ingår. Information om innehållet i byggprodukterna är svårtillgänglig och inte komplett, den presenteras på olika sätt och finns inte samlad på ett ställe. Detta försvårar värderingsförfarandet. För fastighetsägare är spårbarheten, dvs kunskapen om vilka byggmaterial som byggs in och vad de innehåller, av oerhörd vikt, om det i framtiden visar sig att ett ämne ska saneras bort.

Avgifta Byggandet vill påskynda att miljöanpassade byggmaterial kommer ut på marknaden. Vi vill att det ska finnas information och verktyg som gör det enkelt att välja bra miljöanpassade byggmaterial. Det är vi som bygger och förvaltar byggnader som ska ställa krav på att miljöanpassade material används. Det finns idag flera goda exempel på hur byggherrar tagit fram verktyg/metoder för att miljösäkra sitt materialval vid byggande och ombyggnad som kommer att presenteras under denna
konferensdag.

Tid och plats: 18 november 2003 kl 9.00-16.45, Polhemssalen, Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm.

Avgift: SABO-medlemmar 1 400 kr per deltagare, icke medlemmar 2 400 kr per deltagare. Inkl kaffe, lunch och dokumentation.

Information: Ytterligare frågor besvaras av Patrizia Finessi, SABO tel: 08-406 55 37, patrizia.finessi@sabo.se

Anmälan sänds till Annika Andersson, Bokningsbolaget, kongressavdelningen, tel: 08-660 85 95, congress@bokningsbolaget.se. Sista anmälningsdag är den 30 oktober 2003 eller läs mer och anmäl dig digitalt