Skip to main content

Kurt Eliasson ny ledare för europeisk bostadsorganisation

Pressmeddelande   •   Jun 29, 2012 12:52 CEST

Idag valdes SABOs VD Kurt Eliasson till ordförande för den europeiska bostadsorganisationen CECODHAS Housing Europe. Som förste svensk på posten ska han leda arbetet med att säkra bostadssektorns positiva påverkan på Europas ekonomiska utveckling. I ryggen har han 44 organisationer som representerar 25 miljoner bostäder i 19 länder.

- Allt fler frågor har sin början i EUs institutioner. Det gäller att vara med tidigt och påverka så att resultaten blir så bra som möjligt. Mitt nya uppdrag ger goda förutsättningar för att kunna göra just det, vilket kommer att vara till nytta för bostadsorganisationerna i Sverige, säger Kurt Eliasson.

En prioriterad fråga för CECODHAS Housing Europe är att bidra till en positiv utveckling som vänder Europas finansiella kris. Under Kurt Eliassons ledning tar organisationen sikte på EUs långtidsbudget för 2014-2020 och förberedelsearbetet inför valet till Europaparlamentet 2014. Det handlar bland annat om att arbeta för stabila finansiella system som gynnar långsiktiga investeringar i bostäder.

-Europas invånare blir allt fler och vi behöver förse dem med bostäder som inte ytterligare bidrar till orimligt höga lån och svag köpkraft. Om inte det lyckas påverkar det inte bara de privata hushållen – EUs gemensamma bostads- och arbetsmarknad hämmas, säger Kurt Eliasson.

En del av de länder som drabbades av en kollapsad bostadsmarknad börjar nu sakta återhämta sig. Men till skillnad från tidigare konjunkturväxlingar matchar inte nyproduktionen den allmänna ekonomiska återhämtningen.

- Byggandet av nya bostäder som har överkomliga priser måste ta fart nu. Under de kommande fem åren behöver flera miljoner bostäder byggas för att möta den starka efterfrågan. Det skulle inte enbart säkra tillgången på bostäder utan också ge miljontals arbetstillfällen – arbeten som unionen är i skriande behov av för att säkra tillväxten, säger Kurt Eliasson.

Under Kurt Eliassons ledning kommer CECODHAS Housing Europe bland annat arbeta för:

  • En stabil utveckling av priser på bostäder
  • Trygga avtal för Europas hyresgäster
  • Fler bostäder till överkomliga priser för att möta de lokala behoven
  • Ett varierat utbud av bostäder för att matcha individers olika behov i olika skeden av livet
  • Bostäder med god kvalitet och låg miljöpåverkan

Ordförandevalet skedde i Lyon, Frankrike, idag den 29 juni. Kurt Eliasson blir den förste svenske ordföranden i CECODHAS Housing Europe. Förordnandet gäller i två år.

Kortfakta, Kurt Eliasson:
VD i SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag
Ledamot i Kommuninvests styrelse
Ordförande i Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola 

Kontakt:
Charlotta Lundström, pressansvarig SABO, tel 070-7212011
Johanna Ode, ansvarig internationella frågor på SABO, tel 070-6571666

Detta är CECODHAS Housing Europe:
CECDHAS Housing Europe arbetar för en bostadsmarknad där människor med olika inkomst och härkomst kan ta plats och ett Europa med bostäder i socialt-, ekonomiskt- och miljömässigt hållbara stadsdelar.
CECODHAS Housing Europe representerar med sina 44 medlemsorganisationer 25 miljoner hushåll i 19 EU-länder. Medlemmarna är allmännyttiga, kooperativa och sociala bostadsorganisationer.
CECODHAS Housing Europes generalförsamling har den yttersta beslutsrätten och samlas en gång per år. Däremellan styrs organisationen av två kommittéer och arbetet med att ta fram policys och utbyta erfarenheter sker i sektioner och arbetsgrupper. Arbetet där utgår från olika teman, så som Inre marknaden, Sociala frågor och Stadsutveckling. Housing Europes kansli ligger i Bryssel.
Mer information finns på: www.housingeurope.eu