Skip to main content

Lansering öppnar upp IT-tjänsterna i fastighetssektorn

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2013 13:00 CET

Idag lanserar SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, det första öppna APIet för fastighetssystem.
- Detta är ett viktigt första steg för standardisering av till exempel lås- och
passagesystem och andra system, säger Anders Johansson, IT-expert på SABO.

Bransch- och intresseorganisationen SABO har tillsammans med 23 allmännyttiga kommunala bostadsföretag inom ramen för BoIT-projektet satsat cirka en miljon kronor på att utveckla ett öppet så kallat API för system inom fastighetssektorn. Det har skett i nära samarbete med systemleverantörer och Fi2, föreningen för Förvaltningsinformation.

- Det är en milstolpe i arbetet med öppna system. Bostadsföretagen kommer att spara både pengar, tid och administration på detta. Dessutom driver det på utvecklingen av nya tjänster och nya delsystem som gör det möjligt att till exempel dela molntjänster, säger Anders Johansson.

SABO välkomnar alla allmännyttiga och privata fastighetsägare, systemleverantörer och leverantörer av funktioner och tjänster att ta del av det öppna APIet. Inte minst mindre bostadsföretag, som har svårt att lägga tid och pengar på att utveckla egna system, får nu möjlighet att använda samma tjänster som de stora företagen.

- Det är viktigt att bostadsföretagen nu börjar ställa krav på att leverantörerna anpassar sina tjänster till det öppna systemet, säger Anders Johansson.

Fakta öppna API:
Regler, verktyg och instruktioner för leverantörer som bygger dataprogram som ska användas inom vissa verksamhetsområden, till exempel fastighetsförvaltning.

Fakta BoIT-projektet:
Startades 2010 av bransch- och intresseorganisationen SABO med stöd från dåvarande Hjälpmedelsinstitutet. BoIT-projektet organiserar och utvecklar IT och bredband så att tekniken ska vara användbar för nya tjänster inom förvaltning och boende. Visionen är att skapa öppna tekniska system och infrastrukturer som skapar förutsättningar för ett enklare utbyte av information och tjänster. 23 allmännyttiga bostadsföretag ingår i projektet. Tillsammans förvaltar de cirka 250 000 lägenheter. 

Kontakt:
Anders Johansson, IT-expert, SABO: 070-535 02 25
Charlotta Lundström, pressansvarig, SABO: 070-721 20 11

   

Detta är SABO:
Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 725 000 bostäder. De är viktiga aktörer på den svenska bostads- och arbetsmarknaden, både lokalt och nationellt.